Produkcja jęczmienia

W październiku analitycy USDA minimalnie (-0,1% m/m) obniżyli prognozę światowych zbiorów jęczmienia w sezonie 2020/21, do poziomu 156,75 mln t. W stosunku do poprzedniego miesiąca obniżona została prognoza zbiorów jęczmienia na Ukrainie z 9,2 do 8 mln t. Wzrosły przewidywania dla Kanady (z 10,1 do 10,4 mln t), EU27+UK (z 63,3 do 63,7 mln t) oraz Rosji (z 20,3 do 20,6 mln t).

źr. USDA 10.2020 r.

EU27+UK

Według wrześniowych danych USDA zbiory jęczmienia w EU27+UK mają wynieść 63,3 mln t, co oznacza wzrosty w stosunku do sierpniowej prognozy o 0,8 mln t, natomiast w stosunku do poprzedniego sezonu o 0,3 mln t.

EU 27

W najnowszej wrześniowej projekcji zbiorów jęczmienia w EU27 KE przewiduje je na poziomie 55 mln t, co oznacza bardzo zbliżony wynik do tego z poprzedniego roku, w którym produkcja jest szacowana na poziomie 55,1 mln t.

Zużycie jęczmienia

W październiku prognoza światowego zużycia jęczmienia w sezonie 2020/21 tylko minimalnie (-0,1%) obniżyła się w stosunku do przewidywań wrześniowych USDA, natomiast zużycie będzie o 0,8% większe niż w poprzednim sezonie. Poza zwiększeniem zużycia w Chinach o 0,3 mln t, do poziomu 6,2 mln t, nie zaszły istotne zmiany na głównych rynkach tego zboża. Jednak warto przypomnieć, że według amerykańskich analityków zużycie jęczmienia w EU27+UK ma wynieść w bieżącym sezonie 57,2 mln t, tj. będzie większe o 1,8 mln t niż w poprzednim sezonie. Z kolei w Rosji zużycie ma być o 0,5 mln t mniejsze i prognozuje się je na poziomie 14,9 mln t.

EU27

Według prognozy z końca września KE przewiduje zużycie jęczmienia w EU27 w bieżącym sezonie na poziomie 44,4 mln t, a to oznacza, że ma być o 0,4 mln większe niż w poprzednim sezonie.

Handel jęczmieniem

Październikowa prognoza światowego handlu jęczmieniem w bieżącym sezonie wzrosła w ciągu miesiąca o 1,1%, do poziomu 27,3 mln t, zbliżając się do wyniku z poprzedniego sezonu, który zastał oszacowany na poziomie 27,6 mln t. Wzrosły przewidywania dla Kanady (z 2,4 do 2,7 mln t), EU27+UK (z 5,7 do 6 mln t) oraz Rosji (z 5,1 do 5,4 mln t).

EU27

Według wrześniowej projekcji KE eksport jęczmienia wyniesie 10,5 mln t, tj. ma być na podobnym poziomie jak w sezonie 2019/20. Od początku sezonu do 11 października eksport ziarna jęczmienia wyniósł 2,25 mln t, głównie do Chin (0,9 mln t) oraz Arabii Saudyjskiej (0,8 mln t). W ww. okresie największymi eksporterami były Francja (0,95 mln t), Rumunia (0,6 mln t) oraz Niemcy (0,3 mln t).

Zapasy jęczmienia

W październiku prognoza światowych zapasów jęczmienia wyniosła 20,7 mln t, co oznacza korektę w dół w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,5%. Jednak pomimo zmniejszenia prognozy, według USDA zapasy jęczmienia na koniec bieżącego sezonu mają być o ponad 5% (+1 mln t) większe niż w sezonie 2019/20.

EU27

Zapasy jęczmienia na koniec bieżącego sezonu mają wynieść 6,7 mln t, co oznacza, że według wrześniowej prognozy KE zapasy tego zboża będą na koniec bieżącego sezonu o 1 mln t (+19%) większe niż w poprzednim sezonie.

Ceny jęczmienia

Według danych KE średnie ceny jęczmienia paszowego od początku października do końca drugiej dekady tego miesiąca w dalszym ciągu rosły w porcie Rouen, osiągając poziom 203 EUR/t, natomiast w portach Morza Czarnego ceny ustabilizowały się w tym okresie na poziomie 174 EUR/t.

Sytuacja w Polsce

Według GUS obecne zbiory jęczmienia w Polsce mają być o 13,5% większe niż w poprzednim sezonie i szacowane są na poziomie ponad 3,8 mln t. Na krajowy wynik miały wpływ przede wszystkim wyższe o ponad 13% plony, gdyż powierzchnia zasiewów wzrosła jedynie o 0,2%.

Według danych MRiRW we wrześniu miesięczna średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wyniosła 618 zł/t, co oznacza, że była o 15 zł/t (+3% m/m) wyższa niż w sierpniu, natomiast w stosunku do września 2019 r. była o 21 zł/t (-3%) niższa.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl