Produkcja i pogłowie

Skup: W pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. skup bydła zgodnie z danymi GUS wyniósł 174,5 tys. t. W porównaniu z ubiegłorocznymi wartościami bieżący wolumen jest o 2% niższy. Podobnie jak w kwietniu, spadek skupu widoczny był również w maju, co miało bezpośredni związek z pandemią (problemy z eksportem, ograniczenia w przewozie towarów i niemal całkowite zamknięcie branży gastronomicznej).

Uboje: W pierwszych czterech miesiącach 2020 r. uboje przemysłowe bydła zgodnie z danymi GUS wyniosły niemal 593 tys. sztuk. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wolumen jest o wyższy o 2,2%. Duże spowolnienie jest widoczne w kwietniu – w 2019 r. osiągnięto w tym miesiącu 147 tys., natomiast w 2020 r. niewiele ponad 123 tys. t (-16%).

Świat: W lipcowym raporcie USDA (Departament Rolnictwa USA) globalna prognoza produkcji wołowiny na 2020 r. została skorygowana w dół o 1% w stosunku do wcześniejszej prognozy. Aktualnie wolumen szacowany jest na 60,8 mln t. To o 1,5% mniej niż w 2019 r.

Tymczasowe zakłócenia w przetwórstwie spowodowały obniżenie prognoz produkcji dla Kanady i Stanów Zjednoczonych. Także spodziewany wcześniej roczny wzrost produkcji wołowiny w Chinach został skorygowany w dół z uwagi na spodziewany wzrost importu z krajów trzecich. Obniżony popyt krajowy na wołowinę i niższe ceny bydła w Brazylii powodują, że producenci ograniczają uboje.

Handel

UE: Eksport bydła i żywca wołowego w ekwiwalencie tusz w pięciu pierwszych miesiącach 2020 r. wyniósł 430 tys. t. To o 9% mniej niż w okresie I-V 2019 r. Jeden odbiorca zdecydowanie dominował – najwięcej unijnego surowca trafiło do Wielkiej Brytanii, która raportowana jest jako kraj spoza UE (146 tys. t, czyli 34% ogółu). Kolejnymi odbiorcami były Hongkong (21,9 tys. t, 5%) i Izrael (19,5 tys. t, 4,5%). Import bydła i wołowiny do krajów UE jest wyraźnie niższy niż przed rokiem. W okresie I-V 2020 r. wolumen z zewnątrz wyniósł 144,1 tys. t. To o prawie 24% mniej niż na początku 2019 r. Głównym pozaeuropejskim dostawcą była Brazylia (33,2 tys. t, czyli 23% całości). Największym wskazanym dostawcą jest jednak Wielka Brytania z 48 tys. t, co stanowi 33% ogółu.

Polska: Według wstępnych danych MRiRW w okresie styczeń – maj 2020 r. eksport żywego bydła osiągnął 5,3 tys. t. To o 11% więcej niż w 2019 r., kiedy wolumen wyniósł niemal 4,8 tys. t. Głównym odbiorcą polskiego bydła były Włochy, dokąd trafiły sztuki o łącznej wartości prawie 5,3 mln EUR (cały eksport był wyceniany na 13 mln EUR). Widać już wpływ pandemii Covid-19 na eksport wołowiny z Polski. W analizowanym okresie od stycznia do maja 2020 r. włącznie, poza granice kraju trafiło 149 tys. t. To o 4% mniej niż przed rokiem, mimo że jeszcze do kwietnia tendencja w 2020 r. była rosnąca r/r.

Import żywego bydła do Polski zmniejszył się o 37% r/r i do maja 2020 r. wyniósł 12 tys. t. Dostawcami na polski rynek były przede wszystkim Słowacja i Litwa. Przywóz wołowiny także zmniejszył się. Z 9,2 tys. t w I-V 2019 r. do 8,1 tys. t w I-V 2020 r. (-11,7% r/r). Mięso pochodziło głównie z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w połowie czerwca wynosiła 6,08 zł/kg (dane MRiRW). To o 8 groszy mniej niż przed miesiącem (-1,3%). W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku cena jest o blisko 6% wyższa.

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 12 VII 2020 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,17 -3,1% 1,0%
byki 12-24 m-ce (A) 6,42 -1,5% 8,2%
byki > 24 m-cy (B) 6,31 -1,6% 11,0%
krowy (D) 4,90 1,2% 3,4%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,40 0,3% 1,2%
Bydło ogółem 6,00 -1,3% 5,9%

Źródło: MRiRW

GUS w opublikowanym raporcie z cenami produktów rolnych w czerwcu wskazuje, że cena kilograma żywca wołowego wzrosła o 15 groszy (do 6,27 zł). To o 0,7% więcej niż w kwietniu i o 3,5% więcej niż przed rokiem, w czerwcu 2019 r.

Unia Europejska: Po delikatnym ożywieniu stawki żywca ponownie u niemal wszystkich większych producentów malały. Poziom korekty osiągnął -3% na przestrzeni miesiąca. Jedynym krajem bez straty okazała się Wielka Brytania.

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 6 - 12 VII 2020 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 363,08 0,0% -0,1%
Niemcy 342,41 -0,6% -1,7%
Wlk. Brytania 407,89 0,9% 0,1%
Hiszpania 350,94 -0,6% -0,5%
Polska 282,64 -0,4% -1,8%
UE 347,29 -0,7% -3,0%

*Średnia dla MPC
Źródło: KE

Aktualna sytuacja i przewidywania

Stawki za żywiec wołowy stabilizują się. Ceny znajdują się na stosunkowo niskim poziomie jednak mimo to są wyższe niż przed rokiem, zarówno według danych MRiRW jak GUS. Wraz z postępującymi żniwami wolumen sztuk sprzedawanych na ubój zgodnie z sezonową tendencja zmniejszy się. Ten czynnik wraz z dalszym ożywianiem gospodarek i przywracaniem eksportu pozwala prognozować zmianę trendu cenowego w najbliższych tygodniach na wzrostowy.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl