Produkcja i pogłowie

Skup: W pierwszym kwartale 2020 r. skup bydła wyniósł zgodnie z danymi GUS 112,8 tys. t. W porównaniu z ubiegłorocznymi wartościami bieżący wolumen jest o ponad 7% wyższy. Największa różnica dotyczyła lutego (29,8 tys. t w II 2019 r. wobec 38,4 tys. w bieżącym roku).

Uboje: W styczniu i lutym 2020 r. uboje przemysłowe bydła zgodnie z danymi GUS przekroczyły poziomie 318 tys. sztuk. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wolumen jest o wyższy o ponad 14%. Różnica jest widoczna zwłaszcza w lutym, co może być spowodowane dużym ograniczeniem w ubojach w drugim miesiącu 2019 r. To właśnie wtedy doszło do ujawnienia afery z nielegalnym ubojem chorego i leżącego bydła.

Handel

UE: Eksport bydła i żywca wołowego w ekwiwalencie tusz w dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. przekroczył 164 tys. t. To ponad 5% mniej niż na początku 2019 r. Kierunki były zdywersyfikowane – najwięcej unijnego surowca trafiło do Algierii (9 tys. t, czyli 5,4% ogółu). Kolejnymi odbiorcami była Ghana (8,2 tys. t, 5%) i Izrael (7,6 tys. t, 4,6%). Komisja Europejska zaczęła również raportować eksport do Wielkiej Brytanii jako zewnętrzny wywóz. Do tego kraju w badanym okresie trafiło blisko 52,5 tys. t mięsa czyli 32% ogółu. Import bydła i wołowiny do krajów UE był wyraźnie niższy niż przed rokiem. W okresie I-II 2020 r. wolumen z zewnątrz wyniósł 57 tys. t. To o niemal 30% mniej niż na początku 2019 r. Głównym pozaeuropejskim dostawcą była Brazylia (15 tys. t, czyli 26% całości). Największym wskazanym dostawcą jest jednak Wielka Brytania z 15,4 tys., czyli 27% ogółu.

Polska: Według wstępnych danych MRiRW w styczniu i lutym 2020 r. eksport żywego bydła osiągnął 2 tys. t. To o 19% więcej niż w 2019 r, kiedy wolumen wyniósł prawie 1,7 tys. t. Głównym odbiorcą polskiego bydła były Włochy, gdzie trafił sztuki o łącznej wartości przekraczającej 2 mln EUR. Wyższy w analizowanym okresie był także eksport wołowiny. Wolumen w dwóch pierwszych miesiącach 2020 r. wyniósł 61,4 tys. t i był o 10% wyższy niż rok wcześniej. Także i tutaj do Włoch trafiło najwięcej surowca. Import żywego bydła do Polski zmniejszył się o 17% r/r i na początku 2020 r. wyniósł 5,3 tys. t. Dostawcą na polski rynek były przede wszystkim Słowacja i Litwa. Przywóz wołowiny także zmniejszył się. Z 3,7 tys. t w I-II 2019 r. do 3,5 tys. t w I-II 2020 r. (-5,7% r/r). Mięso pochodziło głównie z Czech, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w połowie maja wyniosła 5,92 zł (dane MRiRW). To 1 gr mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem cena jest o ponad 6% niższa.

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 17 V 2020 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 5,83 -2,3% -8,6%
byki 12-24 m-ce (A) 6,39 -0,2% -3,9%
byki > 24 m-cy (B) 6,32 -0,8% -2,7%
krowy (D) 4,71 -0,4% -9,8%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,32 0,0% -6,3%
Bydło ogółem 5,92 -0,2% -6,1%

Źródło: MRiRW

Spadki cen widoczne są też w danych miesięcznych. GUS w opublikowanym raporcie z cenami produktów rolnych w kwietniu wskazuje, że cena kilograma żywca wołowego spadła do 6,12 zł. To o 2,1% mniej niż w marcu i 5,6% mniej niż przed rokiem, w kwietniu 2019 r.

Unia Europejska: W pierwszej połowie maja spadki cen żywca wołowego utrzymywały się u wszystkich głównych producentów. W porównaniu z danymi sprzed miesiąca najgłębsze obniżki są widoczne w Niemczech (-4,5% m/m) i Polsce (-3,0%). W ujęciu tygodniowym widać kolei nieznaczne odbicie cen lub zahamowanie tempa przecen (zob. tab.). Przeciętna stawka w UE wynosi 345,81 EUR za 100 kg tuszy MPC.

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 4 - 10 V 2020 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 360,15 0,1% -0,6%
Niemcy 330,44 -2,3% -4,5%
Wlk. Brytania 376,24 0,1% -0,4%
Hiszpania 356,53 -1,1% -1,5%
Polska 270,05 0,4% -3,0%
UE 345,81 -0,7% -1,7%

*Średnia dla MPC
Źródło: KE

Aktualna sytuacja i przewidywania

Obecnie obserwowana jest stabilizacja cen na rynku żywca wołowego. Miesięczne zmiany wskazują jedynie na nieznaczne obniżki. Z kolei średnia cena drugiej połowiemaja była wyższa niż tydzień wcześniej (zob. wykres). Jeśli luzowanie obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 będzie przebiegać zgodnie z planem, wpłynie to na zwiększenie popytu na wołowinę i ożywienie eksportu.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl