Sytuacja rynkowa na świecie

16 lutego sesja na GDT była już siódmą z kolei wzrostową. Indeks Cen osiągnął już poziom 1170 pkt. Na sesji sprzedano łącznie prawie 27 tys. t produktów mleczarskich, a średnia ważona produktów wzrosła do 3746 USD/t.

W styczniu 2021 r. Indeks Cen Nabiału publikowany przez FAO wzrósł o 1,7 pkt i wyniósł 111 pkt. To ósmy z kolei wzrost Indeksu. W ocenie FAO wzrostowi indeksu sprzyjał utrzymujący się silny popyt importowy, szczególnie ze strony Chin przed okresem świąt noworocznych. Rosły ceny masła i proszków mlecznych, natomiast ceny serów minimalnie obniżyły się.

Produkcja mleka w grudniu 2020 r. i w danym okresie, szacunki i prognozy:

USA: 8,6 mln t (+3,1% r/r), okres I-XII 2020 r.: 101,2 mln t (+2,1% r/r)

Australia: 846 mln l (-2% r/r), okres VII-XII 2020 r.: 4,9 mld l (+0,7% r/r)

Nowa Zelandia: 2,7 mln t (+0,7% r/r), okres VI-XII 2020 r.: 13,6 mln t (+0,8% r/r)

Notowania GDT

Obie sesje lutowe na GDT były wzrostowe. 2 lutego GDT Price Index wzrósł o 1,8% w stosunku do poprzedniej sesji, a 16 lutego wzrósł o kolejne 3%, osiągając poziom 1170 pkt. Średnia ważona cena masła wyniosła 5129 USD/t (+25% r/r). Cena sera cheddar wyniosła 4268 USD/t (-6% r/r), OMP 3207 USD/t (+13% r/r) i PMP 3615 (+22% r/r). Średnia ważona wszystkich sprzedanych w tym dniu produktów mleczarskich wyniosła 3746 USD/t (+18% r/r).

Sytuacja w UE

Produkcja

W 2020 r. skup mleka w EU27 wyniósł ponad 158 mln t, tj. był o 1,5% większy niż w 2019 r. W grupie Top 7 unijnych producentów mleka największy wzrost skupu mleka odnotowano we Włoszech, gdzie dostawy do skupu zwiększyły się o 4,4%. Duże przyrosty były również odnotowane w Irlandii (+3,8%) oraz w Polsce (+2,3%).

Produkcja wybranych produktów mleczarskich w UE27

W 2020 r. produkcja masła zwiększyła się o 2,6% w stosunku do 2019 r. Większa produkcja była również w przypadku OMP (+ 1,7%), PMP (+1,7%) oraz serów (+1,6%).

Handel

W 2020 r. unijny eksport serów był o 3% większy niż w 2019 r., natomiast w końcowym okresie 2020 r., mimo nieznacznego spowolnienia, utrzymał się wysoki wzrost na poziomie 7%. W przypadku proszków mlecznych o 9% wzrósł eksport PMP, a serwatki w proszku o 8%, natomiast aż o 12% obniżył się eksport OMP.

Ceny

Według wstępnych danych średnia unijna (UE27) cena mleka surowego w skupie w grudniu 2020 r. wyniosła 35,31 EUR/t i była o 0,2% niższa niż w poprzednim miesiącu oraz o 1,2% niższa niż w grudniu 2019 r. Przewiduje się, że w kolejnym miesiącu średnia cena obniży się.

Ceny tygodniowe wybranych produktów mleczarskich 14 lutego 2021 r. wyniosły (w nawiasie zmiana r/r): masło 355 EUR/100 kg (-2%), OMP 236 EUR/100 kg (-9%), PMP 287 EUR/100 kg (-6%), ser cheddar 307 EUR/100 kg (+1%), serwatka w proszku 88 EUR/100 kg (+7%).

Rynek mleka w Polsce

Pogłowie krów mlecznych

Pogłowie krów mlecznych w Polsce według stanu na 1 grudnia 2020 r. zmniejszyło się o 1,8% r/r. Według danych GUS liczebność krów mlecznych w Polsce była na poziomie 2,126 mln szt., tj. w ciągu roku ubyło 38,8 tys. szt. Najliczniejszy spadek pogłowia miał miejsce w województwie mazowieckim, gdzie liczebność zmniejszyła się o 18,1 tys. szt. Ilościowo najwięcej krów mlecznych przybyło w województwie wielkopolskim (+16,4 tys. szt.). Najwięcej krów mlecznych było w województwach: mazowieckim (483 tys. szt.) oraz podlaskim (419 tys. szt.), natomiast najmniej w województwach lubuskim (14 tys. szt.) oraz dolnośląskim i zachodniopomorskim (po 25 tys. szt.).

Skup mleka

W grudniu 2020 r. skup mleka krowiego wyniósł 985 mln l, tj. był o 5,8% większy niż w listopadzie oraz o 1% większy niż w grudniu 2019 r. W 2020 r. skup mleka według wstępnych danych wyniósł 12,1 mld l, co oznacza, że był o 2,2% większy niż w 2019 r.

Ceny

W styczniu 2021 r. średnia krajowa cena mleka krowiego w skupie wyniosła 149,35 zł/hl, co oznacza, że w stosunku do grudnia 2020 r. cena była o 2,3% niższa, natomiast w stosunku do stycznia 2020 r. była wyższa o 8,9% (+12,16zł/hl).

Handel

Według wstępnych danych MRiRW w 2020 r. polski eksport produktów mleczarskich wyniósł 2,1 mld euro i był o 1,2% mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r. Import wyniósł 0,95 mld euro (-2,4% r/r). Saldo handlowe wyrażone w euro było o 0,2% niższe niż przed 2019 r., natomiast wyrażone w polskim złotym było o 2,9% wyższe.

Komentarz

Rok 2020 r. nie był łatwy dla sektora mleczarstwa, jednak wiele wskazuje na to, że mleczarze bardzo dobrze radzili sobie z wyzwaniami, które stawiała przed nimi pandemia. Wstępne dane wskazują, że średnia wartość skupu mleka w Polsce wzrosła o ponad 4%, a eksport produktów mleczarskich wyrażony w złotówkach był o prawie 3% wyższy niż w 2019 r., przy podobnym jak w 2019 r. wyniku wyrażonym w euro. Oczywiście wzrosły również koszty produkcji, jednak na tle innych działów gospodarki wyniki są obiecujące. Prawdopodobne ożywienie gospodarcze, które ma szansę nastąpić na przełomie wiosny i lata br., może dodatkowo wspomóc sektor.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl