Sytuacja rynkowa

Powrót zachorowań drobiu na grypę ptaków w UE, w tym w Polsce, znacznie pogorszył sytuację hodowców drobiu i przetwórców mięsa drobiowego. W kraju w drugim półroczu (do 15 grudnia) stwierdzono osiem ognisk grypy ptaków. Zamknęły się niektóre rynki eksportowe, a przedłużający się lockdown w wielu krajach EU pogłębia jedynie trudną sytuację dostawców mięsa drobiowego. Wciąż nie poprawia się sytuacja w hodowli indyków. Po obiecującym wzroście cen sprzedaży w październiku, w kolejnym miesiącu średnia krajowa cena sprzedaży indyków ponownie obniżyła się. W ciągu ostatnich pięciu lat ceny skupu indyków nie były tak niskie. Wielu hodowców sprzedających drób na wolnym rynku wstrzymuje wstawienia. To sprawia, że sytuacja na rynku jest trudna. Wprawdzie ceny skupu na wolnym rynku nieznacznie wzrosły, lecz do stabilizacji sytuacji w branży jeszcze jest daleka droga.

Grypa ptaków została stwierdzona również na Ukrainie. W związku z tym UE wprowadziła zakaz dopuszczenia do obrotu na terytorium EU mięsa i produktów drobiowych pochodzących z Ukrainy, certyfikowanych po 4 grudnia br.

Wciąż niejasna jest sprawa umowy handlowej EU27 z Wielką Brytanią (stan na 16 grudnia). Branża szykuje się do scenariusza, który zakłada braku umowy, co będzie wiązało się m. in. z cłami i odprawami fitosanitarnymi.

Produkcja w UE

Według wstępnych danych Eurostatu przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w EU27 do stycznia do sierpnia br. była o 0,9% większa niż w analogicznym okresie 2019 r.

Według prognoz zespołu ekspertów przy KE produkcja mięsa drobiowego w EU w 2021 r. ma wynieść 13,81 mln t, tj. będzie o 0,2% mniejsza niż 2020 r. Z kolei w 2020 r. produkcja ma wynieść 13,84 mln t i ma być o 0,4% mniejsza niż w 2019 r.

Produkcja brojlerów kurzych w 2021 r. ma wynieść 11,34 mln t, natomiast w 2020 r. 11,33 mln t, co oznacza zbliżony poziom w obu prognozowanych latach. W bieżącym roku produkcja ma być o 0,2% większa niż w 2019 r. Natomiast produkcja indyków w 2021 r. ma wynieść 1,92 mln t, a w 2020 r. 1,94 mln t. W 2019 r. produkcja oszacowana została na poziomie 1,95 mln t, co oznacza spadki produkcji w bieżącym (- 0,7%) oraz w przyszłym roku (-1% 2021 r. vs. 2020 r.).

Opracowano również prognozy produkcji kaczek w EU27. W 2019 r. produkcja wyniosła 515 tys. t, natomiast w kolejnych dwóch latach prognoza wskazuje na spadek produkcji. W 2020 r. produkcja ma wynieść 476 tys. t, natomiast w 2021 r. 458 tys. t.

Pasze (soja)

W grudniu ponownie USDA zredukował prognozę światowej produkcji soi. Obecnie produkcja jest przewidywana na poziomie 262 mln t, tj. o 4,4 mln t mniejsza niż w sezonie 2019/20. Jednak produkcja soi u głównych producentów – USA, Brazylii i Argentyny – jest wyższa. W bieżącym sezonie zbiory u trzech głównych producentów mają być o 25 mln t większe niż w poprzednim sezonie.

Import śruty sojowej

Od początku nowego sezonu do 13 grudnia do EU27+UK sprowadzono prawie 8,3 mln t śruty sojowej, głównie z Brazylii (37 mln t) i Argentyny (3,4 mln t). Do Polski trafiło około 1,2 mln t.

Ceny soi i śruty sojowej

W grudniu ceny soi obniżyły się. Po pierwszej dekadzie grudnia najdroższa jest soja w Argentynie, gdzie średnia cena wyniosła 402 EUR/t (+24% r/r). Tańsza soja jest w Brazylii – na poziomie 388 EUR/t (+17% r/r) – oraz w USA – na poziomie 386 EUR/t (+21%).

W Niemczech śruta sojowa (44%) w dostawach bieżących oraz w styczniu na dzień 16 grudnia oferowana była w cenie 386 EUR/t.

Na giełdzie w Hamburgu ceny śruty sojowej (44/7) notowane były 15 grudnia na poziomie 365 EUR/t (-8% m/m) w dostawach natychmiastowych, natomiast w dostawach w styczniu 366 EUR/t.

W Polsce śruta sojowa Hi-Pro na dzień 15 grudnia w porcie Gdynia notowana była na poziomie 1,87 tys. zł/t.

Handel

Od stycznia do października br. eksport mięsa drobiowego z EU27 (bez Wielkiej Brytanii) wyniósł 1,5 mln t (w wadze tuszki), tj. był o 3 % mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r., natomiast import wyniósł 0,44 mln t (-14,5%). Z EU27 eksport wyniósł 0,6 mln t (-21%), natomiast import 0,22 mln t (-22%).

Ceny

Według wstępnych danych KE w listopadzie br. w EU27 (bez Wielkiej Brytanii) miesięczna średnia ważona cena sprzedaży tuszki kurczaka (65%) wyniosła 178,1 EUR/100 kg, a w poprzednim miesiącu po korekcie wyniosła 181,9 EUR/100 kg. W ciągu miesiąca średnia cena obniżyła się o 2%, natomiast w relacji r/r jest o 5,3% niższa.

Sytuacja w Polsce

W październiku przemysłowy skup drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł niecałe 258,8 tys. t i był aż o 9% mniejszy niż w październiku 2019 r. Od stycznia do października br. skup wyniósł 2,62 mln t i był o 1,8% większy niż w analogicznym okresie 2019 r.

Według wstępnych danych GUS produkcja mięsa drobiowego po dziesięciu miesiącach br. wyniosła 2,38 mln t, co oznacza, że była o 3,3% większa niż w analogicznym okresie 2019 r.

Według wstępnych danych MRiRW po trzech kwartałach 2020 r. wolumen eksportu mięsa drobiowego w wadze produktu (CN 0207) był o 1% mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r. Import obniżył się o 45%. Wolumenowe saldo wymiany handlowej Polski mięsem drobiowym było dodatnie – na poziomie 1 mln t, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

W listopadzie krajowa średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów (publikacja MRiRW) wyniosła 3,08 zł/kg, tj. była o 9 gr niższa (-3%) niż w październiku. W relacji r/r cena była o 13 gr/kg (-4,2%) niższa. Na wolnym rynku ceny skupu kurcząt brojlerów wzrosły i w połowie grudnia zwykle były w przedziale 3-3,2 zł/kg.

Wyższe ceny sprzedaży indyków w październiku nie przełożyły się na cenę skupu w listopadzie, która była poziomie 4,15 zł/kg, co oznacza, że obniżyła się o 3 gr/kg w stosunku do ceny z października. W stosunku do ceny z listopada 2019 r. cena była o 29,2% niższa.

Komentarz

Po wielu sezonach dobrej koniunktury na rynku drobiu obecnie cały sektor przeżywa bardzo trudne chwile. W nieco lepszej sytuacji są hodowcy, którzy mają zakontraktowane odbiory, lecz ceny są dalekie od komfortowego poziomu. Niestety działalność branży gastronomicznej i hotelowej jest mocno ograniczona, co skutkuje dużo mniejszymi zamówieniami mięsa drobiowego. Dodatkowo zasięg ograniczeń jest nie tylko krajowy, ale również widoczny jest w skali unijnej, co znacznie utrudnia lokowanie nadwyżek mięsa na rynki zewnętrzne. Ponowne uderzenie grypy ptaków tylko skomplikowało sytuację. Perspektywa na najbliższe miesiące jest dla branży trudna. Dopóki kanał HoReCa nie wróci do normalnego funkcjonowania, trudno będzie słabszym podmiotom utrzymać stabilność finansową, tym bardziej, że ceny pasz – w tym zboża, a przede wszystkim soja i olej sojowy – są znacznie droższe niż rok temu. Dla eksporterów dodatkowo sytuację komplikuje prawdopodobny brak umowy handlowej EU27 i Wielkiej Brytanii, która jest jednym z ważniejszych importerów mięsa drobiowego z Polski.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl