Sytuacja rynkowa

W Polsce branża drobiarska prawdopodobnie stanie przed nowym wyzwaniem. W przypadku wprowadzenia zakazu uboju rytualnego zamknie się niemała liczba rynków, które sprowadzają tego typu mięso. W Polsce nie ma oficjalnych statystyk dotyczących skali – stąd w mediach pojawiają się bardzo rozbieżne szacunki. Dużym uproszczeniem jest ocena wielkości eksportu tego typu mięsa na podstawie wolumenu wysyłek do krajów arabskich czy Izralea, gdyż w samej UE popyt na mięso halal rósł. Według NIK, które powołało się na analizy IERiGŻ, w 2016 r. około 50 tys. sztuk drobiu było ubite zgodnie z obrzędem religijnym (bez ogłuszenia). W kolejnych latach wraz z ekspansją eksportową Polski popyt na mięso halal rósł, co również prowadziło do inwestycji rzeczowych przez podmioty, które chciały uzyskać stosowne certyfikaty pozwalające eksportować mięso z uboju rytualnego na duże i dochodowe rynki.

Wciąż aktualna jest kwestia Brexit-u. Niepewny jest finał negocjacji, co oznacza, że rośnie zagrożenie bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Prawdopodobnie w październiku strony oficjalnie poinformują o postępie negocjacji. Wynik tych uzgodnień jest bardzo istotny m.in. dla branży drobiarskiej, gdyż Wielka Brytania jest ważnym partnerem handlowym w imporcie i eksporcie mięsa drobiowego.

Hodowcy drobiu są ponownie zaniepokojeni rosnącą ceną soi na rynkach międzynarodowych. Jednym ze źródeł wzrostu był duży popyt na soję w Chinach. Zwiększony import tego surowca z USA skutkował rosnącymi cenami kontraktów soi na giełdach, co również wsparło wzrosty cen pozostałych surowców kompleksu roślin oleistych. Dla polskich hodowców drobiu niekorzystny trend cen soi pogłębiała słabnąca do głównych walut polska złotówka.

Produkcja w UE

Według wstępnych danych Eurostatu przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w EU27 po pierwszym półroczu była o 1,3% większa niż w analogicznym okresie 2019 r.

Pasze (soja)

We wrześniu Amerykański Departament Rolnictwa skorygował w dół zeszłomiesięczną prognozę światowych zbiorów soi w sezonie 2020/21 z 370,4 do 369,7 mln t (w 2019/20 337,3 mln t). W nowej prognozie zwracają uwagę korekty zbiorów w USA i Brazylii. W przypadku Brazylii przewidywania zbiorów wzrosły o 2 mln t do poziomu 133 mln t (w 2019/20 126 mln t), natomiast w przypadku USA przewidywania obniżyły się o 3 mln t do poziomu 117,4 mln t (w 2019/20 96,7 mln t). Nie zmieniła się prognoza zbiorów soi w Argentynie i pozostała na poziomie 53,5 mln t (w 2019/20 49,7 mln t).

Import śruty sojowej

Od początku nowego sezonu do 20 września do EU27+UK sprowadzono 3,9 mln t śruty sojowej, głównie z Brazylii (1,9 mln t) i Argentyny (1,6 mln t). Do Polski trafiło około 0,61 mln t.

Ceny soi i śruty sojowej

23 września br. średnia cena soi (wstępne dane KE, średnie ceny tygodniowe) w Argentynie kwotowana była na poziomie 366 EUR/t, w Brazylii (port Paranagua) na poziomie 381 EUR/t, natomiast w USA w portach Zatoki Meksykańskiej średnia cena wyniosła 368 EUR/t.

W Niemczech śruta sojowa (44%) w dostawach w październiku na dzień 28 września oferowana była w cenie 354 EUR/t, natomiast w dostawach w kolejnych dwóch miesiącach na poziomie 348 EUR/t.

Na giełdzie w Hamburgu ceny śruty sojowej (44/7) notowane były 22 września na poziomie 332 EUR/t w dostawach natychmiastowych, natomiast dostawy w październiku były wyceniane na poziomie 335 EUR/t, a w pozostałych miesiącach do końca roku na poziomie 330 EUR/t.

W Polsce ceny śruty sojowej Hi-Pro na dzień 28 września wyceniane były w porcie Gdynia na poziomie około 1,74 tys. zł/t.

Handel

Po pierwszych siedmiu miesiącach br. eksport mięsa drobiowego z EU27 wyniósł 985 tys. t (w wadze tuszki), tj. był o 4,9% mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r., z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii eksport wyniósł 1,374 tys. i był o 11% mniejszy. Import mięsa drobiowego do EU27 wyniósł 317 tys.t (-14,6%), natomiast łącznie z Wielką Brytanią 471 tys. t (-17,9%; dane dla Wielkiej Brytanii z okresu od stycznia do czerwca).

Ceny

Według wstępnych danych KE w sierpniu br. w EU27 (bez Wielkiej Brytanii) miesięczna średnia ważona cena sprzedaży tuszki kurczaka (65%) wyniosła 186,3 EUR/100 kg, tj. była o 0,9% wyższa niż miesiąc wcześniej, jednak o 3,9% niższa niż w sierpniu 2019 r.

Sytuacja w Polsce

W sierpniu przemysłowy skup drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł niecałe 243,3 tys. t i był o 0,7% mniejszy niż w sierpniu 2019 r. Po ośmiu miesiącach br. skup wyniósł 2,1 mln t i był o 3,3% większy niż w analogicznym okresie 2019 r.

Według wstępnych danych GUS produkcja mięsa drobiowego w sierpniu była na poziomie 231 tys. t, tj. była o 0,9% większa niż w sierpniu 2019 r., natomiast po ośmiu miesiącach br. wyniosła 1,87 mln t, co oznacza, że była o 3% większa niż w analogicznym okresie 2019 r.

Według wstępnych danych MRiRW po pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. wolumen eksportu mięsa drobiowego w wadze produktu (CN 0207) był o 4% mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r. Import obniżył się o 47%. Wolumenowe saldo wymiany handlowej Polski mięsem drobiowym było dodatnie – na poziomie 793 tys. t, jednak było o 1% niższe niż w okresie od stycznia do lipca 2019 r.

W sierpniu 2020 r. krajowa średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów (publikacja MRiRW) wyniosła 3,23 zł/kg, tj. była o 8% niższa niż w sierpniu 2019 r. W ciągu miesiąca cena obniżyła się o 3 gr/kg (-0,9%).

W sierpniu br. ceny indyków ponownie obniżyły się i były na poziomie 4,23 zł/kg, co oznacza, że były o 25,5% niższe niż w sierpniu 2019 r. W ciągu miesiąca cena obniżyła się o 12 gr/kg (-2,8%).

Komentarz

Wydawało się, że po uzyskaniu przez Polskę statusu kraju wolnego od HPAI, sytuacja branży będzie się w szybszym tempie poprawiać. Na drodze stają jednak kolejne przeszkody – los przepisów o uboju rytualnym, wysokie ceny soi oraz rosnąca liczba przypadków koronawirusa. Covid 19 skutecznie ograniczył działalność branży gastronomicznej, co oznacza, że popyt na mięso w tym kanale sprzedaży zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym ma jeszcze sporo do nadrobienia. Wysokie ceny soi – istotnego surowca stosowanego w paszach dla drobiu – będą zwiększać koszty żywienia drobiu, a ceny skupu drobiu powoli wchodzą w fazę sezonowych spadków. Czy wysokie obecnie ceny surowców (m.in. soja, pszenica, oleje roślinne) spowodują znacznie łagodniejsze spadki cen skupu żywca? Prawdopodobnie tak, gdyż z drugiej strony osłabienie złotówki do euro i dolara amerykańskiego jest dla eksporterów korzystniejszą sytuacją, która pozwoli zwiększyć konkurencyjność polskich produktów na rynkach zagranicznych, co powinno przełożyć się na zwiększenie wolumenu eksportu. Jednak rozwój eksportu zależeć będzie również od tego, jaki będzie ostatecznie kształt ustawy, w której zawarte są regulacje dotyczące uboju rytualnego. Samo procedowanie przepisów uruchamia już u odbiorców dużą niepewność, co skutkuje poszukiwaniem nowych dostawców. Wprowadzenie ustawy w obecnym kształcie bez odpowiednio długiego okresu przejściowego, doprowadzi do utraty jednych z najbardziej dochodowych rynków i odbije się na obniżeniu poziomu popytu na surowiec drobiowy w Polsce.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl