Produkcja i pogłowie

Skup: Do października włącznie wolumen skupu bydła w 2019 r. wyniósł 374 tys. t. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wartość jest większa o ponad 4%.

Handel

UE: Eksport bydła i żywca wołowego w ekwiwalencie tusz osiągnął w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. niemal 547 tys. t i był o 2,4% mniejszy niż przed rokiem. Najwięcej surowca trafiło do Hongkongu (8,7% ogółu), Izraela (7,6%) i Algierii (7,4%). Zmniejszył się również import. W badanym okresie wyniósł ponad 238 tys. i jest o ponad 4% niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. 41% surowca trafiło do UE z Brazylii, 22% z Argentyny, a 14% z Urugwaju.

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w pierwszej połowie grudnia wyniosła 6,23 zł (dane MRiRW). To o 1,3% więcej niż przed miesiącem, ale o ponad 6% mniej niż przed rokiem (zob. tab.). Jedyna grupa bydła, które staniało w porównaniu z danymi z listopada, to młode bydło (-1,1% m/m). Ceny za pozostałe grupy wzrosły.

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 12 XII 2019 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,16 -1,1% -20,9%
byki 12-24 m-ce (A) 6,80 1,5% -7,4%
byki > 24 m-cy (B) 6,74 1,4% -7,2%
krowy (D) 4,90 0,2% -7,3%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,69 0,8% -2,7%
Bydło ogółem 6,23 1,3% -6,4%

Źródło: MRiRW

Cena wołowiny po trzech miesiącach zanotowała zmianę trendu. Według danych GUS w październiku 2019 r. kilogram kosztował średnio 6,05 zł. W porównaniu z wrześniem stawka jest wyższa o 0,7% (co odpowiada 4 gr). W stosunku do października 2018 r. cena jest niższa o ponad 7% (46 gr).

Unia Europejska: Nieznaczne ożywienie cen wołowiny utrzymywało się w większości krajów Wspólnoty na początku grudnia. Wyjątkiem są Niemcy z nieznacznym spadkiem t/t i m/m. Średnia stawka wyniosła 370 EUR/100 kg i jest o 0,3% wyższa niż przed tygodniem i o 1,2% wyższa niż przed miesiącem.

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 2 - 8 XII 2019 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 376,84 0,6% 1,4%
Niemcy 368,15 -0,2% -0,1%
Wlk. Brytania 392,16 0,8% 2,7%
Hiszpania 373,15 0,1% 1,9%
Polska 311,22 1,1% 2,4%
UE 370,00 0,3% 1,2%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Aktualna sytuacja i przewidywania

W ostatnich kilku tygodniach ceny bydła odrabiają straty. Ożywienie widoczne jest zarówno w polskich skupach, jak i u większości europejskich producentów. Stawki jednak pozostają na poziomie niższym niż przed rokiem, podobnie jak obroty handlowe. Dalsze utrzymanie tendencji wzrostowej będzie zależeć przede wszystkim od sytuacji na rynkach eksportowych, zarówno na nowo pozyskiwanych jak i powrotu do wcześniejszych takich jak m.in. turecki.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl