Produkcja i pogłowie

Skup: Zgodnie z danymi GUS w pierwszych półroczu 2020 r. skup bydła przekroczył 217 tys. t. W porównaniu z ubiegłorocznymi wartościami bieżący wolumen jest o 1,5% niższy. Po kwietniowym i majowym spadku, który miał bezpośredni związek z pandemią (problemy z eksportem, ograniczenia w przewozie towarów i niemal całkowite zamknięcie branży gastronomicznej), skup w czerwcu 2020 r. był o 19% wyższy niż przed rokiem.

Uboje: W pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. uboje przemysłowe bydła, zgodnie z danymi GUS, wyniosły niemal 735 tys. sztuk. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wolumen jest o niższy o 1%. Duże spowolnienie jest widoczne w kwietniu i maju – w 2019 r. osiągnięto w tych miesiącach poziom prawie 309 tys., natomiast w 2020 r. niewiele ponad 265 tys. t, co oznacza spadek o 16%.

Handel

UE: Eksport bydła i żywca wołowego w ekwiwalencie tusz w pięciu pierwszych miesiącach 2020 r. wyniósł 430 tys. t. To o 9% mniej niż w okresie I-V 2019 r. Jeden odbiorca zdecydowanie dominował – najwięcej unijnego surowca trafiło do Wielkiej Brytanii, która raportowana jest jako kraj spoza UE (146 tys. t, czyli 34% ogółu). Kolejnymi odbiorcami były Hongkong (21,9 tys. t, 5%) i Izrael (19,5 tys. t, 4,5%). Import bydła i wołowiny do krajów UE jest wyraźnie niższy niż przed rokiem. W okresie I-V 2020 r. wolumen z zewnątrz wyniósł 144,1 tys. t. To o prawie 24% mniej niż na początku 2019 r. Głównym pozaeuropejskim dostawcą była Brazylia (33,2 tys. t, czyli 23% całości). Największym wskazanym dostawcą jest jednak Wielka Brytania z 48 tys. t, co stanowi 33% ogółu.

Polska: Według wstępnych danych MRiRW w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. eksport żywego bydła osiągnął 6,9 tys. t. To o 8,8% więcej niż w 2019 r., kiedy wolumen wyniósł niemal 6,4 tys. t. Głównym odbiorcą polskiego bydła były Włochy, dokąd trafiły sztuki o łącznej wartości prawie 6,6 mln EUR (cały eksport był wyceniany na 17,6 mln EUR). Widoczny jest wpływ pandemii Covid-19 na eksport wołowiny z Polski. W pierwszym półroczu 2020 r. poza granice kraju trafiło 180 tys. t. To o blisko 3% mniej niż przed rokiem.

Import żywego bydła do Polski zmniejszył się o 22% r/r i do czerwca 2020 r. wyniósł prawie 14 tys. t. Dostawcami na polski rynek były przede wszystkim Słowacja i Litwa. Przywóz wołowiny także zmniejszył się. Z 10,8 tys. t w I-VI 2019 r. do 9,4 tys. t w I-VI 2020 r. (-12,8% r/r). Mięso pochodziło głównie z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Ceny

Polska: Średnia cena żywca wołowego w połowie sierpnia wynosiła 6,32 zł/kg (dane MRiRW). To o 24 grosze więcej niż przed miesiącem (5,3%). W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku cena jest o 2,4% wyższa.

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 16 VIII 2020 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,77 9,7% 16,5%
byki 12-24 m-ce (A) 6,90 7,5% 6,9%
byki > 24 m-cy (B) 6,92 9,7% 9,7%
krowy (D) 4,95 1,0% 1,7%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,55 2,3% 1,4%
Bydło ogółem 6,32 5,3% 2,4%

Źródło: MRiRW

GUS w opublikowanym raporcie z cenami produktów rolnych w lipcu wskazuje, że cena kilograma żywca wołowego wzrosła o 2 grosze (do 6,29 zł). To o 1,1% więcej niż przed rokiem, w lipcu 2019 r.

Unia Europejska: Utrzymuje się wcześniejsza zmiana trendu na rynku wołowiny w krajach UE. W połowie sierpnia stawki nieznacznie umacniały się, zarówno w relacji tygodniowej (0,4%), jak i miesięcznej (1,8%). Niewielkie obniżki były widoczne jedynie we Francji i Hiszpanii (zob. tab.).

Ceny rynkowe bydła w UE i W.B. [EUR/100kg]

Kraj 10 - 16 VIII 2020 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 360,46 -0,2% -0,7%
Niemcy 357,11 0,3% 4,3%
Wlk. Brytania 419,72 1,0% 2,9%
Hiszpania 348,76 -0,1% -0,6%
Polska 308,49 2,1% 9,1%
UE 353,62 0,4% 1,8%

*Średnia dla MPC
Źródło: KE

Aktualna sytuacja i przewidywania

Stawki za żywiec wołowy stopniowo odrabiają straty. Sukcesywne ożywianie popytu połączone z wcześniejszym ograniczaniem ubojów na skutek prac polowych wpłynęło na zwyżki cen. W związku wysokim udziałem eksportu w zagospodarowaniu krajowej podaży wieprzowiny najbardziej na ceny będzie wpływać dynamika wysyłki surowca do innych krajów. Z informacji MRiRW za pierwsze półroczne wynika, że wolumen jest niższy r/r o ok. 3%.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl