Produkcja i pogłowie

Skup: Od stycznia do listopada 2020 r. skup bydła w kraju wyniósł blisko 393 tys. t. Zgodnie z danymi GUS bieżący wolumen jest o 4,4% niższy w stosunku do ubiegłorocznych wartości. Od połowy roku, każdy z miesięcy 2020 r. charakteryzował się niższą wartością niż analogiczny okres 2019 r.

Uboje: W pierwszych jedenastu miesiącach 2020 r. uboje przemysłowe bydła, zgodnie z danymi GUS, wyniosły ponad 1,7 mln sztuk. W stosunku do analogicznego okresu 2019 r. wolumen jest niższy o 0,5%. Duża różnica widoczna jest w dwóch ostatnich miesiącach, październiku i listopadzie, kiedy liczba ubojów była niższa o blisko 9% r/r.

Handel

Polska: W pierwszych jedenastu miesiącach 2020 r. eksport żywego bydła osiągnął poziom blisko 14,8 tys. t. To o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., kiedy wolumen wyniósł 13,2 tys. t. Głównym odbiorcą polskiego bydła były Włochy, dokąd trafiły sztuki o łącznej wartości ponad 11 mln EUR (cały eksport był wyceniany na 40,2 mln EUR). Zmniejsza się dynamika spadku eksportu wołowiny z Polski. W 2020 r. do listopada włącznie poza granice kraju trafiło ponad 346 tys. t. To o 1,9% mniej niż przed rokiem.

Import żywego bydła do Polski zmniejszył się o 8% r/r i do listopada 2020 r. wyniósł 27,5 tys. t. Dostawcami na polski rynek były przede wszystkim Słowacja i Litwa. Importuje się także mniej wołowiny: dla porównania 22,1 tys. t w I-XI 2019 r., a 19,3 tys. t w I-XI 2020 r. (-13% r/r). Mięso pochodziło głównie z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

UE: Eksport bydła i żywca wołowego w ekwiwalencie tusz 2020 r. wyniósł 645,5 tys. t. To o 0,8% więcej niż w 2019 r. Grono największych odbiorców surowca z UE jest mocno zdywersyfikowane – najwięcej trafiło go do Hongkongu (8,2% czyli 53,2 tys. t) i Izraela (51,0 tys. t czyli 7,9%). Import bydła i wołowiny do krajów UE wciąż jest wyraźnie niższy niż przed rokiem. W okresie I-XII 2020 r. wolumen z zewnątrz wyniósł 226,5 tys. t. To o 14,4% mniej niż w 2019 r. Głównym dostawcami były Brazylia (77,9 tys. t, czyli 34,4% całości) i Argentyna (69,4 tys. t, 30,7%).

Ceny

Polska: W pierwszej połowie stycznia średnia cena żywca wołowego wyniosła 6,61 zł/kg (dane MRiRW). To o 16 groszy więcej niż przed miesiącem (+2,4% m/m). W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku cena jest z kolei o 6,7% wyższa. Jedną grupą zwierząt, której cena zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, było młode bydło 8-12 m-cy.

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 17 I 2020 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,84 -4,9% 3,6%
byki 12-24 m-ce (A) 7,42 2,6% 9,5%
byki > 24 m-cy (B) 7,42 2,5% 10,3%
krowy (D) 5,15 2,5% 4,8%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,80 1,1% 2,3%
Bydło ogółem 6,61 2,4% 6,7%

Źródło: MRiRW

GUS w opublikowanym raporcie z cenami produktów rolnych w grudniu wskazuje, że cena kilograma żywca wołowego wyniosła 6,64 zł. To o 24 grosze więcej niż w listopadzie (+3,8% m/m). W porównaniu do danych sprzed roku bieżąca stawka jest o 6,4% wyższa (29 gr).

Unia Europejska: Na początku roku ceny wołowiny w UE nieco wyhamowały. W połowie stycznia ceny utrzymały swój poziom w porównaniu z wcześniejszym tygodniem, a w Niemczech doszło nawet do niewielkiego spadku. Jednak w porównaniu do stawek z połowy grudnia, aktualne średnia cena jest o 1,5% wyższa.

Ceny rynkowe bydła w UE i W.B. [EUR/100kg]

Kraj 11 - 17 I 2021 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 362,00 0,2% 0,5%
Niemcy 377,82 -0,7% 2,9%
Hiszpania 358,74 0,8% 2,1%
Polska 322,14 0,7% 0,7%
UE 364,61 0,0% 1,5%

*Średnia dla MPC
Źródło: KE

W przypadku miesięcznych danych, ostatnia pozycja dotycząca listopada wskazuje na niejednorodny trend u głównych producentów wołowiny w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Mimo, że średnia dla krajów Wspólnoty stawka w poprzednim miesiącu wzrosła, część krajów odnotowała również spadki. Wśród nich są m.in. Francja i Niemcy. Najwięcej zyskała z kolei Wielka Brytania.

Aktualna sytuacja i przewidywania

W ostatnich tygodniach żywiec wołowy w krajowych skupach regularnie drożeje. Trend utrzymuje się od listopada 2020 r. W tym okresie surowiec zyskał blisko 50 gr/kg. Dane eksportowe za niemal cały 2020 r. wskazują na to, że mimo pandemii i ograniczeń w wielu branżach eksport wołowiny nie został dotknięty dużym spadkiem, a w przypadku żywych zwierząt nawet wzrósł w porównaniu z 2019 r. Wzrosty w cennikach są także skutkiem ograniczenia sprzedaży bydła przez producentów, co widoczne jest w niższym wolumenie ubojów i skupu zwierząt w ostatnich miesiącach.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl