Wstęp

Najbliższe kontrakty kukurydzy na Euronext/Matif mimo niespełna dwuprocentowych przecen na przestrzeni ostatniego miesiąca, w ostatnim tygodniu zdołały odwrócić trend spadkowy utrzymujący się od połowy lutego. Notowania listopadowe są wyceniane z kolei wyżej niż przed kilkoma tygodniami, na co pozwoliły m.in. silne wzrosty pszenicy na światowych parkietach. Jednak w stosunku do analogicznych kontraktów sprzed roku indeksy znajdują się na minusie (zob. tab.).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
czerwiec'20 sierpień'20 listopad'20
24.03.20 168,50 171,50 171,50
24.02.20 170,50 174,50 170,75
zmiana m/m -1,2% -1,7% 0,6%
  czerwiec'19 sierpień'19 listopad'19
22.03.19 170,50 174,00 171,75
zmiana r/r -1,2% -1,4% -0,1%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat: W najnowszym, marcowym wydaniu raportu USDA (Departament Rolnictwa USA) prognoza zbiorów na sezon 2019/20 została określona na niewiele ponad 1 112 tys. t. To bardzo podobna wartość co w poprzednim raporcie, ale o blisko 1% niższa niż przed rokiem. Największa różnica w stosunku do poprzedniego miesiąca dotyczy Republiki Południowej Afryki, dla której podwyższono szacunki z 14,5 do 16 mln t. Areał oszacowany na ponad 192 mln ha nie zmienił się w porównaniu z wcześniejszym sezonem.

UE: Zaktualizowane szacunki Komisji Europejskiej dotyczące zbioru kukurydzy na ziarno w bieżącym sezonie wynoszą nieznacznie ponad 70 mln t. W porównaniu z pięcioletnią średnią to wzrost o prawie 7%. W stosunku do 2018 r. wolumen jest wyższy o 1,4%. Zarówno w odniesieniu do pięcioletniej średniej, jak i tej z poprzedniego sezonu wzrósł zasiany areał (8,9 mln ha, +6,6% r/r), przy średniej wydajności 7,9 t/ha (-5,7% r/r). Największy producent kukurydzy na ziarno w UE, czyli Rumunia, osiągnął poziom 17,3 mln t (-10% r/r). Druga była Francja z 13 mln t (+0,6% r/r), trzecie Węgry – 8,2 mln t (-4% r/r).

Według prognozy Coceral w 2020 r. zbiory kukurydzy w UE wyniosą 65,5 mln t, wobec niecałych 61 mln t w zeszłym roku. To wzrost o ponad 7%. Zarówno areał, jak i średnia wydajność ma wzrosnąć – powierzchnia do 9 mln ha i wobec 8,5 mln ha przed rokiem. Natomiast przeciętny plon ma wynieść 7,3 t/ha w porównaniu do 7,1 t/ha w 2019 r.

Handel

Świat: Obroty handlowe według marcowego raportu USDA przekroczą 173 mln t. Zwiększenie wolumenu względem zeszłego miesiąca jest spowodowane przede wszystkim prognozą większego eksportu z Argentyny, której wartość jest szacowana na 34,5 mln t, wobec 33,5 mln t przed miesiącem. Dane za okres październik 2019 – luty 2020 mówią o zwiększony tempie wysyłek.

UE: W pierwszych 37 tygodniach sezonu (od lipca do połowy marca 2020 r.) wyeksportowano z UE 3,5 mln t kukurydzy. To o 120% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Najwięcej trafiło do Turcji (27%) i Egiptu (17%). W analizowanym okresie import wyniósł prawie 15 mln t – to o 14% mniej niż przed rokiem. Głównymi dostawcami były Ukraina (8,4 mln t czyli 57% ogółu) i Brazylia (4,8 mln t czyli 32%).

Polska: W 2019 r. wyeksportowano z kraju 1 146 tys. t kukurydzy o wartości 215 mln EUR. To o ponad 2% mniej niż w 2018 r. Ponad 80% wolumenu trafiło do Niemiec. O ponad 1/3 zwiększył się z kolei import ziarna do Polski. W 2019 r. było to prawie 389 tys. t (142 mln EUR) wobec 289 tys. t rok wcześniej. Z Ukrainy pochodziło 34% ziarna.

Zużycie i zapasy

Świat: Prognoza globalnego zużycia na sezon 2019/20 utrzymuje się na poziomie przekraczającym 1 135 tys. t i jest o 2% wyższa niż w danych sprzed miesiąca. W stosunku do wcześniejszego roku zużycie jest nieznacznie niższe (-0,8%, zob. tab.).

Po kilku miesiącach redukowania prognoz zapasów na sezon 2019/20 szacowany wolumen zwiększono do poziomu ponad 297 mln t. Kraje z największą podażą, czyli Chiny i USA, nie odnotowały zmian w porównaniu z lutym.

Ceny

Na przełomie stycznia i lutego na Euronext/Matif notowania marcowe na kukurydzę zaczęły tanieć. Trend wyhamował po 11 lutego, przy cenie oscylującej wokół 168 EUR/t. Z kolei na amerykańskiej CBOT ceny pozostają pod presją doniesień o dobrej kondyncji zasiewów m.in. w Ameryce Południowej.

Okres stabilizacji na Euronext/Matif nie trwał długo. Już pod koniec lutego doszlo do ponownych spadków, które utrzymywały się także w marcu. Odwrócenie trendu nastąpiło w połowie marca.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 8 marca 2020 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 666 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. stawka jest niższa o ponad 9%. Z kolei w stosunku do początku 2018 r. aktualna cena jest o niecałe 5% wyższa.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie marca 2020 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 620 zł/t (o 1 zł więcej m/m), od 520 zł/t do maksymalnie 680 zł/t.

Zgodnie z systemem informacji MRiRW średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej w lutym 2020 r. wyniosła 660 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 1,1% (7 zł). W porównaniu do lutego 2019 r. stawka jest niższa o ponad 10% (79 zł/t).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl