Wstęp

W drugiej połowie lipca kontrakt listopadowy na Euronext/Matif odnotował sporą obniżkę. Powodem były głównie ruchy na amerykańskiej giełdzie, która zareagowała na informacje o bardzo dobry stanie zasiewów na terenie USA. W kolejnych tygodniach jednak odrabiał straty osiągając pod koniec sierpnia poziom ponad 167 EUR/t. To więcej zarówno w porównaniu z ceną sprzed miesiąca, jak i w stosunku do analogicznych kontraktów sprzed roku (zob. tab.).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
listopad'20 styczeń'21 marzec'21
25.08.20 167,50 170,00 172,75
24.07.20 163,75 168,00 170,00
zmiana m/m 2,3% 1,2% 1,6%
  listopad'19 styczeń'20 marzec'20
26.08.19 165,00 169,25 171,75
zmiana r/r 1,5% 0,4% 0,6%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat: Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) zaktualizował w sierpniu szacunki dotyczące aktualnego sezonu. Według prognozy produkcja nieznacznie zwiększy się w porównaniu z danymi lipcowymi. Z kolei w stosunku do poprzedniego sezonu 2019/20 bieżący wolumen jest o ponad 5% wyższy. Największa zmiana miała miejsce dla USA, gdzie odnotowano wzrost z 381 do 388 mln t. Podwyżka miała też miejsce na Ukrainie. Wolumen zwiększono z wcześniejszych 39 do 39,5 mln t.

UUE: W prognozie dotyczącej kukurydzy w UE Komisja Europejska zwiększa wartość nadchodzących zbiorów. Wolumen ma osiągnąć poziom 72,5 mln t. To o 3,6% więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Areał ma być nieznacznie wyższy r/r i wyniesie 8,9 mln ha. To minimalnie mniej niż przed rokiem. Największą produkcję kukurydzy prognozuje się w Rumunii – 16,6 mln t. Następnie we Francji (14,9 mln t) i na Węgrzech (8,4 mln t).

Handel

Świat: W sierpniu USDA podwyższyła również prognozę obrotów handlowych w bieżącym sezonie. Eksport aktualnie jest o 1% wyższy niż w danych sprzed miesiąca i o 5% wyższy niż w sezonie 2019/20. Największym dostawcą są niezmiennie Stany Zjednoczone (56,5 mln t), Brazylia (38 mln t), Argentyna (34 mln t) i Ukraina (33,5 mln t).

UE: W pierwszych sześciu tygodniach sprowadzono do krajów Unii 1,36 mln t. kukurydzy. To o połowę mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dostawcą jest głównie Brazylia (42% ogółu). Eksport zmniejszył się w jeszcze większym stopniu, z 98 tys. t przed rokiem do niespełna 37 tys. t obecnie (-62% r/r).

Polska: W pierwszym półroczu 2020 r. zgodnie ze wstępnymi danymi MRiRW wyeksportowano z Polski 651 tys. t kukurydzy. To o 56% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Większość ziarna trafiła do Niemiec (569 tys. t). Import kukurydzy do kraju z kolei zmniejszył się z 269 tys. t przed rokiem do ponad 162 tys. t obecnie. To spadek o prawie 40%. Najwięcej kukurydzy w ujęciu tonażowym trafiło do Polski ze Słowacji (77 tys. t).

Zużycie i zapasy

Świat: Podobnie jak w przypadku produkcji, w sierpniowej prognozie podwyżce uległa też wartość konsumpcji kukurydzy w stosunku do danych z lipca. Światowe zużycie ziarna ma wynieść prawie 1 165 tys. t, czyli o 3,9% więcej niż w sezonie 2019/20.

Wraz z prognozą wyższej produkcji zwiększyły się szacunki dotyczące zapasów końcowych po sezonie 2020/21. W sierpniu oszacowano je na ponad 317,5 mln t, co jest wynikiem podwyżki w USA (z 67 do 70 mln t).

Ceny

Przełom czerwca i lipca to gwałtowne odwrócenie trendu. Po dwóch tygodniach stabilizacji kontraktu na sierpień 2020 r. notowania zaczeły rosnąć. Z poziomu 166 EUR/t pod koniec czerwca podrożały do ponad 177 EUR/t. Sygnał do wzrostów pochodził ze Stanów Zjednoczonych – wysokie temperatury i niesprzyjające warunki atmosferyczne wywierały presję na ceny kontraktów na giełdzie Cbot. Nie bez znaczenia była także informacja o redukcji areału kukurydzy.

Kontrakt sierpniowy zamknął się w kwocie 180 EUR/t. Po dobrym przełomie lipca i sierpnia, w którym kolejny kontrakt z zapadalnością na listopad 2020 r. przekroczył 165 EUR/t, nastąpiła seria spadkowa, która została przełamana w połowie miesiąca.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 16 sierpnia 2020 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 769 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. stawka jest wyższa o 19,6%. Z kolei w stosunku do pierwszej połowy sierpnia 2018 r. aktualna cena jest wyższa o 14,5%.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie sierpnia 2020 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 693 zł/t (o 3 zł więcej m/m), od 670 zł/t do maksymalnie 720 zł/t.

Zgodnie z systemem informacji MRiRW średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej w lipcu 2020 r. wyniosła 776 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 23 zł. W porównaniu do czerwca 2019 r. stawka jest wyższa o 54 zł/t (7,7%).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl