Wstęp

Dwa najbliższe kontrakty na stare zbiory z sezonu 2019/20 na przestrzeni ostatniego miesiąca drożały. Z kolei pierwszy kontrakt na nowe zbiory (listopad 2020) zanotował 0,6% straty m/m (zob. tab.). W przypadku porównaniu z analogicznymi notowaniami sprzed roku, jedynie najbliższy kontrakt jest wyceniany wyżej.

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
czerwiec'20 sierpień'20 listopad'20
27.05.20 167,25 169,75 165,75
27.04.20 165,50 168,75 166,75
zmiana m/m 1,1% 0,6% -0,6%
  czerwiec'19 sierpień'19 listopad'19
27.05.19 163,00 170,50 173,25
zmiana r/r 2,6% -0,4% -4,3%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat: W nadchodzącym sezonie 2020/21 Departament Rolnictwa USA (USDA) przewiduje zwiększenie globalnych zbiorów do poziomu blisko 1 187 tys. t. Powodem będzie przede wszystkim zwiększenie areału zasiewów w Stanach Zjednoczonych. W przypadku głównych eksporterów prognozuje się, że Stany Zjednoczone, Brazylia i Ukraina osiągną rekordowe zbiory.

UE: Pszenica jest głównym ziarnem wykorzystywanym do pasz, jednak w ostatnich latach zużycie kukurydzy przewyższało pszenicę głównie ze względu na ceny. Przy dużej podaży na rynku globalnym oczekuje się, że kukurydza utrzyma konkurencyjność cenową w stosunku do pszenicy. Popyt na paszę w UE wzrośnie, napędzany przez sektor trzody chlewnej z perspektywami eksportu mięsa do Chin.

Handel

Świat: Podobnie jak produkcja i konsumpcja, także wolumen handlowy kukurydzy w sezonie 2020/21 jest prognozowany na wyższym poziomie w porównaniu do bieżącego okresu. Według majowej prognozy ma wynieść 182,6 mln t, czyli o 4,5% więcej r/r. Największa zmiana dotyczy USA, z 47 na 55 mln t.

UE: W pierwszych 42 tygodniach sezonu (od lipca do połowy marca 2020 r.) wyeksportowano z UE 4,6 mln t kukurydzy. To o ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Najwięcej trafiło do Turcji (25%) i Egiptu (18%). W analizowanym okresie import wyniósł 17,7 mln t – to o 15% mniej niż przed rokiem. Głównymi dostawcami były Ukraina (11 mln t czyli 62% ogółu) i Brazylia (4,8 mln t czyli 20%).

Polska: W pierwszym kwartale 2020 r. zgodnie ze wstępnymi danymi MRiRW wyeksportowano z Polski 426 tys. t kukurydzy. To 82% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Większość ziarna trafiła do Niemiec (376 tys. t). Import kukurydzy do kraju z kolei zmniejszył się z 154 tys. t przed rokiem do ponad 56 tys. t obecnie. To spadek o 64%. Najwięcej kukurydzy w ujęciu tonażowym trafiło do Polski ze Słowacji (24,2 tys. t).

Zużycie i zapasy

Świat: Zgodnie z danymi USDA prognozuje się, że światowa konsumpcja nie przekroczy w sezonie 2020/21 po raz pierwszy od 4 lat poziomu produkcji, mimo, że zużycie wzrośnie r/r o blisko 4%. Zarówno zużycie paszowe, jak i nie-paszowe będzie wzrastać na niskim poziomie cenowy, co pobudzi ekspansję w handlu światowym.

Wzrasta także zapasy końcowe. Globalny wolumen ma osiągnąć w analizowanym okresie prawie 340 mln t. Źródłem wzrostu jest w tym przypadku głównie USA, które szacują zwiększenie poziomu zapasów z 53,3 mln t do 84,3 mln t. To największy wolumen od 1987 r.

Ceny

Koniec marca i początek kwietnia to ponowny powrót do spadków na giełdzie Euronext/Matif. Najbliżej notowany kontrakt z zapadalnością w czerwcu potaniał o 7 EUR zatrzymując się na 163 EUR/t. Druga połowa miesiąca z kolei przejawiał się trendem wzrostowym wspieranym zwyżkami innych surowców, m.in. pszenicy.

W drugiej połowie kwietnia nastąpiło odbicie na giełdzie Euronext/Matif. Kontrakt na czerwiec 2020 r. wrócił do poziomu z początku miesiąca. Jednak w maju, zwłaszcza w połowie doszło do ponownych spadków,a cena kontraktu zbliżyła się do 164 EUR/t.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 17 maja 2020 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 748 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. stawka jest wyższa o ponad 4,9%. Z kolei w stosunku do początku 2018 r. aktualna cena jest o ponad 11% wyższa.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie maja 2020 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 715 zł/t (o 48 zł więcej m/m), od 650 zł/t do maksymalnie 750 zł/t.

Zgodnie z systemem informacji MRiRW średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej w kwietniu 2020 r. wyniosła 714 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 6,4% (43 zł). W porównaniu do kwietnia 2019 r. stawka jest niższa o 5 zł/t.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl