Wstęp

Bieżące ceny kontraktów zaliczają najwyższe poziomy od 2013 r. Sytuacja na rynkach globalnych, zmniejszająca się podaż ziarna i umiarkowana dynamika zasiewów w Ameryce Południowej napędzają kursy notowań. Oddaje to dobrze tempo zmian. Najbliższy kontrakt na marzec jest blisko 10% droższy niż przed miesiącem i prawie 36% droższy niż analogiczny sprzed roku (zob. tab.).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
marzec'21 czerwiec'21 sierpień'21
23.02.21 229,75 220,00 217,00
22.01.21 209,25 207,00 205,00
zmiana m/m 9,8% 6,3% 5,9%
  marzec'20 czerwiec'20 sierpień'20
24.02.20 169,00 170,50 174,50
zmiana r/r 35,9% 29,0% 24,4%

Produkcja

18/19

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

19/20
szac.

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

 

20/21
progn.
VIII'20 

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

20/21 progn. IX'20

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

Zmiana m/m

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

 

Zmiana

r/r

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

Źródło: USDA

Świat: Lutowa prognoza USDA (Departament Rolnictwa USA) nie przyniosła zmian dotyczących globalnej produkcji i wydajności kukurydzy. Zbiory w sezonie 2020/21 pozostają nieznacznie wyższe niż przed rokiem (1,6%). Wśród producentów największa zmiana miała miejsce w RPA, gdzie zwiększono prognozę z 16 do 16,5 mln t.

Handel

Świat: Wolumen globalnego eksportu według lutowych danych uległ wzrostowi. Prognoza na bieżący rok przekracza aktualnie 184 mln t. To o 1,5% więcej niż przed miesiącem i o ponad 5% więcej niż w sezonie 2019/20. Zmiany prognozowane są w Argentynie (wzrost z 31,5 do 32 mln t), Stanach Zjednoczonych (z 64 do 65 mln t) oraz w Indiach (z 600 tys. t do 1,5 mln t).

UE: W okresie od lipca do połowy lutego wyeksportowano z krajów Unii Europejskiej 1,5 mln. t kukurydzy. To o 55% mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2019/20. Najwięcej eksportowano do Turcji i Libanu (po ok. 170 tys. t czyli po 11,3% ogółu). Import ziarna do UE jest o wiele wyższy. W analizowanym okresie było to niemal 10,4 mln t, co jest wartością niższą o ponad 27% niż przed rokiem. Głównym dostawcą na europejski rynek była Brazylia (43% ogółu), a na drugim miejscu uplasowała się Ukraina (38%).

Polska: Od stycznia do listopada 2020 r. zgodnie ze wstępnymi danymi MRiRW wyeksportowano z Polski 1 181 tys. t kukurydzy. To o 14% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Większość ziarna trafiła do Niemiec. Import kukurydzy do kraju również zwiększył się z 384 tys. t przed rokiem do ponad 403 tys. t obecnie (+5%). Najwięcej kukurydzy w ujęciu tonażowym trafiło do Polski ze Słowacji. Saldo handlowe dla analizowanego okresu przekracza 74 tys., przed rokiem było to niecałe 60 tys. t.

Zużycie i zapasy

Świat: Drugi miesiąc z rzędu prognoza globalnego zużycia kukurydzy uległa nieznacznemu spadkowi. W stosunku do danych ze stycznia aktualna wartość konsumpcji jest o 3 mln niższa. Pozostaje jednak o 1,5% większa niż wartość konsumpcji sprzed sezonu (zob. tab.). Dwa miliony wyższe zużycie prognozuje się dla Chin (wzrost z 287 do 289 mln t).

W lutowej publikacji USDA podwyższono szacunek dotyczący zapasów końcowych prognozowanych na koniec bieżącego sezonu 2020/21. Według aktualnych danych wartość określa się na 286,5 mln t, czyli o 1% więcej niż w styczniu. Jednak w dalszym ciągu wolumen jest o 5,5% niższy w porównaniu z poprzednim okresem.

Ceny

Początek nowego roku szybko przyniósł przekroczenie bariery 200 EUR na Euronext/Matif. Bynajmniej nie był to koniec wzrostów. Kolejne tygodnie 2021 r. skutkowały utrzymaniem dynamicznie rosnącego trendu. W drugiej połowie stycznia kukurydzę wyceniano powyżej 215 EUR. Redukcja zapasów końcowych i utrzmyjące się wysokie zapotrzebowanie na ten surowiec windowały ceny ziarna także na światowych parkietach, zwłaszcza w USA.

Od przełomu stycznia i lutego cena kukurydzy (kontrakt na marzec 2021 r.) na Euronext/Matif utrzymywała się miedzy 215 a 220 EUR. Stabilizacja trwała do połowy miesiąca, kiedy to notowania zaczęły ponownie się umacniać. Kukurydza podąża za wzrostami na innych rynkach, m.in. pszenicy. Pojawiają się obawy o wysokość plonów w Ameryce Południowej, co także sprzyja podwyżkom cen na światowych giełdach.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 14 lutego 2021 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 873 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. stawka jest wyższa o 34% (223 zł). Z kolei w stosunku do połowy lutego 2019 r. aktualna cena jest wyższa o 18% (133 zł).

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie lutego 2021 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 782 zł/t, od 680 zł/t do maksymalnie 850 zł/t. To o 50 zł więcej niż przed miesiącem.

Zgodnie z systemem informacji MRiRW średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej w styczniu 2021 r. wyniosła 817 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 49 zł (6,4%). W porównaniu do stycznia 2020 r. stawka jest wyższa o 164 zł/t (25%).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl