Sytuacja rynkowa

Zakończyła się formalna ścieżka uregulowania importu do UE tzw. fileta z kością z Ukrainy. 26 PE zatwierdził umowę zawartą pomiędzy UE i Ukrainą, która była podpisana 30 lipca br. Negocjacje w tej sprawie trwały od końca stycznia do 19 marca. Zmiany, jakie zawarto w umowie, polegają na włączeniu dwóch pozycji taryfowych CN 0207 13 70 i 0207 14 70 do istniejącego kontyngentu taryfowego, który wynosił 18 400 ton, a który ma zwiększyć się do 20 000 ton w 2021 r. Przy czym wielkość kontyngentu zostanie zwiększona o 50 000 ton. Przywóz do UE ww. pozycji taryfowych przekraczających wielkość kontyngentu taryfowego będzie objęty stawką KNU w wysokości 100,8 EUR/100 kg masy netto.

Po wyborach w Wielkiej Brytanii można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że Brexit się odbędzie. Data 31 stycznia 2020 r. jest terminem realnym. Choć większe są szanse na łagodne opuszczenie UE przez Wielką Brytanię – tj. na podstawie umowy, to wciąż nie można wykluczyć twardego Brexitu.

Produkcja w UE

Według danych KE opartych na informacjach z Eurostatu produkcja mięsa drobiowego od stycznia do sierpnia br. była bo 1,4% większa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Pasze (soja)

W ostatniej grudniowej prognozie dotyczącej produkcji soi na świecie w obecnym sezonie USDA przewiduje globalną produkcję na poziomie 337,5 mln t, co oznacza, że będzie o 20,7 mln t mniejsza niż w sezonie 2018/19. W Brazylii produkcja ma wynieść 123 mln t, co oznacza, że będzie o 6 mln t większa niż w poprzednim sezonie, natomiast w Argentynie ma wynieść 53 mln t, tj. będzie o 1,7 mln t mniejsza niż w poprzednim sezonie. Oba te kraje są głównymi źródłami importu śruty sojowej do UE. USDA przewiduje, że Brazylia wyeksportuje 15,4 mln t śruty sojowej (-3,6% r/r), a Argentyna 30,85 mln t (+7% r/r).

W okresie od 1 lipca do 8 grudnia br. import śruty sojowej do UE wyniósł ponad 8,4 mln t, tj. był o 15% większy niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Główni dostawcy śruty to Argentyna i Brazylia, skąd do UE dotarło prawie 7,5 mln t. Do Polski trafiło prawie 1,2 mln t, tj. o 0,4 mln t więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu.

Ceny soi

Ostatnie zapowiedzi zawarcia porozumienia pomiędzy USA i Chinami dały impuls do wyższych notowań cen soi na giełdach oraz cen eksportowych. Według KE 10 grudnia średnia tygodniowa cena eksportowa soi w Argentynie wyniosła 325 EUR/t (+1% r/r), natomiast w Brazylii 335 EUR/t (+7% r/r).

W Niemczech śruta sojowa (44%) w dostawach bieżących na dzień 16 grudnia oferowana była w cenie 297 EUR/t (-1 EUR/t w ciągu 3 tyg.). Cena oferowana w styczniu wzrosła w ciągu 3 tygodni z 298 do 304 EUR/t.

Na giełdzie w Hamburgu cena śruty sojowej (44%) w dostawach natychmiastowych kwotowana była 10 grudnia na poziomie 294 EUR/t (FOB Hamburg), natomiast w dostawach styczniowych 293 EUR/t.

Handel

Po dziesięciu miesiącach br. unijny eksport mięsa drobiowego był o 8,2% większy niż w analogicznym okresie 2018 r., a import zwiększył się o 5,8%. Unijne saldo wyrażone w wolumenie tuszki wzrosło w porównywanych wyżej okresach o 9%. Uwagę zwraca prawie 71% wzrost eksportu do RPA, która stała się czwartym największym importerem mięsa drobiowego z UE, za Filipinami, Ghaną i Ukrainą.

W przypadku importu dostawy mięsa drobiowego wzrosły o 5%. Nie zmienili się trzej najwięksi dostawcy do UE tj.: Tajlandia, Brazylia i Ukraina.

Ceny

Według wstępnych danych KE w październiku w UE miesięczna średnia ważona cena tuszki kurczaka (65%) wyniosła 189,3 EUR/100 kg (-1,8% m/m; -0,5% r/r). Ceny są w trakcie sezonowych spadków i w kolejnym miesiącu można spodziewać się ponownego obniżenia ceny. Średnia z tygodniowych notowań w listopadzie wyniosła 183,3 EUR/t.

Sytuacja w Polsce

W październiku przemysłowy skup drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł ponad 284 tys. t i był o 2,6% większy niż w październiku 2018 r. Po dziesięciu miesiącach 2019 r. skup drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł prawie 2,6 mln t i był o 0,9% większy niż w analogicznym okresie 2018 r. (dane GUS po uwzględnieniu korekt wynikających ze sprawozdawczości półrocznej).

Po trzech kwartałach eksport mięsa drobiowego (CN 0207, wstępne dane MRiRW) był wolumenowo o 11% wyższy, a import o 22% wyższy niż w analogicznym okresie 2018 r. Spadek dynamiki importu oraz wzrost eksportu mięsa drobiowego w badanym okresie skutkował wzrostem wolumenowego salda handlowego do 10% w stosunku do trzech kwartałów 2018 r.

W listopadzie krajowa średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów (publikacja MRiRW) wyniosła 3,21 zł/kg, tj. była o 3,3% niższa niż w poprzednim miesiącu oraz o 1,8% niższa niż w listopadzie 2018 r. Ceny indyków minimalnie obniżyły się. W listopadzie średnia krajowa cena indyków wyniosła 5,86 zł/kg. Jest to spadek w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca o 0,5%, natomiast w stosunku do listopada 2018 r. cena jest o 3,7% wyższa.

Komentarz

Z wydanej w grudniu przez KE średnioterminowej prognozy dla rynków rolnych wynika, że do 2030 r. średnioroczna produkcja mięsa drobiowego ma rosnąć o 0,5% (dane w ekw. tuszki). Co ważne, również konsumpcja per capita będzie w trendzie rosnącym na poziomie 0,4% rocznie. Bilans ma równoważyć rosnące rocznie saldo wolumenowe handlu zagranicznego w wysokości 0,2% średniorocznie. Jednak w 2020 r. wolumenowe saldo handlu mięsem drobiowym ma osłabić się o 2,7% w stosunku do 2019 r., a w 2020 r. ma powróć do poziomu z 2019 r. W bieżącym roku średnia cena unijna mięsa drobiowego ma wzrosnąć do 1917 EUR/t (w 2018 r.: 1909 EUR/t). W przyszłym roku cena ta ma być o 3 EUR/t wyższa, natomiast w 2021 r. KE przewiduje spadek średniej do 1898 EUR/t.

W najbliższym czasie dla eksporterów mięsa drobiowego istotna będzie kwestia scenariusza wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Obecnie najbardziej prawdopodobny jest scenariusz Brexitu z umową. Dla branży drobiarskiej kwestia Brexitu to jedna strona medalu. Rynek brytyjski jest dużym importerem mięsa drobiowego i wyjście Wielkiej Brytanii spowoduje, że kontyngent brazylijski będzie obejmował UE bez tego odbiorcy, co może spowodować zwiększenie podaży tańszego mięsa brazylijskiego. Polska, dla której głównym odbiorcą eksportowym jest UE, po wyjściu Wielkiej Brytanii będzie musiała się zmierzyć z nową, prawdopodobnie trudniejszą, sytuacją rynkową.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl