Produkcja jęczmienia

Według grudniowej prognozy USDA światowe zbiory jęczmienia w sezonie 2020/21 mają wynieść 157,2 mln t. W stosunku do zeszłomiesięcznej prognozy produkcja jest o 0,5% większa (+0,8 mln t), natomiast w stosunku do poprzedniego sezonu o 0,2% większa (+0,3 mln t). W ciągu miesiąca wzrosły prognozy zbiorów jęczmienia m.in. w Australii z 10,5 do 11 mln t oraz w Kanadzie z 10,4 do 10,74 mln t.

źr. USDA 12.2020 r.

EU27

Według prognozy KE z końca listopada produkcja jęczmienia w EU27 wyniosła 54,2 mln t, a to oznacza, że była o 0,8 mln t (-1,5%) mniejsza niż w poprzednim sezonie.

Zużycie jęczmienia

Grudzień był kolejnym miesiącem, w którym prognoza światowego zużycia jęczmienia nieznacznie wzrosła. USDA przewiduje, że w bieżącym sezonie zużycie wyniesie 156,8 mln t, tj. będzie o 1,8 mln t (+1,1%) większe niż w poprzednim sezonie.

EU27

Prognoza zużycia jęczmienia w EU27 przygotowana na koniec listopada br. przez KE wynosi 44 mln t. W ciągu miesiąca prognoza obniżyła się o 0,3 mln t, natomiast w stosunku do poprzedniego sezonu jest na tym samym poziomie.

Handel jęczmieniem

W grudniu USDA podwyższyła przewidywany poziom światowego handlu jęczmieniem do 28,9 mln t. Realizacja tej prognozy oznaczałaby wzrost wolumenu handlu o 2% w stosunku do poprzedniego sezonu.

EU27

KE przewiduje, że unijny poziom handlu jęczmieniem w bieżącym sezonie będzie na poziomie 10,5 mln t, czyli podobnie jak w poprzednim sezonie.

Zapasy jęczmienia

W grudniu USDA przewiduje, że światowy poziom zapasów jęczmienia na koniec bieżącego sezonu ma wynieść 20 mln t, co oznacza, że będzie o 0,4 mln t (2%) większy niż na koniec poprzedniego sezonu.

EU27

Zapasy końcowe jęczmienia w EU27 na koniec bieżącego sezonu mają wynieść 6,3 mln t, tj. mają być o 0,7 mln t (+12%) większe niż zapasy końcowe w sezonie 2019/20.

Ceny jęczmienia

Od początku grudnia ceny jęczmienia nieco osłabły. Według danych KE średnie ceny jęczmienia paszowego 12 grudnia wyniosły: w porcie Rouen 200 EUR/t, natomiast w portach Morza Czarnego 178 EUR/t.

Sytuacja w Polsce

Według wynikowych szacunków GUS opublikowanych 17 grudnia powierzchnia zasiewów jęczmienia pod zbiory w 2020 r wyniosła około 1 mln ha. Średnie krajowe plony jęczmienia ozimego wyniosły 4,77 t/ha (+11% r/r), natomiast jarego 3,67 t/ha (+14%). Zbiory jęczmienia ozimego wyniosły 1,1 mln t (+18% r/r), natomiast jarego 2,7 mln t (+12% r/r). GUS wstępnie ocena, że zasiewy jęczmienia ozimego pod zbiory w 2021 r. wyniosły ponad 0,2 mln ha. Stan plantacji jęczmienia był w przedziale od 3,5 stopnia kwalifikacyjnego (w województwie mazowieckim) do 4,7 stopnia (w województwie lubuskim).

Według danych MRiRW w listopadzie miesięczna średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wyniosła 663 zł/t, co oznacza, że była o 30 zł/t (+5% m/m) wyższa niż w zeszłym miesiącu, natomiast w stosunku do listopada 2019 r. była o 8 zł/t (+1% r/r) wyższa. W krajowych skupach i firmach przetwórczych ceny jęczmienia paszowego w połowie grudnia zwykle oscylowały w przedziale 630-710 zł/t.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl