Produkcja i pogłowie

Skup: W pierwszych dzięsieciu miesiącach 2020 r. skup trzody chlewnej wyniósł 1 382,7 tys. t. To o 5,8% więcej niż w okresie I-X 2020 r. Od połowy roku, zwłaszcza w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień i październik widoczna jest zwiększona dynamika skupu.

Uboje: W pierwszym półroczu 2020 r. tempo ubojów utrzymuje niższą dynamikę w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. Wolumen I-VI 2020 r. wyniósł 9 936 tys. szt. To o 7,6% mniej w stosunku do wyniku odnotowanego w sześciu pierwszych miesiącach 2019 r.

Handel

Polska: Od stycznia do sierpnia 2020 r. eksport żywej trzody z Polski wyniósł niecałe 3 tys. t i był o 43% niższy niż w analogicznym okresie 2019 r. Głównymi odbiorcami były Niemcy i Słowacja. Import świń do kraju z kolei pozostał bez zmian (143 tys. szt.). Eksport wieprzowiny w badanym okresie wyniósł 246 tys. t. W porównaniu z 2019 r. wolumen jest niższy o 21,5%. Polska dostarczała mięso głównie na rynki niemiecki, słowacki, włoski i czeski.

Import mięsa także zmniejszył się. Różnica w I-VIII 2020 r. sięga -4,4% (442 tys. t wobec 462 tys. t przed rokiem). Wieprzowinę dostarczali głównie producenci z Niemiec, Belgii i Danii. Saldo handlowe zarówno w żywej trzodzie, jak i mięsie wieprzowym jest ujemne – wynosi odpowiednio -140 tys. t i -196 tys. t.

Ceny

Polska: : Negatywna dla producentów trzody passa trwa. W pierwszej połowie listopada trend spadkowy utrzymywał się w krajowych skupach. W połowie miesiąca kilogram żywca kosztował średnio 4,22 zł. To o ponad 4% mniej niż tydzień wcześniej.

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 15 XI 2020 [zł/kg] 8 XI 2020 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 4,22 4,43 -4,7%
środkowo-wschodni 4,22 4,41 -4,1%
południowo-wschodni 4,23 4,41 -4,2%
zachodni 4,20 4,36 -3,6%
Polska 4,22 4,39 -4,1%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg MPC]

Klasa 15 XI 2020 [zł/kg] 17 XI 2019 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 5,52 7,57 -27,1%
E 5,43 7,45 -27,1%
U 5,07 7,09 -28,6%
R 4,68 6,74 -30,5%
O 3,82 6,02 -36,7%
P 3,97 5,89 -32,7%
S-P 5,41 7,42 -27,2%

Źródło: MRiRW

Średnia cena za kilogram żywca w masie poubojowej ciepłej (MPC) wyniosła w połowie listopada 5,41 zł. To o 4,6% (26 gr) mniej niż przed miesiącem i o 27,2% (2,01 zł) mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Najbardziej staniało mięso klasy O (niemal 37% r/r), najmniej klasy S i E (-27,1%).

Po spadkowym wrześniu także kolejny miesiąc przejawił się kontynuacją dotychczasowego trendu cen żywca. W październiku przeciętna stawka za żywiec wieprzowy osiągnęła poziom 4,43 zł. To 21 gr mniej niż przed miesiącem (-4,5%) i o 1,42 zł mniej niż w październiku ubiegłego roku (-24%).

Unia Europejska: Październik objawił się kolejnym spadkiem średniej ceny tusz wieprzowych w krajach UE. Średnia stawka dla klasy S i E była kolejno niższa o 2,7 i 3,7% w stosunku do września. Najmniejsze przeceny, a nawet utrzymanie wartości z zeszłego miesiąca, widoczne były we Francji i Hiszpanii, która przejęła niemiecką część eksportu do Chin, korzystając na blokadzie powstałej po wykryciu ognisk ASF u naszego zachodniego sąsiada. Żaden z krajów nie ustrzegł się jednak dużych spadków cen w porównaniu z danymi sprzed roku (zob. tab.) – sięgały one od 9 do ponad 30%.

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (X 2020) [EUR/100kg] Źródło: Pig Price EU, KE

Niemcy

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 134,27 165,50 156,94 161,07 130,01 129,96 114,48 148,54
Zmiana m/m -6,3% 0,0% -0,2% -2,2% -0,8% -6,4% -8,3% -2,7%
Zmiana r/r -30,7% -8,7% -17,1% -15,4% -25,0% -28,2% -29,5% -19,8%
E 131,74 156,96 149,71 155,05 128,87 128,41 106,13 140,19
Zmiana m/m -6,0% -0,7% 0,0% -2,2% -0,8% -6,3% -9,0% -3,7%
Zmiana r/r -30,8% -12,6% -17,3% -15,5% -25,3% -27,9% -31,4% -23,3%

Hiszpania

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 134,27 165,50 156,94 161,07 130,01 129,96 114,48 148,54
Zmiana m/m -6,3% 0,0% -0,2% -2,2% -0,8% -6,4% -8,3% -2,7%
Zmiana r/r -30,7% -8,7% -17,1% -15,4% -25,0% -28,2% -29,5% -19,8%
E 131,74 156,96 149,71 155,05 128,87 128,41 106,13 140,19
Zmiana m/m -6,0% -0,7% 0,0% -2,2% -0,8% -6,3% -9,0% -3,7%
Zmiana r/r -30,8% -12,6% -17,3% -15,5% -25,3% -27,9% -31,4% -23,3%

Francja

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 134,27 165,50 156,94 161,07 130,01 129,96 114,48 148,54
Zmiana m/m -6,3% 0,0% -0,2% -2,2% -0,8% -6,4% -8,3% -2,7%
Zmiana r/r -30,7% -8,7% -17,1% -15,4% -25,0% -28,2% -29,5% -19,8%
E 131,74 156,96 149,71 155,05 128,87 128,41 106,13 140,19
Zmiana m/m -6,0% -0,7% 0,0% -2,2% -0,8% -6,3% -9,0% -3,7%
Zmiana r/r -30,8% -12,6% -17,3% -15,5% -25,3% -27,9% -31,4% -23,3%

Dania

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 134,27 165,50 156,94 161,07 130,01 129,96 114,48 148,54
Zmiana m/m -6,3% 0,0% -0,2% -2,2% -0,8% -6,4% -8,3% -2,7%
Zmiana r/r -30,7% -8,7% -17,1% -15,4% -25,0% -28,2% -29,5% -19,8%
E 131,74 156,96 149,71 155,05 128,87 128,41 106,13 140,19
Zmiana m/m -6,0% -0,7% 0,0% -2,2% -0,8% -6,3% -9,0% -3,7%
Zmiana r/r -30,8% -12,6% -17,3% -15,5% -25,3% -27,9% -31,4% -23,3%

Holandia

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 134,27 165,50 156,94 161,07 130,01 129,96 114,48 148,54
Zmiana m/m -6,3% 0,0% -0,2% -2,2% -0,8% -6,4% -8,3% -2,7%
Zmiana r/r -30,7% -8,7% -17,1% -15,4% -25,0% -28,2% -29,5% -19,8%
E 131,74 156,96 149,71 155,05 128,87 128,41 106,13 140,19
Zmiana m/m -6,0% -0,7% 0,0% -2,2% -0,8% -6,3% -9,0% -3,7%
Zmiana r/r -30,8% -12,6% -17,3% -15,5% -25,3% -27,9% -31,4% -23,3%

Polska

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 134,27 165,50 156,94 161,07 130,01 129,96 114,48 148,54
Zmiana m/m -6,3% 0,0% -0,2% -2,2% -0,8% -6,4% -8,3% -2,7%
Zmiana r/r -30,7% -8,7% -17,1% -15,4% -25,0% -28,2% -29,5% -19,8%
E 131,74 156,96 149,71 155,05 128,87 128,41 106,13 140,19
Zmiana m/m -6,0% -0,7% 0,0% -2,2% -0,8% -6,3% -9,0% -3,7%
Zmiana r/r -30,8% -12,6% -17,3% -15,5% -25,3% -27,9% -31,4% -23,3%

Belgia

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 134,27 165,50 156,94 161,07 130,01 129,96 114,48 148,54
Zmiana m/m -6,3% 0,0% -0,2% -2,2% -0,8% -6,4% -8,3% -2,7%
Zmiana r/r -30,7% -8,7% -17,1% -15,4% -25,0% -28,2% -29,5% -19,8%
E 131,74 156,96 149,71 155,05 128,87 128,41 106,13 140,19
Zmiana m/m -6,0% -0,7% 0,0% -2,2% -0,8% -6,3% -9,0% -3,7%
Zmiana r/r -30,8% -12,6% -17,3% -15,5% -25,3% -27,9% -31,4% -23,3%

UE

Klasa żywca Niemcy Hiszpania Francja Dania Holandia Polska Belgia UE
S 134,27 165,50 156,94 161,07 130,01 129,96 114,48 148,54
Zmiana m/m -6,3% 0,0% -0,2% -2,2% -0,8% -6,4% -8,3% -2,7%
Zmiana r/r -30,7% -8,7% -17,1% -15,4% -25,0% -28,2% -29,5% -19,8%
E 131,74 156,96 149,71 155,05 128,87 128,41 106,13 140,19
Zmiana m/m -6,0% -0,7% 0,0% -2,2% -0,8% -6,3% -9,0% -3,7%
Zmiana r/r -30,8% -12,6% -17,3% -15,5% -25,3% -27,9% -31,4% -23,3%

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl