Produkcja i pogłowie

Pogłowie: Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS pogłowie bydła na koniec 2020 r. liczyło 6 278,9 tys. sztuk. W porównaniu z danymi sprzed roku jest to minimalny wzrost (0,3%). Jednak w większości grup bydła doszło do spadku pogłowia, wyjątkiem było młode bydło, którego stan zwiększył się r/r o 2,5%.

Skup: W 2020 r. skup bydła w kraju przekroczył 429 tys. t. Zgodnie z danymi GUS bieżący wolumen jest o 3,7% niższy w stosunku do ubiegłorocznej wartości. Od połowy roku, niemal każdy z miesięcy 2020 r. charakteryzował się niższą wartością niż analogiczny okres 2019 r. Wyjątkiem był jedynie grudzień 2020 r., w którym odnotowano wyższy skup r/r.

Uboje: W całym 2020 r. uboje przemysłowe bydła, zgodnie z danymi GUS, przekroczyły poziom 1,85 mln sztuk. W stosunku do 2019 r. wolumen jest nieznacznie niższy, różnica wynosi 0,2%. Po dużym spadku w październiku i listopadzie, kiedy liczba ubojów była niższa o blisko 9% niż w 2019 r., grudzień wyróżnił się wyższą dynamiką, co pozwoliło na odrobienie różnicy.

Handel

Polska: W pierwszych jedenastu miesiącach 2020 r. eksport żywego bydła osiągnął poziom blisko 14,8 tys. t. To o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., kiedy wolumen wyniósł 13,2 tys. t. Głównym odbiorcą polskiego bydła były Włochy, dokąd trafiły sztuki o łącznej wartości ponad 11 mln EUR (cały eksport był wyceniany na 40,2 mln EUR). Zmniejsza się dynamika spadku eksportu wołowiny z Polski. W 2020 r. do listopada włącznie poza granice kraju trafiło ponad 346 tys. t. To o 1,9% mniej niż przed rokiem.

Import żywego bydła do Polski zmniejszył się o 8% r/r i do listopada 2020 r. wyniósł 27,5 tys. t. Dostawcami na polski rynek były przede wszystkim Słowacja i Litwa. Importuje się także mniej wołowiny: dla porównania 22,1 tys. t w I-XI 2019 r., a 19,3 tys. t w I-XI 2020 r. (-13% r/r). Mięso pochodziło głównie z Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii.

UE: Eksport bydła i żywca wołowego w ekwiwalencie tusz 2020 r. wyniósł 704,5 tys. t. To o 0,6% więcej niż w 2019 r. Grono największych odbiorców surowca z UE jest mocno zdywersyfikowane – najwięcej trafiło go do Izraela (8,2% czyli 57 tys. t) i Hongkongu (57 tys. t czyli 7,9%). Import bydła i wołowiny do krajów UE jest wyraźnie niższy niż przed rokiem. W okresie I-XII 2020 r. wolumen z zewnątrz wyniósł 240,4 tys. t. To o 13,9% mniej niż w 2019 r. Głównym dostawcami były Brazylia (84,2 tys. t, czyli 35% całości) i Argentyna (72,8 tys. t, 30,3%).

Ceny

W pierwszej połowie lutego średnia cena żywca wołowego wyniosła 6,70 zł/kg (dane MRiRW). To o 9 groszy więcej niż przed miesiącem (+1,4% m/m). W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku cena jest z kolei o 7% wyższa. Jedną grupą zwierząt, której cena zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, było młode bydło 8-12 m-cy (zob. tab.).

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 14 II 2020 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,57 -9,5% 2,4%
byki 12-24 m-ce (A) 7,52 2,1% 11,5%
byki > 24 m-cy (B) 7,48 1,4% 12,5%
krowy (D) 5,13 0,1% 2,3%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,98 0,1% 2,3%
Bydło ogółem 6,70 1,4% 7,0%

Źródło: MRiRW

GUS w opublikowanym raporcie z cenami produktów rolnych w styczniu wskazuje, że cena kilograma żywca wołowego wyniosła 6,51 zł. To o 13 groszy mniej niż w grudniu (-1,9% m/m). W porównaniu do danych sprzed roku bieżąca stawka jest o 1,2% wyższa (20 gr).

Unia Europejska: W lutym utrzymywał się rosnący trend, jeśli chodzi o ceny wołowiny w UE – nie był jednak zbyt dynamiczny. W połowie miesiąca stawki zwiększyły swój poziom w porównaniu z wcześniejszym tygodniem, do niedużego spadku doszło jedynie w Hiszpanii. W porównaniu do cen z połowy stycznia, aktualna średnia cena jest o 1,3% wyższa.

Ceny rynkowe bydła w UE i Wlk Brytanii [EUR/100kg]

Kraj 8 - 14 II 2021 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 364,97 0,2% 0,8%
Niemcy 392,48 0,7% 3,9%
Hiszpania 360,29 -0,1% 0,4%
Polska 328,38 0,6% 1,9%
UE 369,28 0,4% 1,3%

*Średnia dla MPC
Źródło: KE

W przypadku miesięcznych danych, ostatnia pozycja dotycząca listopada wskazuje na niejednorodny trend u głównych producentów wołowiny w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Mimo, że średnia dla krajów Wspólnoty stawka w poprzednim miesiącu wzrosła, część krajów odnotowała również spadki. Wśród nich są m.in. Francja i Niemcy. Najwięcej zyskała z kolei Wielka Brytania.

Aktualna sytuacja i przewidywania

Od końca listopada 2020 r. utrzymuje się rosnący trend cen żywca wołowego. Bydło regularnie drożało z poziomu 6,10 zł/kg do ponad 6,70 zł/kg obecnie. Ostatnie dni wyróżniły się jednak stabilizacją stawek. Może to być spowodowane m.in. zwiększeniem się podaży na rynku z uwagi na poprawę warunków atmosferycznych i ułatwiony transport do ubojni po okresie silnych opadów śniegu i mrozu, które powodowały trudności logistyczne. Na stabilizację wskazuje też stan pogłowia bydła w Polsce. W ogólnym rozrachunku praktycznie nie zmienił się na przestrzeni ostatniego roku. Nieco inaczej wygląda sytuacja u pozostałych producentów bydła w Unii Europejskiej. W większości krajów pogłowie zmniejszyło się w 2020 r. Spadki dotknęły zwłaszcza dwóch głównych producentów – Francję (-3,2% r/r) i Niemcy (-2,0% r/r).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl