Produkcja i pogłowie

Skup: W pierwszym półroczu 2020 r. skup trzody w Polsce zgodnie z danymi GUS wyniósł ponad 767 tys. t. To o 3,3% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W czerwcu po raz drugi z rzędu wolumen skupu był wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Uboje: Pierwsze pięć miesięcy 2020 r. pod względem tempa ubojów utrzymuje niższą dynamikę w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Wolumen I-V 2020 r. wyniósł 8 308 tys. szt. To o 9,5% mniej w stosunku do wyniku odnotowanego w pięciu pierwszych miesiącach 2019 r.

Handel

UE: W pierwszych pięciu miesiącach 2020 r. z krajów unijnych wyeksportowano ponad 2 459 tys. t trzody i wieprzowiny w ekwiwalencie masy tusz. To o prawie 9% więcej niż w pierwszych miesiącach 2019 r. W analizowanym okresie 55% wolumenu trafiło do Chin (1 347 tys. t). Wysyłki do Państwa Środka wzrosły o 75% r/r. Import w analizowanym okresie wyniósł prawie 78 tys. t i był o blisko 16% mniejszy niż przed rokiem. 80% mięsa pochodziło z Wielkiej Brytanii (która jest już liczona jako kraj spoza UE).

Polska: W pierwszym półroczu 2020 r. eksport żywej trzody z Polski wyniósł niewiele ponad 2,5 tys. t i był o 34% niższy niż w analogicznym okresie 2019 r. Głównymi odbiorcami były Słowacja i Niemcy. Zmniejszył się także import sztuk do kraju. Ze 107,8 do 104,9 tys. t (-2% r/r). Głównym dostawcą na polski rynek była Dania (91%).

Eksport wieprzowiny w badanym okresie wyniósł 179,9 tys. t. W porównaniu z 2019 r. wolumen jest niższy o 28%. Polska dostarczała mięso głównie na rynki niemiecki, słowacki, włoski i czeski. Import mięsa także zmniejszył się. Różnica w I-VI 2020 r. sięga -7,9% (322 tys. t wobec 349,6 tys. t). Wieprzowinę dostarczali głównie producenci z Niemiec, Belgii i Danii. Saldo handlowe zarówno w żywej trzodzie, jak i mięsie wieprzowym jest ujemne – wynosi odpowiednio -102,3 tys. t i -142,1 tys. t.

Ceny

Polska: W pierwszej połowie sierpnia ceny były wyższe niż przed miesiącem, jednak w ujęciu tygodniowym ponownie doszło do niewielkich obniżek. W tygodniu kończącym się 16 sierpnia przeciętna stawka wyniosła 4,94 zł/kg i była o 1,3% niższa niż tydzień wcześniej.

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 16 VIII 2020 [zł/kg] 9 VIII 2020 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 4,97 5,02 -1,0%
środkowo-wschodni 4,93 5,01 -1,5%
południowo-wschodni 4,95 5,00 -1,1%
zachodni 4,92 4,98 -1,3%
Polska 4,94 5,00 -1,3%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg MPC]

Klasa 16 VIII 2020 [zł/kg] 18 VIII 2019 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 6,44 7,68 -16,1%
E 6,34 7,55 -16,1%
U 5,99 7,19 -16,8%
R 5,61 6,83 -17,8%
O 4,81 5,70 -15,7%
P 4,70 - -
S-P 6,33 7,55 -16,1%

Źródło: MRiRW

Średnia cena za kilogram żywca w masie poubojowej ciepłej wynosi w połowie lipca 6,33 zł. To o 4 gr więcej niż przed miesiącem i o ponad 16% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Najbardziej staniało mięso klasy R (o blisko 18% r/r), najmniej klasa O (-15,7%).

Po zwyżkowym czerwcu, ceny trzody ponownie spadły w ujęciu miesięcznym. W lipcu średnia stawka opiewała na 4,92 zł/kg. To o 60 gr mniej niż przed miesiącem i o 68 gr mniej niż przed rokiem.

Unia Europejska: Zdecydowana większość producentów w lipcu odnotowała spadki cen tusz. Największe spadki były widoczne w Polsce i Belgii. Jedynym krajem, który ustrzegł się obniżek w stosunku do czerwca była Hiszpania. W dalszym ciągu ceny pozostają znacznie poniżej poziomu z zeszłego roku (zob. tab.).

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (VI 2020) [EUR/100kg] Źródło: Pig Price EU, KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl