Sytuacja rynkowa na świecie

Według najnowszej unijnej krótkoterminowej prognozy skup mleka w 2020 r. ma wzrosnąć o 0,7% w stosunku do 2019 r. Po pierwszych miesiącach skup przewyższał prognozę, jednak w drugiej połowie roku ma spadać. W drugim kwartale skup ma wzrosnąć o 0,2%, natomiast w obu kwartałach, tj. w trzecim i czwartym, ma obniżyć się po 0,2%. Największy wolumenowy wzrost skupu mleka ma wystąpić we Włoszech, w Hiszpanii, Irlandii oraz w Polsce i Holandii. W prognozie wskazuje się, że Unia jest konkurencyjna na światowych rynkach w przypadku OMP, PMP i masła, co pozwoli zwiększyć eksport tych produktów do poziomów podobnych do tych notowanych w 2018 r. W 2020 r. produkcja masła ma wzrosnąć o 3,1%, serów o 0,3%, OMP o 5%, a PMP o 0,5%. Produkcja świeżych produktów mlecznych ma obniżyć się o 0,4%. Eksport masła ma wzrosnąć o 15%, serów o 2%, natomiast eksport OMP ma obniżyć się o 10%, a eksport PMP ma być zbliżony do poziomu z 2019 r. Niepewność prognoz jest związana z relacjami handlowymi, jakie wystąpią pomiędzy Unią i Wielką Brytanią, oraz tym, jakie umowy o wolnym handlu zawrze w tym czasie Wielka Brytania z innymi partnerami (obecnie trwają negocjacje z Australią i Nową Zelandią). Jednocześnie wskazywane są ryzyka, jakie mogą wystąpić w handlu z USA, a także z Chinami. Pozytywnym elementem rozwoju handlu dla Unii jest wejście w życie z dniem 1 sierpnia br. umowy o wolnym handlu z Wietnamem.

Na pierwszej lipcowej aukcji na GDT mocno wzrósł Indeks Cen. Zmiana wyniosła 8,3%, a średnia ważona cena sprzedanych produktów wzrosła o 295 USD/t (+7,3%) w stosunku do poprzedniej sesji. Najbardziej wzrosły notowania PMP. Z kolei na kolejnej lipcowej aukcji Indeks obniżył się o 0,7%, jednak średnia ważona sprzedanych produktów mleczarskich minimalnie wzrosła (+4 USD) do poziomu 3210 USD.

W czerwcu do 98,2 pkt. wzrósł Indeks Cen Nabiału publikowany przez FAO (Indeks powstaje na podstawie cen masła, sera, OMP i PMP na dwóch reprezentatywnych rynkach). Miesiąc wcześniej notowany był na poziomie 94,4 i pkt. był to najniższy poziom Indeksu w bieżącym roku. Czerwcowe notowanie Indeksu było jednak o 4,7 pkt. niższe niż w czerwcu 2019 r.

Produkcja mleka w maju 2020 r.

W USA szacowana produkcja mleka wyniosła ponad 8,5 mln t i według wstępnych danych była o 1,1% mniejsza niż w maju 2019 r. Po pięciu miesiącach br. produkcja mleka była o 1,8% większa niż w analogicznym okresie 2019 r.

Produkcja mleka w Australii była o 6% większa niż w maju 2019 r. i wyniosła 650,4 mln l. Od lipca 2019 r. do maja 2020 r. była o 0,6% mniejsza niż w analogicznym okresie poprzedniego australijskiego sezonu.

W Nowej Zelandii produkcja mleka wyniosła 0,9 mln t i była o 4,2% większa niż w maju 2019 r. W okresie od czerwca do maja, tj. w całym nowozelandzkim sezonie produkcja mleka wyniosła 21,8 mln t, co oznacza, że była o 0,4% mniejsza niż w poprzednim sezonie.

Notowania GDT

Na pierwszej lipcowej sesji GDT Indeks Cen wzrósł o 8,3% w stosunku do poprzedniej sesji. Średnia ważona cena wzrosła do poziomu 3197 USD. Najwyższy wpływ na zmianę Indeksu miało PMP, którego średnia ważona cena mleka wzrosła w stosunku do poprzedniego notowania o 379 USD/t do poziomu 3208 USD/t. Wzrosły również notowania masła o 120 USD (do poziomu 3717 USD/t), sera cheddar o 131 USD/t (do poziomu 3762 USD/t) oraz OMP o 85 USD/t (do poziomu 2694 USD/t). W stosunku do notowań z 2 lipca 2019 r. cena masła była o 622 USD/t niższa (-14%), cena cheddar o 6 USD/t wyższa (0%), cena OMP wyższa o 264 USD/t (+11%) oraz cena PMP o 239 USD/t wyższa (+8%). Na kolejnej aukcji (21 lipca) średnia ważona sprzedanych produktów wzrosła o 4 USD do poziomu 3201 USD. Najbardziej obniżyła się cena masła (zmiana z 3717 do 3533 USD/t), z kolei wrosły ceny PMP (do 3208 USD/t) oraz sera cheddar (do 3803 USD/t).

 

Sytuacja w UE

Produkcja mleka

Według wstępnych szacunków w maju br. skup mleka w EU27 wyniósł 13,2 mln t był o 3% większy niż poprzednim miesiącu oraz o 0,5% większy niż w maju 2019 r. (źr. KE). Po pięciu miesiącach skupiono 62,1 mln t mleka, tj. o 2% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Produkcja wybranych produktów mleczarskich EU27

Od stycznia do maja br. produkcja OMP wzrosła o 0,6% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Wzrosła również produkcja PMP o 6,9%, masła o 1,9% i serów o 0,9%.

Handel

Według danych KE w okresie od stycznia do maja br. eksport unijnego (bez Wielkiej Brytanii) masła był o 37% większy niż w analogicznym okresie 2019 r. Wzrósł eksport PMP o 8%, serwatki w proszku o 10%, natomiast wysyłki serów i OMP były mniejsze odpowiednio o 4% i 17%.

Ceny

Według wstępnych danych średnia unijna (UE27) cena mleka surowego w skupie w maju br. wyniosła 32,96 EUR/100 kg i była o 1,7 % niższa niż w kwietniu br. oraz o 3,4% niższa niż w maju 2019 r. Po korekcie cena w kwietniu wyniosła 33,53 EUR/100 kg. W czerwcu KE szacuje niewielkie obniżenie średniej ceny w stosunku do maja.

Ceny tygodniowe wybranych produktów mleczarskich 7 lipca wyniosły (w nawiasie zmiana w procentach od 7.06): masło 331 EUR/100 kg (+7,1%), OMP 217 EUR/100 kg (0%), PMP 279 EUR/100 kg (+3,1%), ser cheddar 303 EUR/100 kg (0,1%), serwatka w proszku 74 EUR/100 kg (-1,6%). W relacji r/r najbardziej obniżyła się ceny masła (-14%), natomiast najwyżej wzrosła cena OMP (+6%).

Rynek mleka w Polsce

Skup mleka

W maju br. skup mleka krowiego wyniósł 1075 mln l i był o 1,5% większy niż w maju 2019 r. Skup po pierwszych pięciu miesiącach br. zwiększył się o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

Ceny

Według GUS w czerwcu średnia krajowa cena mleka surowego w skupie wyniosła 130,61 zł/hl (-0,2% m/m) i była o 1,1% niższa niż w czerwcu 2019 r.

Handel

Według wstępnych danych MRiRW po pierwszych pięciu miesiącach br. polski eksport produktów mleczarskich (CN 0401-0406) wyrażony w euro wyniósł 887 mln euro, natomiast import wyniósł 375 mln euro. W odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r. oznacza to, że eksport był o 1,4% mniejszy, a import o 5,5% mniejszy. Saldo handlowe wyrażone w euro wzrosło o 1,8%, a wyrażone w krajowej walucie wzrosło o 3,3%.

 

Komentarz

W kraju jesteśmy w okresie cyklu najniższych w roku cen oferowanych w skupie za mleko. W ciągu miesiąca w Polsce cena mleka obniżyła się o 0,2% ale różnica pomiędzy ceną jaka były rok wcześniej zmalała do -1,1%. Patrząc przez pryzmat dużych problemów w handlu międzynarodowym w okresie ograniczeń związanych z koronawirusem branża poradziła sobie nadzwyczaj dobrze. Przy osłabionej polskim złotym w stosunku do głównych walut oraz poprawie stanu pastwisk bieżący kwartał może okazać się znacznie lepszy niż rysowane jeszcze w kwietniu prognozy. W centrum uwagi dla branży powinny pozostać negocjacje unijno-brytyjskie oraz brytyjskie z Australią i Nową Zelandią, a także sytuacja (skutki ewentualnej drugiej fali koronawirusa) najważniejszych importerów produktów mleczarskich w Azji.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl