Produkcja i pogłowie

Skup: GUS opublikował pierwsze dane dotyczące 2021 r. W styczniu skup bydła w Polsce wyniósł 33,12 tys. ton. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku spadek sięga 15,3% r/r.

Uboje: Także w przypadku ubojów rok zaczął się od spadków. W styczniu 2021 r. wolumen wyniósł blisko 131,5 tys. sztuk. To o 19,5% mniej niż przed rokiem.

Handel

Polska: W 2020 r., według wstępnych danych MRiRW, eksport żywego bydła osiągnął 16,2 tys. t. W stosunku do 2019 r. to wzrost o blisko 16%. Najwięcej sztuk trafiło do Włoch (39%). W przypadku wołowiny w badanym okresie mamy do czynienia ze spadkiem 2,2% r/r. W 2020 r. eksport tego surowca wyniósł 373,8 tys. t. i w tym przypadku największym odbiorcą były Włochy (21% ogółu), jednak struktura jest o wiele bardziej zdywersyfikowana.

O 25% r/r zmniejszył się import żywego bydła do Polski (z 161,4 do niecałych 121 tys. sztuk). Najwięcej zwierząt, które trafiły z zewnątrz na krajowy rynek, pochodziło z Litwy (27,3%) i Słowacji (22%). W mniejszym stopniu zmniejszył się import wołowiny. W 2020 r. było to 21,6 tys. t wobec 24,4 tys. t w 2019 r. (-11,3% r/r). Najwięcej mięsa pochodziło z Niemiec.

UE: Eksport bydła i żywca wołowego w ekwiwalencie tusz w styczniu 2021 r. wyniósł 50,9 tys. t. To o 14,5% mniej niż w pierwszym miesiącu 2020 r. Struktura odbiorców jest bardzo zdywersyfikowana. Największy udział ma Liban (7,3%), na kolejnych miejscach są Ghana (6,8%) i Hongkong (6,1%). W badanym okresie import z kolei zwiększył się. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w styczniu import do UE osiągnął 30,8 tys. t, czyli o prawie 17% więcej r/r. Ponad połowa surowca pochodziła z Urugwaju (57%).

Ceny

Polska: W drugiej połowie marca średnia cena żywca wołowego wyniosła 6,69 zł/kg (dane MRiRW). To jedynie o 1 grosz mniej niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku cena jest blisko o 10 % wyższa. Jedynymi grupami zwierząt, których cena zwiększyła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, było krowy i jałówki (zob. tab.).

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 21 III 2020 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,24 -5,0% 0,5%
byki 12-24 m-ce (A) 7,27 -3,3% 13,0%
byki > 24 m-cy (B) 7,24 -3,2% 13,5%
krowy (D) 5,47 6,6% 7,5%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,99 0,3% 6,6%
Bydło ogółem 6,69 -0,1% 9,6%

Źródło: MRiRW

W drugim miesiącu 2021 r. doszło do sporych podwyżek. GUS w opublikowanym raporcie z cenami produktów rolnych w lutym wskazuje, że cena kilograma żywca wołowego wyniosła 7,02 zł. To o 51 groszy więcej niż w styczniu (+7,9% m/m). W porównaniu do danych sprzed roku bieżąca stawka jest o 8,2% wyższa (53 gr).

Unia Europejska: Po dłuższym okresie wzrostów i stabilizacji na rynku europejskim widać większe wahania niż przed miesiącem. Co prawda przeciętne stawki wśród unijnych producentów były wyższe niż przed tygodniem i przed miesiącem, ale różnica była bardzo niewielka. Dwa kraje odnotowały widoczne spadki (Polska i Niemcy).

Ceny rynkowe bydła w UE i Wlk Brytanii [EUR/100kg]

Kraj 8 - 14 III 2021 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 370,96 0,5% 1,6%
Niemcy 392,45 -0,5% 0,0%
Hiszpania 362,41 1,2% 0,6%
Polska 310,52 -2,0% -5,4%
UE 370,07 0,4% 0,2%

*Średnia dla MPC
Źródło: KE

Dane miesięczne obejmujące pierwsze dwa miesiące 2021 r. pokazują trend wzrostowy wśród głównych producentów wołowiny i bydła w UE. Największe wzrosty miały miejsc od końca zeszłego roku w Niemczech i w Polsce. Stabilizacja z kolei jest najbardziej widoczna we Francji (zob. wyk.).

Aktualna sytuacja i przewidywania

Po trwającym kilka ostatnich miesięcy wzrostowym trendzie cen bydła i ostatnich tygodniach stabilizacji coraz częściej zaczęło dochodzić do spadków cen. W kraju nie widać jednak wspólnego trendu, wiele zależy od sytuacji lokalnej na danych terenach i podaży bydła. Sporo zakładów zaopatrzyło się w duży wolumen surowca podczas poprzedniego wzrostu cen i zwiększonej sprzedaży przez producentów.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl