Wstęp

Począwszy od początku grudnia 2020 r. do połowy stycznia kukurydza na Euronext/Matif umacniała się w szybkim tempie. Notowania z poziomu 190 EUR w ciągu kilku tygodni przekroczyły granicę 215 EUR. Mimo korekty w drugiej części stycznia utrzymują wysoki poziom 210 EUR. W stosunku do danych sprzed miesiąca najbliższej notowany kontrakt (marzec) jest o 11% wyższy. Różnice są jeszcze większe w porównaniu z cenami analogicznych notowań sprzed roku, aktualne stawki są od 17 do 26% wyższe (zob. tab.).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
marzec'21 czerwiec'21 sierpień'21
26.01.21 215,00 212,00 209,25
28.01.20 193,75 196,50 196,00
zmiana m/m 11,0% 7,9% 6,8%
  marzec'20 czerwiec'20 sierpień'20
27.01.20 170,25 175,25 178,75
zmiana r/r 26,3% 21,0% 17,1%

Produkcja

18/19

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

19/20
szac.

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

 

20/21
progn.
VIII'20 

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

20/21 progn. IX'20

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

Zmiana m/m

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

 

Zmiana

r/r

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

Źródło: USDA

Świat: W styczniowym raporcie USDA (Departament Rolnictwa USA) doszło do niewielkich korekt szacunków na sezon 2020/21. Produkcja została zredukowana o niespełna 1%. W dalszym ciągu zbiory będą nieco większe niż w poprzednim sezonie.

Zmiany miały miejsce przede wszystkim w USA (spadek z 368,5 mln t według danych grudniowych do 360 mln t) i w Argentynie (z 49 do 47,5 mln t). Prognoza zbiorów została także zredukowana dla Brazylii (ze 110 do 109 mln t), jednak w dalszym ciągu pozostaje na rekordowo wysokim poziomie i jest wyższa o 7 mln t w porównaniu do produkcji w sezonie 2019/20. Za przyczynę szacowanych zbiorów w krajach Ameryki Południowej wskazuje się ograniczone rezerwy wilgoci w glebie.

Handel

Świat: Szacunki dotyczące poziomu światowego eksportu w sezonie 2020/21 uległy zmniejszeniu w styczniowej prognozie. Z uwagi na redukcję spodziewanej produkcji, wolumen handlowy zmniejszył się w Argentynie (z 33 do 31,5 mln t). Korektę odnotowano też w USA (z 66 do 64 mln t). Mimo tych cięć poziom eksportu pozostaje na widocznie wyższym poziomie niż przed rokiem (+3,6% r/r).

UE: W okresie od lipca do połowy stycznia wyeksportowano z krajów Unii Europejskiej 1,1 mln. t kukurydzy. To o 55% mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2019/20. Najwięcej eksportowano do Libanu (ponad 151 tys. t czyli 13,6% ogółu). Największy spadek z kolei zanotowano w eksporcie do Turcji – z 708 tys. t w zeszłym sezonie do 125 tys. t obecnie. Import ziarna do UE jest o wiele wyższy. W analizowanym okresie było to niemal 9,2 mln t, co jest wartością niższą o ponad 26% niż przed rokiem. Głównym dostawcą na europejski rynek była Brazylia (47% ogółu), a na drugim miejscu uplasowała się Ukraina (33%).

Polska: Od stycznia do listopada 2020 r. zgodnie ze wstępnymi danymi MRiRW wyeksportowano z Polski 1 181 tys. t kukurydzy. To o 14% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Większość ziarna trafiła do Niemiec. Import kukurydzy do kraju również zwiększył się z 384 tys. t przed rokiem do ponad 403 tys. t obecnie (+5%). Najwięcej kukurydzy w ujęciu tonażowym trafiło do Polski ze Słowacji. Saldo handlowe dla analizowanego okresu przekracza 74 tys., przed rokiem było to niecałe 60 tys. t.

Zużycie i zapasy

Świat: Prognoza globalnego zużycia kukurydzy zgodnie z aktualnymi danymi zmniejszyła się o 5 mln t w stosunku do danych grudniowych (-0,4%). Pozostaje jednak o 1,8% większe niż wartość konsumpcji przed sezonem (zob. tab.). Dwa miliony wyższe zużycie prognozuje się dla Chin (wzrost z 285 do 287 mln t).

Na początku 2020 r. spadł również poziom zapasów końcowych. Głównie na skutek redukcji w USA (z 43 na 39 mln t) i Brazylii (z 7,5 na 6,5 mln t), a także kilku mniejszych korekt w krajach Unii Europejskiej i Meksyku. Spodziewany poziom niespełna 284 mln t jest o ponad 6% niższy niż przed rokiem.

Ceny

Spadek notowań utrzymujacy się od drugiej połowy listopada zdominował także początek grudnia. Jednak w połowie miesiąca notowania kukurydzy na Euronext/Matif zaczęły odrabianie strat, szybko przekraczając cenę 190 EUR/t. Jeszcze przed końcem roku stawka osiągnęła 198 EUR.

Początek nowego roku szybko przyniósł przekroczenie bariery 200 EUR na Euronext/Matif. Bynajmniej nie był to koniec wzrostów. Kolejne tygodnie 2021 r. skutkowały utrzymanie dynamicznie rosnącego trendu. W drugiej połowie stycznia kukurydzę wyceniano powyżej 215 EUR. Redukcja zapasów końcowych i utrzymujące się wysokie zapotrzebowanie na ten surowiec windowały ceny ziarna także na światowych parkietach, zwłaszcza w USA. Na giełdzie CBoT kukurydza jest najdroższa od ponad 7 lat.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 17 stycznia 2021 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 808 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. stawka jest wyższa o 22% (145 zł). Z kolei w stosunku do połowy grudnia 2018 r. aktualna cena jest wyższa o 11,2% (81 zł).

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie stycznia 2021 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 732 zł/t, od 680 zł/t do maksymalnie 780 zł/t. To o 30 zł więcej niż przed miesiącem. Mokra z kolei wahała się między 400 a 460 zł/t (średnio 453 zł za tonę, czyli o 11 zł mniej niż przed miesiącem).

Zgodnie z systemem informacji MRiRW średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej w grudniu 2020 r. wyniosła 768 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 11 zł (1,5%). W porównaniu do grudnia 2019 r. stawka jest wyższa o 130 zł/t (20,4%).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl