Produkcja i pogłowie

Skup: W pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. skup trzody w Polsce zgodnie z danymi GUS wyniósł blisko 647,6 tys. t. To o 4,5% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Maj 2020 r. (129,7 tys. t) to pierwszy miesiąc w bieżącym roku, w którym odnotowano wyższy wolumen niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (122,8 tys. t).

Uboje: Pierwsze cztery miesiące 2020 r. pod względem tempa ubojów utrzymują niższą dynamikę w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Wolumen I-IV 2020 r. wyniósł 6 694 tys. szt. To o 10,5% mniej w stosunku do wyniku odnotowanego w czterech pierwszych miesiącach 2019 r.

Świat: USDA (Departament Rolnictwa USA) w najnowszej lipcowej prognozie szacuje światową produkcję wieprzowiny w 2020 r. na niespełna 96 mln t (ekwiwalent masy tusz). W porównaniu z 2019 r. jest to spadek o 5,9%.

W porównaniu do wcześniejszej prognozy na 2020 r. (z kwietnia 2020 r.) wyższa produkcja spodziewana jest w Chinach. Odbudowa stada świń trwa, a producenci trzody walczą z ASF. Jednak podaż wieprzowiny wciąż jest znacznie poniżej historycznych poziomów. W Stanach Zjednoczonych częściowe ograniczanie w ubojniach i wdrażanie środków mających na celu uwzględnienie wytycznych związanych z COVID-19 mają skutkować dwuprocentowym spadkiem w porównaniu do danych z kwietnia 2020 r. Produkcja została również obniżona o 2% w Brazylii. Unia Europejska do tej pory zmagała się z ograniczonym wpływem COVID na ubój, a produkcja jest nieznacznie obniżona. Produkcja w Kanadzie z kolei ma wzrosnąć dzięki dużemu popytowi eksportowemu.

Handel

UE: W pierwszych czterech miesiącach 2020 r. z krajów unijnych wyeksportowano ponad 1 900 tys. t trzody i wieprzowiny w ekwiwalencie masy tusz. To o 8,2% więcej niż w pierwszych miesiącach 2019 r. W analizowanym okresie 55% wolumenu trafiło do Chin (1 068 tys. t). Wysyłki do Państwa Środka wzrosły o 77,6% w porównaniu do danych z czterech pierwszych miesięcy 2019 r. Import w analizowanym okresie wyniósł 60,6 tys. t i był o blisko 27% mniejszy niż przed rokiem. 78% mięsa pochodziło z Wielkiej Brytanii (która jest już liczona jako kraj spoza UE).

Polska: W czterech pierwszych miesiącach 2020 r. eksport żywej trzody z Polski wyniósł niewiele ponad 2 tys. t i był o 41% niższy niż w 2019 r. Głównymi odbiorcami były Słowacja i Niemcy. Zmniejszył się także import sztuk do kraju. Z 71,2 do 68,7 tys. t (-4,8% r/r). Głównym dostawcą na polski rynek była Dania (91%).

Eksport wieprzowiny w badanym okresie wyniósł 117,5 tys. t. W porównaniu z 2019 r. wolumen jest niższy o 35%. Polska dostarczała mięso głównie na rynki słowacki, niemiecki i czeski. Import mięsa także zmniejszył się. Różnica w I-IV 2020 r. sięga -7,5% (226 tys. t wobec 244 tys. t). Wieprzowinę dostarczali głównie producenci z Niemiec, Belgii i Danii. Saldo handlowe zarówno w żywej trzodzie, jak i mięsie wieprzowym jest ujemne – wynosi odpowiednio -65,8 tys. t i -108,5 tys. t.

Ceny

Polska: Pierwsza połowa lipca to dalsze utrzymanie spadków cen żywca wieprzowego. W tygodniu kończącym się 12 lipca przeciętna stawka wyniosła 4,91 zł/kg i była o ponad 6% niższa niż tydzień wcześniej.

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 12 VII 2020 [zł/kg] 5 VII 2020 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 5,03 5,30 -5,1%
środkowo-wschodni 4,86 5,21 -6,6%
południowo-wschodni 4,93 5,24 -5,9%
zachodni 4,88 5,21 -6,3%
Polska 4,91 5,23 -6,2%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg MPC]

Klasa 12 VII 2020 [zł/kg] 14 VII 2019 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 6,41 7,44 -13,9%
E 6,32 7,33 -13,9%
U 6,34 6,99 -9,2%
R 5,23 6,48 -16,9%
O 4,88 6,14 -20,5%
P 5,04 5,53 -8,9%
S-P 6,29 7,31 -14,0%

Źródło: MRiRW

Średnia cena za kilogram żywca w masie poubojowej ciepłej wynosi w połowie lipca 6,29 zł. To o 12% więcej (83 gr) niż przed miesiącem i o 14% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Najbardziej staniało mięso klasy O (o ponad 20% r/r), najmniej klasa P (-8,9%).

W czerwcu średnie stawki oferowane za żywiec wzrastały. Poziom 5,52 zł to o 0,32 zł więcej niż w maju (o 6,2%). Z kolei w porównaniu z ubiegłym rokiem mamy do czynienia ze spadkiem o 4,7% (27 gr).

Unia Europejska: W czerwcu notowania u głównych producentów trzody chlewnej w UE były mieszane. Wzrosty m/m były odnotowane w Danii, Francji Holandii i Hiszpanii. W pozostałych krajach czerwiec był wzrostowy. Jednak w przypadku średniej stawki dla całej UE pozostała ona niemal na analogicznym poziomie jak przed miesiącem (zob. tab.).

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (VI 2020) [EUR/100kg] Źródło: Pig Price EU, KE

Koniec czerwca charakteteryzował się powrotem do obniżek w krajach UE. Spadki w tym okresie były największe od kwietnia 2020 r. Druga połowa lipca przyniosła jednak stabilizację.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl