Produkcja i pogłowie

Skup: W pierwszym miesiącu 2021 r. skup trzody chlewnej w Polsce nieznacznie przekroczył 134 tys. ton. W porównaniu ze styczniem 2020 r. aktualny wolumen jest na takim samym poziomie (zob. wyk.).

Uboje: Pierwsze dane dotyczące 2021 r. wskazują na niewielki wzrost ubojów w Polsce. W styczniu wolumen przekroczył 1 799 tys. sztuk. To o 4,5% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Handel

Polska: Według wstępnych danych MRiRW 2020 r. eksport żywej trzody z Polski wyniósł prawie 5,5 tys. t i był o 34,5% niższy niż w 2019 r. Głównymi odbiorcami były Słowacja, Niemcy i Holandia. Import świń do kraju z kolei nieznacznie zwiększył się, do 221,3 tys. t (+3,8% r/r). Sztuki pochodziły przede wszystkim z Danii. Eksport wieprzowiny w badanym okresie wyniósł 391,4 tys. t. W porównaniu z 2019 r. wolumen jest niższy o 12,6%. Polska dostarczała mięso głównie na rynki czeski, słowacki i amerykański. Import mięsa także zmniejszył się. Różnica w I-XII 2020 r. sięga -0,6% (656 tys. t wobec 660 tys. t przed rokiem). Wieprzowinę dostarczali głównie producenci z Niemiec i Belgii.

Saldo handlowe zarówno w żywej trzodzie, jak i mięsie wieprzowym jest ujemne – wynosi odpowiednio -215,7 tys. t i -264,9 tys. t. W porównaniu z 2019 r. różnica zwiększyła się.

UE: W 2020 r. eksport wieprzowiny i trzody w ekwiwalencie masy tusz osiągnął 5,4 mln t. Zdecydowana większość trafiła do Chin (3,3 mln t, czyli blisko 62%). Odbiorcami polskiego mięsa były także m.in. Japonia, Hongkong i Korea Południowa. W porównaniu z 2019 r. (4,6 mln t) zeszłoroczny eksport jest o 19% wyższy. Import z kolei tylko nieznacznie uległ zwiększeniu. W zeszłym roku 38,3 tys. t wobec 36,7 tys. t w 2019 r. (+4,3%). Ponad połowa mięsa pochodziła ze Szwajcarii.

Ceny

Polska: Regularnych wzrostów na rynku trzody ciąg dalszy. W drugiej połowie marca kilogram żywca kosztował średnio 5,43 zł. To o 3,2% więcej niż tydzień wcześniej. Największe podwyżki przekraczające się do 3% miały miejsce na zachodzie Polski.

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 21 III 2021 [zł/kg] 14 III 2021 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 5,37 5,20 3,3%
środkowo-wschodni 5,46 5,29 3,2%
południowo-wschodni 5,39 5,23 3,1%
zachodni 5,46 5,30 3,0%
Polska 5,43 5,26 3,2%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg MPC]

Klasa 21 III 2021 [zł/kg] 15 III 2021 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 7,07 8,41 -15,9%
E 6,99 8,32 -16,0%
U 6,68 7,97 -16,2%
R 6,32 7,61 -16,9%
O 5,64 6,60 -19,0%
P 5,55 6,69 -17,0%
S-P 6,96 8,29 -16,0%

Źródło: MRiRW

Średnia cena za kilogram żywca w masie poubojowej ciepłej (MPC) wyniosła w połowie marca 6,96 zł. To o 1,63 gr więcej (31%) niż przed miesiącem, ale o 16% (1,33 zł) mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. Najbardziej staniało mięso klasy O (ponad 19% r/r), a najmniej klasy S (-15%).

Notowane na początku roku wzrosty cen utrzymywały się także w lutym. Po raz drugi od lipca zeszłego roku miesięczna cena podawana przez MRiRW zwiększyła się. Stawka za żywiec wieprzowy w lutym 2021 r. osiągnęła 3,29 zł/kg. To o 39 groszy więcej niż w pierwszym miesiącu 2021 r. Jednak w porównaniu z lutym 2020 r. (6,24 zł/kg) bieżąca cena jest o ponad 31% niższa (1,95 zł mniej).

Unia Europejska: Kolejny miesiąc, luty 2021 r., przyniósł odważniejsze wzrosty wśród europejskich producentów. Zdecydowana większość odnotowała podwyżki cen, wyjątkiem była Dania, gdzie odnotowano minimalny spadek. Ceny najbardziej umocniły się w Polsce i Belgii (zob. tab.). Średnie wzrosty sięgały 2,1 i 2,6% kolejno dla klasy S i E. Bieżące stawki są jednak w dalszym ciągu o ok. 30% niższe niż przed rokiem.

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (III 2020) [EUR/100kg] Źródło: Pig Price EU, KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl