Sytuacja rynkowa

Przedłużające się lockdowny w wielu krajach Europy wpływają niekorzystnie na sytuację w sektorze drobiowym. Znacznie ograniczony w działalności pozostaje kanał HoReCa. Dodatkowo wciąż utrzymuje się wiele ograniczeń eksportowych z powodu grypy ptaków u drobiu.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w 2020 r. Polska wyeksportowała ponad 1,8 mln t żywca, mięsa i przetworów drobiowych. 77% trafiło na rynki unijne, natomiast pozostała ilość poza Unię. Wolumen eksportu wzrósł o 3% w stosunku do 2019 r. Dostawy do Unii zwiększyły się o 2 p.p. w stosunku do 2019 r. kosztem kierunków pozaunijnych. Eksportowano głównie mięso (92%, w tym kurze 77%, a indycze 14%), którego ilość szacuje się na 1,48 mln t, tj. o 1,6% więcej niż w 2019 r. Jednak wyższy eksport odbył się kosztem niższych cen średnich.

Na podstawie wyników badań laboratoryjnych uzyskanych od początku do 18 marca w Polsce GIW stwierdził roku 51 przypadków HPAI u drobiu. Niestety pierwszych kilkanaście dni marca charakteryzowały się dużą ilością przypadków grypy ptaków.

Produkcja w UE

Prognozowana produkcja mięsa drobiowego w EU27 w 2020 r. ma wynieść 13,6 mln t, co oznacza, że w stosunku do 2019 r. ma zwiększyć się o 1%. Udział Polski w unijnej produkcji w 2019 r. wyniósł 17% (dane dla EU27+UK), natomiast w 2020 r. udział jest szacowany na poziomie 20% (dane dla EU27).

Pasze (soja)

Marcowy raport USDA dotyczący bilansu soi nie wniósł znaczących zmian do poprzedniej publikacji. Obecnie trwają zbiory soi w Argentynie i Brazylii. Produkcja soi w Brazylii jest przewidywana na poziomie 134 mln t (w 2019/20 128,5 mln t), natomiast w Argentynie na poziomie 47,5 mln t (w 2019/20 48,8 mln t). W bieżącym sezonie światowa produkcja tego surowca ma wynieść 361,8 mln t (w 2019/20 339 mln t), a zapasy końcowe na poziomie 83,7 mln t (w 2019/20 96 mln t). Bardzo niski stan zapasów przewidywany jest w USA. Według prognozy USDA zapasy mają wynieść 3,25 mln t, podczas gdy w poprzednim sezonie wynosiły 14,3 mln t.

Import śruty sojowej

Brazylia i Argentyna pozostają głównymi dostawcami śruty sojowej do EU. Od początku sezonu do końca drugiej dekady marca z tych kierunków łącznie sprowadzono ponad 10 mln t śruty (ponad 83% importu), natomiast głównymi dostawcami soi są USA i Brazylia, które dostarczyły 8,5 mln t surowca (ponad 80% importu). W analizowanym okresie do Polski trafiło prawie 1,8 mln t śruty (w analogicznym okresie 2019/20 ponad 1,8 mln t). Import soi jest niewielki (na poziomie 12 tys. t).

Ceny soi i śruty sojowej

W połowie marca ceny soi z Brazylii i Argentyny są na zbliżonym poziomie (433-434 USD/t), natomiast wyższe ceny były w dostawach z USA (463 USD/t).

W Niemczech śruta sojowa (44%) w dostawach bieżących na dzień 23 marca oferowana była w cenie 385 EUR/t, natomiast w dostawach kwietniowych 383 EUR/t.

23 marca na giełdzie w Hamburgu cena śruty sojowej (44/7) notowana była na poziomie 378 EUR/t w dostawach w marcu. Kwietniowe dostawy wyceniono na 374 EUR/t, a w maju 371 EUR/t.

W porcie Gdynia cena śruty sojowej Hi-Pro na koniec drugiej dekady obniżyła się do poziomu 2 tys. zł/t.

Handel

W styczniu 2021 r. eksport mięsa drobiowego z EU27 (bez Wielkiej Brytanii) wyniósł 129,5tys. t (w wadze tuszki), tj. był o 5,8% mniejszy w styczniu 2020 r., natomiast import wyniósł 29,5 tys. t mln t (-41%).

Ceny

Według wstępnych danych KE w lutym w EU27 (bez Wielkiej Brytanii) miesięczna średnia ważona cena sprzedaży tuszki kurczaka (65%) wyniosła 189,6 EUR/100 kg. Po korekcie cena w styczniu wyniosła 184,2 EUR/t. Zmiana miesięczna „in plus” wyniosła 2,9%, natomiast w stosunku do ceny w lutym 2020 r. cena była o 0,9% niższa.

Sytuacja w Polsce

W styczniu 2021 r. przemysłowy skup drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł ponad 233 tys. t, natomiast w lutym 202,7 tys. t. Po dwóch miesiącach skup był o 11,3% mniejszy niż w analogicznym okresie 2020 r.

Według wstępnych danych GUS przemysłowa produkcja mięsa drobiowego po dwóch pierwszych miesiącach 2021 r. wyniosła 0,42 mln t, co oznacza, że była o ponad 8% mniejsza niż w analogicznym okresie 2019 r.

Według wstępnych danych MRiRW w 2020 r. wolumen eksportu mięsa drobiowego w wadze produktu (CN 0207) był o 2% większy niż w 2019 r. Import obniżył się o 35%. Wolumenowe saldo wymiany handlowej Polski mięsem drobiowym było dodatnie – na poziomie ponad 1,4 mln t, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do 2019 r. Wartość eksportu wyrażona w euro była o ponad 10,5% niższa, a w PLN o 7,9% niższa.

W lutym 2021 r. krajowa średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów (publikacja MRiRW) wyniosła 3,47 zł/kg, tj. była o 19 gr/kg wyższa niż w poprzednim miesiącu. W relacji r/r cena była o 11 gr/kg (+3,3%) wyższa. Na wolnym rynku ceny skupu kurcząt brojlerów nieznacznie wzrosły. Po drugiej dekadzie marca ceny zwykle były w przedziale 3,9-4,1 zł/kg, najczęściej w środku przedziału.

W lutym 2021 r. krajowa średnia miesięczna cena skupu indyków była poziomie 5,35 zł/kg, co oznacza, że wzrosła o 1 zł/kg (+23%) w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca. W stosunku do ceny z lutego 2020 r. cena była o 18 gr/kg niższa (-3,3%).

Komentarz

Wstępne dane dotyczące produkcji mięsa drobiowego i skupu drobiu w Polsce wskazują na zmniejszanie produkcji drobiu. Niestety ponowne ograniczenia związane sytuacją epidemiczną oraz występujące nowe przypadki HPAI u drobiu nie są korzystne dlatego sektora. Pewnym pocieszeniem jest spadek cen śruty sojowej na rynkach międzynarodowych oraz spadek cen soi w Chinach, jednak i tak obecny poziom cen śruty i zbóż jest znacznie wyższy niż rok temu. Najbliższa perspektywa dla słabszych podmiotów jest negatywna. Pewne ożywienie w tym sektorze prawdopodobnie może wystąpić w maju, w scenariuszu, w którym zaczną otwierać się kanały gastronomiczne i hotelarskie w Europie Zachodniej.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl