Wstęp

Najbliższy kontrakt na kukurydzę na Euronext/Matif mimo trwających od połowy kwietnia podwyżek w dalszym ciągu jest na niższym poziomie niż przed miesiącem (zob. tab.). Podobnie wygląda sytuacja z notowaniami na sierpień i listopad 2020 r. Bieżący poziom cen jest także niższy w stosunku do analogicznych kontraktów w ubiegłym roku, od -0,3 do -2,2%.

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
czerwiec'20 sierpień'20 listopad'20
27.04.20 165,50 168,75 166,75
27.03.20 167,75 171,00 171,00
zmiana m/m -1,3% -1,3% -2,5%
  czerwiec'19 sierpień'19 listopad'19
26.04.19 166,00 170,25 170,50
zmiana r/r -0,3% -0,9% -2,2%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat: W kwietniu, w najnowszym wydaniu raportu USDA (Departament Rolnictwa USA) nieznacznie zwiększono szacunek dotyczący globalnych zbiorów kukurydzy. Aktualnie przekraczają one 1 113 mln t. Jednak jest to wolumen niższy niż przed rokiem (zob. tab.). Na przestrzeni ostatniego miesiąca największe zmiany miały miejsce w Unii Europejskiej, dla której zmiana wyniosła 2,5% (z 65 do 66,6 mln t), a także w Indonezji (spadek z 12,7 do 11,9 mln t).

UE: Zaktualizowane pod koniec marca szacunki Komisji Europejskiej dotyczące zbioru kukurydzy na ziarno w bieżącym sezonie utrzymują się nieznacznie ponad 70 mln t. W porównaniu z pięcioletnią średnią to wzrost o 6,8%. W stosunku do 2018 r. wolumen jest wyższy o 1,4%. Zarówno w odniesieniu do pięcioletniej średniej, jak i tej z poprzedniego sezonu wzrósł zasiany areał (8,9 mln ha, +6,6% r/r), przy średniej wydajności 7,9 t/ha (-5,7% r/r). Największy producent kukurydzy na ziarno w UE, czyli Rumunia, osiągnął poziom 17,3 mln t (-10% r/r). Druga była Francja z 13 mln t (+0,6% r/r), trzecie Węgry – 8,2 mln t (-4% r/r).

Handel

Świat: Mamy do czynienia z kolejnym wzrostem globalnego wolumenu eksportu. W kwietniowym raporcie USDA prognozowana wartość przekracza 174 mln t. To więcej także w porównaniu z sezonem 2018/19 (zob. tab.). Na zwiększenie obrotów handlowych złożyło się m.in. szybsze tempo wysyłek z UE (o 700 tys. t) i Argentyny (500 tys. t).

UE: W pierwszych 42 tygodniach sezonu (od lipca do połowy marca 2020 r.) wyeksportowano z UE 4,2 mln t kukurydzy. To o 116% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Najwięcej trafiło do Turcji (27%) i Egiptu (18%). W analizowanym okresie import wyniósł prawie 16,6 mln t – to o prawie 17% mniej niż przed rokiem. Głównymi dostawcami były Ukraina (9,9 mln t, czyli 60% ogółu) i Brazylia (4,8 mln t, czyli 29%).

Polska: W pierwszym miesiącu 2020 r., zgodnie ze wstępnymi danymi MRiRW, wyeksportowano z Polski 125 tys. t kukurydzy. To o ponad 40% więcej niż w styczniu 2019 r. Większość ziarna trafiła do Niemiec (118 tys. t). Import kukurydzy do kraju z kolei zmniejszył się z 60 tys. t przed rokiem do blisko 19 tys. t obecnie. To spadek o ponad 68%. Najwięcej kukurydzy w ujęciu wolumenowym trafiło do Polski ze Słowacji (9,7 tys. t).

Zużycie i zapasy

Świat: Globalna konsumpcja w sezonie 2019/20 szacowana jest aktualnie na poziomie poniżej 1 131 mln t. To spadek w porównaniu zarówno z danymi sprzed miesiąca, jak i wartością w sezonie 2018/19. Największa korekta jest widoczna w USA – z 313,6 do 308,4 mln t.

Obniżenie zużycia przy wzroście szacunków produkcji kukurydzy doprowadziło do zwiększenia spodziewanych zapasów końcowych po sezonie 2019/20. Bieżący szacunek przekracza 303 mln t. To o niecałe 2% więcej niż przed miesiącem, ale w dalszym ciągu mniej niż przed sezonem (-5,5%).

Ceny

Okres stabilizacji na Euronext/Matif nie trwał długo. Już pod koniec lutego doszlo do ponownych spadków, które utrzymywały się także w pierwszej połowie marca, dochodząc do minima 161 EUR/t. Po tym okresie kontrakt na czerwiec 2020 r. wrócił do poziomu 170 EUR/t.

Koniec marca i początek kwietnia to ponowny powrót do spadków na giełdzie Euronext/Matif. Najbliżej notowany kontrakt z zapadalnością w czerwcu potaniał o 7 EUR, zatrzymując się na poziomie 163 EUR/t. Druga połowa miesiąca z kolei przejawiała się trendem wzrostowym wspieranym zwyżkami innych surowców, m.in. pszenicy.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 19 kwietnia 2020 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 713 zł, czyli o 47 zł więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. stawka jest niższa nieznacznie o 0,6%. Z kolei w stosunku do 2018 r. aktualna cena jest o ponad 8% wyższa.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie kwietnia 2020 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 667 zł/t (o 47 zł więcej m/m), od 620 zł/t do maksymalnie 700 zł/t.

Zgodnie z systemem informacji MRiRW średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej w marcu 2020 r. wyniosła 671 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 1,7% (11 zł). W porównaniu do marca 2019 r. stawka jest niższa o 8% (59 zł/t).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl