Produkcja jęczmienia

Podobnie jak w przypadku pszenicy również zwiększone australijskie zbiory jęczmienia były głównym czynnikiem zmiany marcowej prognozy światowych zbiorów tego surowca w bieżącym sezonie. Według USDA światowe zbiory jęczmienia mają wynieść 159,5 mln t, co oznacza wzrost w stosunku do lutego o 2,1 mln t (+1,3%). Zbiory jęczmienia w Australii są przewidywane obecnie na poziomie 13 mln t, tj. są o 2 mln t większe niż w lutowej prognozie.

źr. USDA 03.2021 r.

EU27

Zgodnie z przewidywaniami KE z końca lutego zbiory jęczmienia w EU (bez Wielkiej Brytanii) w bieżącym sezonie wyniosły 54,7 mln t, co oznacza że były o 0,3 mln t mniejsze niż w poprzednim sezonie.

Strategie Grains przewiduje, że najbliższe zbiory jęczmienia w EU27 mają wynieść 54 mln t, co oznacza, że mają być o niecałe 3% większe niż w bieżącym sezonie.

 

Zużycie jęczmienia

Według USDA światowe zużycie jęczmienia ma wynieść 159,1 mln t, co oznacza zwiększenie prognozy o 1% (1,65 mln t) w stosunku do lutego. Z istotnych zmian zużycia można wskazać wzrost zużycia jęczmienia w bieżącym sezonie w Australii z 5,9 do 6,5 mln t oraz w Arabii Saudyjskiej z 7,2 do 8 mln t.

EU27

Przewidywane zużycie jęczmienia w EU27 według prognozy opublikowanej przez KE na koniec lutego nie zmieniło się od ostatniej styczniowej prognozy i wynosi 44,3 mln t. W przypadku jej realizacji będzie to oznaczać, że zwiększy się o 0,3 mln t (+0,7%) w stosunku do poprzedniego sezonu.

Handel jęczmieniem

Według marcowej projekcji USDA światowy handel jęczmieniem w bieżącym sezonie ma wynieść 30,8 mln t. Jest to kolejny wzrost prognozy w stosunku do poprzedniego miesiąca, który tym razem wyniósł 3,4% (+1 mln t m/m). Chiny pozostały na pozycji lidera importerów jęczmienia z prognozą w bieżącym sezonie na poziomie 8,3 mln t, natomiast Arabia Saudyjska ma zaimportować łącznie 8 mln t (+0,8 mln t m/m). Po dobrych zbiorach jęczmienia w Australii wzrósł wyraźnie potencjał eksportowy tego surowca. Według USDA australijski eksport jęczmienia w bieżącym sezonie ma osiągnąć poziom 6 mln t, tj. ma być większy o 2,3 mln t w stosunku do poprzedniego sezonu.

EU27

W lutowej prognozie KE utrzymała przewidywany eksport jęczmienia poza EU27 w wysokości 10,5 mln t. Zwraca uwagę zwiększony import ziarna jęczmienia do Chin. Od początku roku do połowy marca wyniósł 2,1 mln t, tj. był większy o prawie 1,3 mln t w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego sezonu. Jednocześnie zmniejszyły się dostawy do Arabii Saudyjskiej, dokąd trafiło 1,15 mln t, tj. około dwukrotnie mniej.

Zapasy jęczmienia

Na koniec bieżącego sezonu światowe zapasy jęczmienia mają wnieść 20,3 mln t, tj. będą większe o 1,6% (+0,3 mln t) w stosunku do poprzedniego sezonu.

EU27

Na koniec bieżącego sezonu KE przewiduje zapasy jęczmienia na poziomie 5,2 mln t, co oznacza, że mają być o 0,9 mln t większe niż w poprzednim sezonie.

Ceny jęczmienia

Według danych KE średnia tygodniowa ceny jęczmienia w porcie Rouen we Francji wyniosła 17 marca 215 EUR/t, natomiast w portach Morza Czarnego 206 EUR/t.

Sytuacja w Polsce

Według danych MRiRW w lutym br. miesięczna średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wzrosła do 776 zł/t, co oznacza, że była o 57 zł/t wyższa w stosunku do ceny ze stycznia oraz była o 101 zł/t (+15% r/r) wyższa w stosunku do ceny z lutego 2020 r. Wzrosły również ceny jęczmienia paszowego w krajowych skupach i firmach przetwórczych. Na koniec drugiej dekady marca utrzymywały się zwykle w przedziale 710-850 zł/t.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl