Produkcja jęczmienia

Po styczniowej publikacji USDA dotyczącej światowego bilansu jęczmienia produkcja tego zboża jest prognozowana na poziomie 156 mln t, tj. o 0,8 mln t mniej niż w poprzednim miesiącu. Pośród głównych producentów jęczmienia USDA skorygowała w dół produkcję w Australii z 8,4 na 8,2 mln t oraz zwiększyła produkcję w UE z 62,25 do 62,75 mln t.

źr. USDA I 2020 r.

UE

Na koniec grudnia KE ponownie zwiększyła szacunki zbiorów jęczmienia w UE w bieżącym sezonie. Według tych danych produkcja tego zboża wyniosła 63 mln t (+0,3 mln t m/m), co oznacza, że jest wyższa o 12,5% (+7 mln t r/r) w stosunku do poprzedniego sezonu.

Zużycie jęczmienia

W styczniu USDA minimalnie obniżyła przewidywane zużycie jęczmienia na świecie. W obecnej perspektywie ma kształtować się na poziomie 152,8 mln t (-0,08% m/m). Amerykańscy analitycy podnieśli przewidywane zużycie jęczmienia w Turcji z 7,9 do 8 mln t oraz w UE z 54,9 do 55,3 mln t i jednocześnie obniżyli je dla Chin z 8,3 do 7,4 mln t.

UE

W UE zużycie jęczmienia ma wynieść 49,3 mln t i ma być o 2,3 mln t większe niż w poprzednim sezonie. Zużycie na cele paszowe ma wynieść 37,2 mln t, tj. będzie o 2,2 mln t większe niż w poprzednim sezonie w przypadku realizacji prognozy.

Handel jęczmieniem

W styczniu USDA ponownie podniosła prognozę światowego handlu jęczmieniem z poziomu 28,1 mln t do 28,8 mln t. W przypadku realizacji prognozy wolumenowo handel tym zbożem będzie o ponad 12% większy niż w sezonie 2018/19.

Pośród głównych eksporterów jęczmienia USDA obniżyła prognozę australijskiego eksportu z 4 do 3,8 mln t, natomiast podwyższyła prognozę eksportu z UE z 6 do 6,5 mln t, Ukrainy z 4,8 do 5 mln t oraz Argentyny z 3 do 3,2 mln t.

UE

W zaktualizowanym grudniowym bilansie jęczmienia KE podwyższyła prognozę eksportu tego zboża w bieżącym sezonie do 10 mln t, natomiast import pozostał na poziomie 0,6 mln t. Realizacja prognozy oznaczałaby wzrosty eksportu jęczmienia o 2 mln t oraz importu o 0,46 mln t w stosunku do poprzedniego sezonu.

Zapasy jęczmienia

W obecnej styczniowej projekcji USDA przewiduje, że zapasy światowe na koniec bieżącego sezonu będą na poziomie 21 mln t, co oznacza korektę w dół o 0,95 mln t (-4,4%) w stosunku do poprzedniego miesiąca. W przypadku realizacji tej prognozy zapasy światowe będą o 18% wyższe niż w sezonie 2018/19.

UE

Po grudniowej aktualizacji bilansu jęczmienia, KE przewiduje, że zapasy tego zboża na koniec bieżącego sezonu będą na poziomie 9,6 mln t. W poprzednim sezonie zapasy zostały oszacowane na poziomie 5,3 mln t.

Ceny jęczmienia

Według wstępnych danych średnie tygodniowe ceny jęczmienia paszowego 22 stycznia wyniosły w porcie Rouen (Francja) 166 EUR/t, natomiast w portach Morza Czarnego były na poziomie 165,5 EUR/t (dane KE).

Sytuacja w Polsce

Krajowy skup jęczmienia w okresie od lipca do listopada 2019 r. wyniósł 0,47 mln t, tj. był o 4,5% większy niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu (na podst. miesięcznych danych meldunkowych GUS). Udział jęczmienia paszowego wyniósł 45%, tj. o 2 p.p. mniej niż rok temu.

Miesięczna średnia krajowa cena jęczmienia paszowego w grudniu wyniosła 665 zł/t (dane MRiRW), co oznacza, że w ciągu miesiąca wzrosła o około 10 zł/t, a w stosunku do grudnia 2018 r. była o 154 zł/t niższa.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl