Produkcja i pogłowie

Skup: W pierwszym kwartale 2020 r. skup trzody w Polsce zgodnie z danymi GUS wyniósł 392,8 tys. t. To o 7% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Uboje: Początek 2020 r. pod względem tempa ubojów był wolniejszy niż 2019 r. Wolumen w styczniu i lutym wyniósł 3 280 tys. szt. To o 12,7% mniej w stosunku do liczby odnotowanej w dwóch pierwszych miesiącach 2019 r.

Handel

UE: W styczniu i lutym 2020 r. wyeksportowano z krajów unijnych prawie 882 tys. t trzody i wieprzowiny w ekwiwalencie masy tusz. To ponad 2% niż w pierwszych miesiącach 2019 r. 54% wolumenu trafiło do Chin (476 tys. t). Wysyłki do Państwa Środka wzrosły o 82,5% w porównaniu do danych z dwóch pierwszych miesięcy 2019 r. Import w analizowanym okresie wyniósł prawie 26 tys. t i było to blisko 30% mniej niż przed rokiem. 73% mięsa pochodziło z Wielkiej Brytanii (która jest już liczona jako kraj spoza UE).

Polska: W trzech pierwszych miesiącach 2020 r. eksport żywej trzody z Polski wyniósł blisko 2 tys. t i był o 39% niższy niż w 2019 r. Głównym odbiorcą była Słowacja. Zmniejszył się także import sztuk do kraju. Z 53,4 do 51,4 tys. t (-3,7% r/r). Głównym dostawcą na polski rynek była Dania. Eksport wieprzowiny w badanym okresie przekroczył 91 tys. t. W porównaniu z początkiem 2019 r. wolumen spadł o 39%. Polska dostarczała mięso głównie na rynki słowacki, niemiecki i czeski. Import mięsa także zmniejszył się. Różnica w I-III 2020 r. sięga prawie -6% (171 tys. t wobec 182 tys. t). Wieprzowinę dostarczali głównie producenci z Niemiec, Belgii i Danii. Saldo handlowe zarówno w żywej trzodzie, jak i mięsie wieprzowym jest ujemne. Kolejno -49,4 tys. t i -79,8 tys. t.

Ceny

Polska: Przełom kwietnia i maja to pogłębienie przecen na rynku trzody. W tygodniu zakończonym 17 maja 2020 r. cena żywca spadła do 4,88 zł/kg. W porównaniu z wcześniejszym tygodniem to obniżka sięgająca 5,5%.

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 17 V 2020 [zł/kg] 10 V 2020 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 4,98 5,26 -5,4%
środkowo-wschodni 4,93 5,16 -4,5%
południowo-wschodni 4,91 5,21 -5,8%
zachodni 4,76 5,09 -6,4%
Polska 4,88 5,16 -5,5%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg MPC]

Klasa 17 V 2020 [zł/kg] 10 V 2019 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 6,38 7,63 -16,4%
E 6,28 7,51 -16,4%
U 5,89 7,16 -17,8%
R 5,49 6,81 -19,4%
O 4,84 6,09 -20,7%
P 4,62 5,92 -22,0%
S-P 6,25 6,48 -16,4%

Źródło: MRiRW

Średnia stawka za kilogram żywca w masie poubojowej ciepłej wyniosła w połowie maja 6,25 zł. To o prawie 20% mniej niż przed miesiącem, i 16% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Najbardziej taniało mięso klasy P (o 22% r/r), najmniej klasa S i E (ponad 16%).

Po dwóch miesiącach podwyżek średnie ceny żywca w kwietniu 2020 r. uległy redukcji. Kilogram żywca wieprzowego kosztował przeciętnie 6 zł. To 36 gr mniej niż marcu (-5,7% m/m). W porównaniu z kwietniem 2019 r. cena jest 4,9% wyższa r/r.

Unia Europejska: W kwietniu 2020 r. do Polski, która jako jedyna zanotowała spadek ceny żywca wieprzowego dołączył inne kraje UE. U wszystkich największych producentów stawki były na niższym poziomie m/m. Największe obniżki były widoczne w Belgii, Polsce i w Niemczech. Średnie stawki pozostają jednak na wyższym poziomie niż przed rokiem. Wyjątkiem jest Polska ze spadkami r/r na poziomie 1-2% (zob. tab.).

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (IV 2020) [EUR/100kg] Źródło: Pig Price EU, KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl