Produkcja i pogłowie

Pogłowie: Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS pogłowie trzody chlewnej w czerwcu 2020 r. wyniosło 11 432,6 sztuk. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. wzrost osiągnął 6%. W największym stopniu wzrosła liczebność stada warchlaków (8,8% r/r). Regionem z największym pogłowiem świń było województwo wielkopolskie (4,07 mln sztuk).

Skup: W pierwszych ośmiu miesiącach 2020 r. skup trzody chlewnej wyniósł 1 044,9 tys. t. To o 1% więcej niż w okresie I-VIII 2020 r. Ostatnie miesiące (od czerwca włącznie) utrzymują wyższą dynamikę skupowanych sztuk niż przed rokiem.

Uboje: W pierwszym półroczu 2020 r. pod względem tempa ubojów utrzymuje niższą dynamikę w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Wolumen I-VI 2020 r. wyniósł 9 936 tys. szt. To o 7,6% mniej w stosunku do wyniku odnotowanego w sześciu pierwszych miesiącach 2019 r.

Handel

UE: W pierwszym półroczu 2020 r. z krajów unijnych wyeksportowano ponad 3 477 tys. t trzody i wieprzowiny w ekwiwalencie masy tusz. To o 12,4% więcej niż przez połowę 2019 r. W analizowanym okresie 54% wolumenu trafiło do Chin (1,87 mln t.). Wysyłki do Państwa Środka wzrosły o 73,5% r/r. Import w analizowanym okresie przekroczył 112 tys. t i był o blisko 12% mniejszy niż przed rokiem. 80% mięsa pochodziło z Wielkiej Brytanii (która jest już liczona jako kraj spoza UE).

Polska: Pogłębia się spadek eksportu artykułów wieprzowych. W pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. eksport żywej trzody z Polski wyniósł niewiele ponad 2,7 tys. t i był o 41% niższy niż w analogicznym okresie 2019 r. Głównymi odbiorcami były Niemcy i Słowacja. Import świń do kraju z kolei minimalnie zwiększył się (0,2% r/r) do 125,5 tys. szt. Eksport wieprzowiny w badanym okresie wyniósł 213 tys. t. W porównaniu z 2019 r. wolumen jest niższy o blisko 25%. Polska dostarczała mięso głównie na rynki niemiecki, słowacki, włoski i czeski.

Import mięsa także zmniejszył się. Różnica w I-VII 2020 r. sięga -4,6% (389 tys. t wobec 407 tys. t przed rokiem). Wieprzowinę dostarczali głównie producenci z Niemiec, Belgii i Danii. Saldo handlowe zarówno w żywej trzodzie, jak i mięsie wieprzowym jest ujemne – wynosi odpowiednio -122,8 tys. t i -175,9 tys. t.

Ceny

Polska: W drugiej połowie września ceny były niższe, zarówno w stosunku do wcześniejszego tygodnia jak i ubiegłego miesiąca. W tygodniu kończącym się 20 września przeciętna stawka wyniosła 4,59 zł/kg i była o 5,3% mniejsza niż tydzień wcześniej.

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 20 IX 2020 [zł/kg] 13 IX 2020 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 4,69 4,86 -3,5%
środkowo-wschodni 4,62 4,89 -5,5%
południowo-wschodni 4,64 4,85 -4,3%
zachodni 4,47 4,79 -6,6%
Polska 4,59 4,84 -5,3%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg MPC]

Klasa 20 IX 2020 [zł/kg] 22 IX 2019 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 5,97 7,72 -22,7%
E 5,90 7,61 -22,4%
U 5,55 7,23 -23,2%
R 5,14 6,92 -25,6%
O 4,32 6,53 -33,9%
P 4,06 5,94 -31,7%
S-P 5,88 7,60 -22,6%

Źródło: MRiRW

Średnia cena za kilogram żywca w masie poubojowej ciepłej wynosi w połowie lipca 5,88 zł. To o 7% (45 gr) mniej niż przed miesiącem i o niecałe 23% (1,72 zł) mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Najbardziej staniało mięso klasy O (o blisko 34% r/r), najmniej klasa E (-22,4%).

Po spadkowym lipcu cena ustabilizowała się. Zgodnie z danymi MRiRW w sierpniu za kilogram żywca płacono średnio 4,91 zł. To o 1 grosz mniej niż miesiąc wcześniej, ale o 94 gr mniej niż przed rokiem.

Unia Europejska: Podobnie jak to miało miejsce w lipcu, większość producentów także w sierpniu odnotowała spadki cen tusz. Jedynymi krajami z odnotowanymi wzrostami stawek była Polska i Dania (dla klasy S). W porównaniu z sierpniem 2019 r. bieżąca cena jest niższa we wszystkich krajach. Jednocyfrowa dynamika przecen jest widoczna jedynie w nielicznych krajach, średnio wynosi o 14 do 16% r/r.

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (VIII 2020) [EUR/100kg] Źródło: Pig Price EU, KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl