Produkcja i pogłowie

Skup: Zgodnie z danymi GUS od stycznia do października 2020 r. skup bydła wyniósł blisko 358 tys. t. W porównaniu z ubiegłorocznymi wartościami bieżący wolumen jest o ponad 4% niższy. Po czerwcowym wzroście skupu r/r, kolejny kwartał (lipiec – wrzesień) i październik okazały się niższe niż analogiczny okres w 2019 r.

Uboje: W pierwszych dziesięciu miesiącach 2020 r. uboje przemysłowe bydła, zgodnie z danymi GUS, wyniosły prawie 1,57 mln sztuk. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wolumen jest wyższy o 0,8%. Dość duża różnica jest widoczna w samym październiku, w którym ubój był o 5% niższy niż przed rokiem, co jest odzwierciedleniem niskich stawek w tym miesiącu i decyzji producentów o wstrzymaniu się ze sprzedażą bydła.

Handel

Polska: W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. eksport żywego bydła osiągnął poziom blisko 12 tys. t. To o 11,5% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., kiedy wolumen wyniósł 10,7 tys. t. Głównym odbiorcą polskiego bydła były Włochy, dokąd trafiły sztuki o łącznej wartości ponad 10,5 mln EUR (cały eksport był wyceniany na 34,7 mln EUR). Zmniejsza się dynamika spadku eksportu wołowiny z Polski. W 2020 r. do września włącznie poza granice kraju trafiło niemal 284 tys. t. To o 1,4% mniej niż przed rokiem.

Import żywego bydła do Polski zmniejszył się o 10% r/r i do września 2020 r. wyniósł prawie 21,2 tys. t. Dostawcami na polski rynek były przede wszystkim Słowacja i Litwa. Importuje się także mniej wołowiny: dla porównania 16,5 tys. t w I-IX 2019 r., a 14,3 tys. t w I-IX 2020 r. (-13,3% r/r). Mięso pochodziło głównie z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

UE: Eksport bydła i żywca wołowego w ekwiwalencie tusz w trzech pierwszych kwartałach 2020 r. wyniósł 517,8 tys. t. To o 0,8% więcej niż w okresie I-VIII 2019 r. Grono największych odbiorców surowca z UE jest mocno zdywersyfikowane – najwięcej trafiło go do Izraela i Hongkongu (po ok. 7,8%, czyli 40 tys. t). Import bydła i wołowiny do krajów UE wciąż jest wyraźnie niższy niż przed rokiem. W okresie I-IX 2020 r. wolumen z zewnątrz wyniósł prawie 182 tys. t. To o 13,2% mniej niż w 2019 r. Głównym dostawcami były Brazylia (64 tys. t, czyli 35% całości) i Argentyna (56 tys. t, 31%).

Ceny

Polska: W pierwszej połowie grudnia średnia cena żywca wołowego wyniosła 6,45 zł/kg (dane MRiRW). To o 23 grosze więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku cena jest z kolei o 3,6% wyższa. Na przestrzeni ostatniego miesiąca największa podwyżka objęła młode bydło 8-12 miesięcy (13,4%).

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 13 XII 2020 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 7,20 3,8% 3,6%
byki 12-24 m-ce (A) 7,24 3,3% 7,1%
byki > 24 m-cy (B) 7,24 4,4% 7,9%
krowy (D) 5,02 5,4% 1,7%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,73 1,3% 0,7%
Bydło ogółem 6,45 3,8% 3,6%

Źródło: MRiRW

GUS w opublikowanym raporcie z cenami produktów rolnych w listopadzie wskazuje, że cena kilograma żywca wołowego wyniosła 6,40 zł. To o 4 grosze mniej niż w październiku. W porównaniu do danych sprzed roku bieżąca stawka jest o 0,9% wyższa (6 gr).

Unia Europejska: Początek grudnia to ciąg dalszy wzrostów wśród większości głównych producentów bydła i wołowiny w Europie. Dynamika nie jest duża jednak utrzymuje się od kilku tygodni. Jedynym krajem z odnotowanym ostatnim spadkiem jest Wielka Brytania (zob. tab.).

Ceny rynkowe bydła w UE i W.B. [EUR/100kg]

Kraj 7 - 13 XII 2020 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 360,05 0,6% 0,8%
Niemcy 367,14 0,2% 0,3%
Wlk. Brytania 414,16 -2,4% -1,1%
Hiszpania 351,43 0,3% 2,7%
Polska 320,01 1,1% 6,9%
UE 359,28 0,6% 1,9%

*Średnia dla MPC
Źródło: KE

Aktualna sytuacja i przewidywania

Stopniowo odbudowuje się eksport bydła i wołowiny z Polski. O ile w przypadku mięsa wciąż mamy do czynienia z niższą wartością w porównaniu do zeszłego roku to wywóz żywych sztuk jest na ponad dziesięcioprocentowym plusie. Ożywienie widoczne jest także w skupowych cennikach. Od drugiej połowy listopada żywiec systematycznie drożał zbliżając się do granicy 6,50 zł/kg.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl