Produkcja jęczmienia

W lipcu prognoza globalnej produkcji jęczmienia w sezonie 2020/21 została przez USDA skorygowała w dół o 0,4% w stosunku do czerwca. W obecnej projekcji produkcja ma być o 1% mniejsza niż w poprzednim sezonie. Zmiany prognoz objęły m.in. EU27+UK, Kanadę i USA. W EU27+UK zbiory jęczmienia przewidywane są na poziomie 63,6 mln t (w czerwcu 64,1 mln t), w Kandzie na poziomie 10,1 mln t (w czerwcu 9,7 mln t), a w USA 3,7 mln t (w czerwcu 4 mln t). Na zeszłomiesięcznych poziomach pozostały prognozy zbiorów w Rosji (17,3 mln t), Australii (10,2 mln t), Turcji (8,4 mln t) i na Ukrainie (9,4 mln t).

źr. USDA VII 2020 r.

Rosja

W lipcu podtrzymana została przez USDA zeszłomiesięczna prognoza zbiorów jęczmienia w Rosji na poziomie 17,3 mln t. W przypadku realizacji prognozy, produkcja będzie o ponad 2,6 mln t (-13%) mniejsza niż w sezonie 2019/20.

Ukraina

Według lipcowej prognozy USDA na Ukrainie zbiory jęczmienia w sezonie 2020/21 wyniosą 9,4 mln t i będą o 1,3% mniejsze niż w sezonie 2019/20. Z kolei unijny ośrodek badawczy (JRC MARS) przewiduje zbiory na poziomie 8,4 mln t, co oznacza, że będą o ponad 6% niższe niż rok temu. Prognoza ta oparta jest na przewidywaniach dotyczących niższej powierzchni zasiewów jęczmienia oraz o 13% gorszych plonów odmian ozimych.

Australia

W lipcu prognoza produkcji jęczmienia w Australii w bieżącym sezonie (na poziomie 10,2 mln t) została utrzymana przez USDA, co w przypadku realizacji będzie oznaczać wzrost o 13% (+1,2 mln t) w stosunku do sezonu 2019/20. ABARES przewiduje zbiory jęczmienia w bieżącym sezonie na poziomie 10,6 mln t (+17% r/r).

Turcja

Na wysokim poziomie 8,4 mln t została utrzymana prognoza zbiorów jęczmienia w bieżącym sezonie w Turcji. W stosunku do poprzedniego sezonu oznaczałoby to wzrost o 0,5 mln t.

EU27+UK

W przypadku EU27+UK USDA skorygowała czerwcową prognozę najbliższych zbiorów jęczmienia z 64,1 mln t do przewidywanego w lipcu poziomu 63,55 mln t.

EU 27

Według prognozy KE z końca czerwca zbiory jęczmienia w EU27 mają wynieść 56,1 mln t, tj. będą o 1,8% (+1 mln t) większe niż w sezonie 2019/20 w przypadku realizacji prognozy. Większe zbiory są wynikiem zwiększenia o 2,6% powierzchni zasiewów, jednak przy niższych plonach prognozowanych na średnim poziomie 4,92 t/ha (2019 r.: 4,96 t/ha).

Zużycie jęczmienia

W relacji do czerwca w lipcu USDA jedynie o 0,03% obniżyła przewidywane światowe zużycie jęczmienia. Z ważniejszych zmian miesięcznych można odnotować obniżenie zużycia jęczmienia w USA z 4 do 3,66 mln t. W pozostałych przypadkach nie zaszły istotne zmiany.

EU27

Zużycie jęczmienia w EU27 w bieżącym sezonie ma wynieść 43,6 mln t, natomiast w sezonie 2020/21 KE przewiduje zużycie na poziomie 43,7 mln t (+0,2% r/r).

Handel jęczmieniem

W lipcowej prognozie USDA przewiduje się, że światowy handel jęczmieniem będzie na poziomie 25,7 mln t. Na zbliżonym poziomie oszacowany jest handel w poprzednim poziomie (25,6 mln t). W poprzednich dwóch sezonach handel oscylował w przedziale 26,6-26-9 mln t. Od zeszłego miesiąca poza Kanadą (zmiana z 2 do 2,4 mln t) nie zmieniły się prognozy eksportu jęczmienia głównych światowych dostawców tego surowca. Największymi światowymi eksporterami są UE (łącznie z Wielką Brytanią) i Ukraina, które mają wyeksportować odpowiednio 5,7 mln t i 5 mln t. Po stronie importerów największymi są Arabia Saudyjska (7 mln t) i Chiny (5 mln t). W bieżącym sezonie Maroko, gdzie zbiory zbóż są gorsze niż rok temu, zwiększone zostały przewidywania importu jęczmienia w bieżącym sezonie z 1,2 do 1,5 mln t.

EU27

W sezonie 2019/20 eksport jęczmienia szacowany jest na poziomie 10,1 mln t, co oznacza, że będzie o 2,2 mln t większy niż w poprzednim sezonie. W nowym sezonie 2020/21 KE prognozuje eksport jęczmienia na poziomie 10,8 mln t.

Zapasy jęczmienia

Po lipcowych korektach bilansów poprzednich sezonów oraz nowych przewidywań na sezon 2020/21, światowe zapasy jęczmienia na koniec sezonu 2020/21 przewidywane są na poziomie 21,5 mln t. Natomiast na koniec sezonu 2019/20 oszacowane zostały na poziomie 20,8 mln t (korekta w dół).

EU27

Na koniec sezonu 2019/20 zapasy jęczmienia według przewidywań KE będą na poziomie 6,7 mln t, tj. będą o 3,4 mln t większe niż na koniec poprzedniego sezonu. W obecnym sezonie 2020/21 zapasy mają wzrosnąć do poziomu 9,6 mln t.

Ceny jęczmienia

Po pierwszym tygodniu lipca średnie ceny tygodniowe jęczmienia paszowego wyniosły w porcie Rouen (Francja) 169 EUR/t, natomiast w portach Morza Czarnego były na poziomie 154 EUR/t. Różnica pomiędzy notowaniami wyniosła 15 EUR/t i była największa od początku 2020 r.

Sytuacja w Polsce

Rozpoczęły się zbiory jęczmienia ozimego i powoli publikowane są pierwsze wyniki. Dla przykładu – w województwie wielkopolskim według stanu na 13 lipca zebrano jęczmień ozimy z 1/3 powierzchni upraw ze średnim plonem 5,55 t/ha.

Według prognozy USDA z lipca zbiory jęczmienia w Polsce mogą wynieść 3,45 mln t, co oznacza korektę w dół w stosunku do czerwcowej prognozy o 0,2 mln t. W przypadku realizacji prognozy zbiory byłyby nieco większe (+0,08 mln t) niż rok temu.

W czerwcu miesięczna średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wyniosła 694 zł/t (dane MRiRW), co oznacza, że w ciągu miesiąca obniżyła się o 12 zł/t, a w stosunku do czerwca 2019 r. była o 66 zł/t (-9%) niższa. W połowie lipca ceny jęczmienia (ziarno 2019 r.) zwykle notowane były w przedziale 600-660 zł/t. Za jęczmień z nowych zbiorów w skupie zwykle oferowano ceny w przedziale 550-610 zł/t.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl