Sytuacja rynkowa

Według najnowszych lipcowych prognoz USDA chiński popyt na mięso (wołowina, wieprzowina i drób) w bieżącym roku ma być wyższy niż przewidywania z kwietnia. Głównym motorem popytu importowego jest ASF w Chinach. Przewiduje się, że w przypadku drobiu Chiny zamkną rok z importem mięsa drobiowego na poziomie 925 tys. t (w ekw. tuszki), tj. o 200 tys. t większym niż w poprzedniej prognozie. Japonia pozostaje jeszcze największym światowym importerem mięsa drobiowego z przewidywanym wynikiem 1085 tys. t. Po stronie eksporterów Brazylia umocni pozycję lidera, gdyż prognoza zwiększyła się z 3875 tys. t przewidywanych w kwietniu do 4030 tys. t w obecnej projekcji. Eksport z USA ma wynieść 3367 tys. t, natomiast prognoza unijnego eksportu zmniejszyła się o 100 tys. t, do poziomu 1 350 tys. t.

Globalna produkcja mięsa drobiowego w br. została skorygowana w dół do poziomu 100 mln t (zmiana -0,5 mln t od prognozy z kwietnia br.) głównie dzięki obniżonym przewidywaniom produkcji w USA i w Chinach, mimo wzrostu prognoz produkcji w Brazylii i UE. W przypadku realizacji nowej prognozy produkcja mięsa drobiowego w bieżącym roku będzie o prawie 1% większa niż w 2019 r.

Produkcja w UE

Według wstępnych danych Eurostatu przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w EU27 po czterech miesiącach była o 1,7% większa niż w analogicznym okresie 2019 r.

Pasze (soja)

W lipcowej prognozie USDA światowa produkcja soi ma wynieść 362,5 mln t, co oznacza niewielką korektę w dół (0,3 mln t) w stosunku do czerwca. Prognozy produkcji soi w Brazylii i Argentynie pozostały na zeszłomiesięcznych poziomach, natomiast prognoza produkcji w USA zwiększyła się ze 112,3 do 112,5 mln t.

Import śruty sojowej

Od początku nowego sezonu do EU27+UK do 12 lipca sprowadzono ponad 0,5 mln t śruty sojowej, głównie z Brazylii i Argentyny. Do Polski trafiło około 112 tys. t.

Ceny soi i śruty sojowej

W połowie lipca średnia ceny soi (wstępne dane KE, średnie ceny tygodniowe) w Argentynie kwotowana była na poziomie 318 EUR/t (+9 EUR/t m/m), w Brazylii (port Paranagua) na poziomie 330 EUR/t (+1 EUR m/m), natomiast w USA w portach Zatoki Meksykańskiej średnia cena wyniosła 318 EUR/t(+3 EUR/t m/m).

W Niemczech śruta sojowa (44%) w dostawach bieżących i w sierpniu na dzień 20 lipca oferowana była w cenie 291 EUR/t, w dostawach we wrześniu na poziomie 296 EUR/t.

Na giełdzie w Hamburgu ceny śruty sojowej notowane 14 czerwca (44/7) były na poziomie 282,5 EUR/t w dostawach natychmiastowych i w sierpniu, natomiast dostawy we wrześniu i październiku wyceniane były na poziomie 283,5 EUR/t.

W Polsce od połowy lipca ceny śruty sojowej minimalnie wzrosły i na dzień 17 lipca cena śruty w porcie Gdynia była na poziomie 365 USD/t, tj. około 1430 tys. zł/t.

Handel

Po pierwszych czterech miesiąca br. unijny eksport mięsa drobiowego (bez Wielkiej Brytanii) wyniósł 751 tys. t (w wadze tuszki), co oznacza, że był o prawie 16% mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r., po uwzględnieniu wyłączenia z szacunków unijnego eksportu Wielkiej Brytanii. Na pogorszenie wyniku wpłynął przede wszystkim spadek eksportu do Wielkiej Brytanii o 30%, co szacunkowo oznacza mniejszy wolumen o prawie 91 tys. t. Odnotowano duży spadek eksportu (ponad 37%) do RPA i na Ukrainę.

W analizowanym wyżej okresie nastąpił również spadek importu mięsa drobiowego w wadze tuszki w wysokości prawie 20% (prawie 65 tys. t). Import z Ukrainy zmniejszył się o 31%, z Tajlandii o 21%, a z Brazylii o 10%. Z Wielkiej Brytanii import obniżył się o 25,6%, tj. prawie o 30 tys. t mniej.

Po pierwszych pięciu miesiącach br. eksport mięsa drobiowego z EU27 wyniósł 931 tys. t i był o ponad 17% mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r. Do Wielkiej Brytanii wysłano 255 tys. t, tj. 120 tys. t mniej. Import ogólnie wyniósł 322 tys. t i był o 21% mniejszy, natomiast z Wielkiej Brytanii wyniósł 215 tys. t, tj. o prawie 49 tys. mniej.

Ceny

Według wstępnych danych KE w czerwcu br. w EU27 (bez Wielkiej Brytanii) miesięczna średnia ważona cena sprzedaży tuszki kurczaka (65%) wyniosła 180,6 EUR/100 kg co oznacza, że była o 2,6% wyższa niż miesiąc wcześniej, jednak o 6,7% niższa niż w czerwcu 2019 r.

Sytuacja w Polsce

W maju przemysłowy skup drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł niecałe 244 tys. t i był o 1,8% mniejszy niż w maju 2019 r. Po pięciu miesiącach br. skup wyniósł 1,24 mln t i był o 3,7% większy niż w analogicznym okresie 2019 r.

Według wstępnych danych GUS produkcja mięsa drobiowego w maju była na poziomie 201 tys. t, tj. była o prawie 14% mniejsza niż w maju 2019 r., natomiast w okresie pięciu miesięcy br. wyniosła 1,14 mln t, co oznacza, że była na tym samym poziomie jak w analogicznym okresie 2019 r.

Według wstępnych danych MRiRW po pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. wolumen eksportu mięsa drobiowego w wadze produktu (CN 0207) był o 6% mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r. Import obniżył się o 45%. Wolumenowe saldo wymiany handlowej Polski mięsem drobiowym było dodatnie – na poziomie 556 tys. t – jednak o 3% niższe (-19 tys. t) niż po pięciu miesiącach 2019 r.

W czerwcu 2020 r. krajowa średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów (publikacja MRiRW) wyniosła 3,13 zł/kg, tj. była o ponad 9,5% niższa niż w czerwcu 2019 r. W ciągu miesiąca cena wzrosła o 13 gr/kg (+4,3%).

W czerwcu br. ceny indyków obniżyły się do poziomu 4,41 zł/kg, co oznacza, że były o 21,7% niższe niż w czerwcu 2019 r. W ciągu miesiąca cena obniżyła się o 7 gr/kg (-1,6%).

Komentarz

Nowe prognozy dotyczące handlu mięsem drobiowym wskazują na ogromny potencjał rynku chińskiego jako ważnego importera produktów drobiowych. To również szansa dla krajowego eksportu, tym bardziej, że od początku kwietnia nie wystąpiła grypa ptaków i w przypadku braku nowych ognisk w niedługim czasie Polska odzyska status kraju wolnego od tej choroby. Jednak importerzy mogą zwracać uwagę na przypadki koronawirusa wśród załogi przetwórni/eksporterów. Przykładem są Chiny, które restrykcyjnie podchodzą do takich sytuacji. Ostatnio Chiny zablokowały eksport drobiu z kilku brazylijskich zakładów drobiarskich, gdzie takie przypadki wystąpiły.

W Polsce ceny skupu kurcząt brojlerów odbiły się od dna, jednak mimo ponad 4% wzrostu średnich cen miesięcznych ich poziom jest znacznie niższy niż w ubiegłym roku o tej porze. Lipcowe poziomy cen tygodniowych wskazują na dalszy wzrost cen, jednak wydaje się, że „odrabianie strat” z poprzedniego roku przebiega powoli. Kilkuroczne trendy cen wskazują, że czerwiec zwykle rozpoczyna się wzrostem cen w skupach, który trwa do sierpnia/września. Szanse na „dogonienie” szczytowych cen z zeszłego roku są niewielkie, tym bardziej, że popyt nie odrodził się w pełni, podaż w dalszym ciągu jest duża, a saldo wolumenowe handlu zagranicznego mięsem drobiowym jest do maja o 3% mniejsze niż rok temu.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl