Wstęp

Trzy najbliższe kontrakty na giełdzie Euronext/Matif straciły na przestrzeni ostatniego miesiąca. Spadki oscylowały wokół 1% dla notowań z zapadalnością w marcu i czerwcu. Kontrakt sierpniowy potaniał jedynie o 0,25 EUR. W porównaniu z notowaniami ubiegłorocznymi różnica jest większa i waha się od niemal 5% do 2,4% (zob. tab.).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
marzec'20 czerwiec'20 sierpień'20
29.01.20 169,75 175,00 179,75
30.12.19 172,00 176,75 180,00
zmiana m/m -1,3% -1,0% -0,1%
  marzec'19 czerwiec'19 sierpień'19
30.01.19 178,50 181,75 184,25
zmiana r/r -4,9% -3,7% -2,4%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat: Pierwsze w tym roku szacunki Departamentu Rolnictwa USA (USDA) dla aktualnego sezonu 2019/20 wskazują jedynie na niewielkie zmiany w porównaniu z poprzednim raportem (zob. tab.). Nieznaczne wzrosty dotyczyły Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Rosji. Z kolei w porównaniu z poprzednim rokiem aktualny globalny wolumen pozostaje nieco niższy niż w sezonie 2018/19 (-1%).

UE: Aktualne szacunki Komisji Europejskiej dotyczące zbioru kukurydzy na ziarno w bieżącym sezonie wynoszą 68 mln t. W porównaniu z pięcioletnią średnią to wzrost o ponad 3%. Jednak w stosunku do 2018 r. wolumen jest niższy o blisko 2%. Zarówno w odniesieniu do pięcioletniej średniej jak i poprzedniego sezonu wzrósł zasiany areał (8,9 mln ha) przy średniej wydajności 7,67 t/ha (-8,5% r/r). Największy producent kukurydzy na ziarno w UE, czyli Rumunia, osiągnął poziom 16,8 mln t (-10% r/r). Druga była Francja z 12,8 mln t (+0,6% r/r), trzecie Węgry – 7,65 mln t (-4% r/r).

Handel

Świat: Światowy eksport zmniejszył się minimalnie w stosunku do danych z grudnia. Dwumilionowy spadek w USA (z 50 do 48 mln t) został skompensowany m.in. przez milionowy wzrost w Brazylii (do 39,5 mln t), a także mniejsze wzrosty w UE i na Ukrainie.

UE: W pierwszych 29 tygodniach sezonu (od lipca do drugiej połowy stycznia 2020 r.) wyeksportowano z UE 2,3 mln t kukurydzy. To o ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Najwięcej trafiło do Turcji (30%) i Egiptu (13%). W analizowanym okresie import przekroczył poziom 12,2 mln t, czyli wyniósł o ponad 6% więcej niż przed rokiem. Głównymi dostawcami były Ukraina (6,2 mln t czyli 51% ogółu) i Brazylia (4,8 mln t czyli 39%).

Zużycie i zapasy

Świat: Globalna konsumpcja kukurydzy w aktualnym sezonie zgodnie ze styczniowymi danymi USDA wzrosła do 1 133 mln t – to o 0,5% więcej niż przed miesiącem. Powodem było zwiększenie zużycia w USA i Chinach. Ogólny poziom jest jednak niższy niż w sezonie 2018/19 (-1,2% r/r).

W aktualnym raporcie Departamentu Rolnictwa USA szacowany na koniec sezonu wolumen zapasów spadł do poziomu niecałych 298 mln t. To o prawie 1% mniej niż w danych sprzed miesiąca i blisko 7% mniej niż przed rokiem. Na skutek większych prognoz eksportu zapasy uległy zmniejszeniu m.in. w Brazylii.

Ceny

W pierwszej połowie grudnia kukurydza traciła zarówno w USA jak i na europejskich parkietach. Jako jeden z powodów wskazywano zmiany w obrocie handlowym – dość duży wolumen importu ziarna do krajów UE, a z drugiej strony spadek dynamiki eksportu z USA. Sytuacja zmieniła się pod koniec roku, kiedy miał miejsce widoczny wzrost. Na giełdzie Euronext/Matif kontrakt na marzec 2020 r. przekroczył i umocnił się na poziomie ponad 170 EUR/t.

Stabilna sytuacja utrzymywała się także na początku 2020 r. Zarówno na chicagowskiej giełdzie CBOT jak europejskim Euronext/Matif notowania dominował trend boczny.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 19 stycznia 2020 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 646 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. stawka jest niższa o 12%.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie stycznia 2020 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 619 zł/t (10 zł więcej m/m), od 600 zł/t do maksymalnie 640 zł/t.

Zgodnie z systemem informacji MRiRW średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej w grudniu 2019 r. wyniosła 638 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 2,6% (16 zł). W porównaniu do grudnia 2018 r. stawka jest niższa o prawie 12% (85 zł/t).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl