Sytuacja rynkowa

W dalszym ciągu utrzymuje się niekorzystna sytuacja dla sektora drobiarskiego. Wolne tempo szczepień przeciw Covid skutkuje utrzymującym się znacznym ograniczeniem działalności gastronomii w Unii.

W Polsce drastycznie wzrosła liczba przypadków grypy ptaków. Jak podaje GIW, od początku roku do 19 kwietnia odnotowano 202 ogniska tej choroby, które objęły prawie 6,3 mln ptaków. Najwięcej ognisk było w województwach wielkopolskim (69 ognisk) i mazowieckim (64 ogniska), z łączną liczbą ptaków na poziomie prawie 5,3 mln.

Produkcja w UE

Według najnowszej prognozy KE produkcja mięsa drobiowego w EU27 w 2021 r. ma wzrosnąć o 1% w stosunku do poprzedniego roku, tj. na podobnym poziomie jak wzrost w 2020 r. w stosunku do 2019 r. W 2020 r. na unijny wzrost miało wpływ przede wszystkim zwiększenie produkcji drobiu we Włoszech, Polsce, Hiszpanii i w Niemczech. Wzrostowa prognoza uwzględnia wpływ pandemii na ograniczoną działalność gastronomii, skutki grypy ptaków oraz wyższe koszty pasz. Jednak według analiz KE początek roku w EU27 charakteryzował się większymi wstawienia piskląt. USDA przewiduje również większą produkcję drobiu w Unii. Według tego źródła produkcja drobiu wzrośnie o ponad 1%.

Pasze (soja)

Według kwietniowego raportu USDA produkcja soi na świecie w bieżącym sezonie ma wynieść 363,2 mln t, co oznacza wzrost w stosunku do zeszłomiesięcznych przewidywać o 1,4 mln t. Istotna zmiana dotyczyła Brazylii, gdzie prognoza zbiorów zwiększyła się o 2mln t, do poziomu 136 mln t. Ta zmiana w przewidywanych zbiorach poprawi nieco wielkość zapasów na koniec bieżącego sezonu, choć w dalszym ciągu będą dużo niższe niż na koniec sezonu 2019/20. USDA przewiduje zapasy na poziomie 86,9 mln t, natomiast rok wcześniej wynosiły 96,4 mln t.

Import śruty sojowej

Od początku sezonu do połowy kwietnia do Unii sprowadzono ponad 13,5 mln t śruty sojowej, tj. o 0,8 mln t mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Najwięcej śruty trafiło do Hiszpanii i do Polski – po 2mln t. W analogicznym okresie poprzedniego sezonu import śruty do Polski wyniósł 2,1 mln t.

Ceny soi i śruty sojowej

Według danych KE po drugiej dekadzie kwietnia ceny soi w Argentynie i w Brazylii wyniosły odpowiednio 453 EUR/t i 458 EUR/t, natomiast w USA cena średnia była wyższa i wyniosła 482 EUR/t.

W Niemczech śruta sojowa (44%) w dostawach bieżących na dzień 23 kwietnia oferowana była w cenie 381 EUR/t, natomiast w dostawach w kolejnych dwóch miesiącach 384 EUR/t. Dostawy na koniec roku wyceniono na 395 EUR/t.

20 kwietnia na giełdzie w Hamburgu cena śruty sojowej (44/7) notowana była na poziomie 365 EUR/t w dostawach bieżących i majowych. Dostawy w kolejnych miesiącach kwotowane były stopniowo w coraz wyższych cenach. Na koniec roku cena śruty wyniosła 379 EUR/t.

W porcie Gdynia do połowy kwietnia ceny obniżały się, jednak już kolejny tydzień charakteryzował się wzrostem cen. Po drugim kwartale cena śruty sojowej Hi-Pro przekroczyła poziom 1900 zł/t.

Handel

W okresie od stycznia do lutego eksport mięsa drobiowego z EU27 wyniósł prawie 242 tys. t tj. był o 7,9% mniejszy niż w analogicznym okresie 2019 r. Import wyniósł 54,5 tys. t, tj. był o ponad 36% mniejszy.

Ceny

Według wstępnych danych KE w marcu w EU27 (bez Wielkiej Brytanii) miesięczna średnia ważona cena sprzedaży tuszki kurczaka (65%) wyniosła 193,9 EUR/100 kg. Po korekcie cena w lutym wyniosła 190,5 EUR/t. W ciągu miesiąca cena wzrosła o 1,8%, natomiast w stosunku do marca 2020 r. cena była o 0,1% niższa.

Sytuacja w Polsce

W lutym i w marcu 2021 r. przemysłowy skup drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł odpowiednio 203 i 250 tys. t. Po pierwszym kwartale br. skup był o 7,9% mniejszy niż w analogicznym okresie 2020 r.

Według wstępnych danych GUS przemysłowa produkcja mięsa drobiowego po pierwszym kwartale wyniosła 679 tys. t, tj. była o 2% mniejsza niż w analogicznym okresie 2020 r.

Według wstępnych danych MRiRW w okresie od stycznia do lutego 2021 r. wolumen eksportu mięsa drobiowego w wadze produktu (CN 0207) był o 1% mniejszy niż w analogicznym okresie 2020 r. Import obniżył się o 22%. Wolumenowe saldo wymiany handlowej Polski mięsem drobiowym było dodatnie – na poziomie ponad 226 tys. t, tj. na podobnym poziomie jak w porównywanym okresie 2020 r. Zwraca uwagę wysoki spadek wartość eksportu, mimo zbliżonego poziomu wolumenu w obu badanych okresach. Wartość eksportu wyrażona w euro była o prawie 18% niższa, a w PLN o prawie 13% niższa.

W marcu 2021 r. krajowa średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów (publikacja MRiRW) wyniosła 3,64 zł/kg, tj. była o 17 gr/kg wyższa niż w poprzednim miesiącu. W relacji r/r cena była o 21 gr/kg (+6,2%) wyższa. Na wolnym rynku ceny skupu kurcząt brojlerów wzrosły. Po drugiej dekadzie kwietnia ceny zwykle były w przedziale 4,2 – 4,4 zł/kg.

W marcu 2021 r. krajowa średnia miesięczna cena skupu indyków była poziomie 5,61 zł/kg, co oznacza, że wzrosła o 26 gr/kg (+4,9%) w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca. W stosunku do ceny z marca 2020 r. cena była o 13 gr/kg wyższa (+2,3%).

Komentarz

Duża ilość ognisk HPAI w Polsce, szczególnie w ostatnim czasie w województwach mazowieckim i wielkopolskim – czołowych województw pod względem hodowli drobiu w Polsce – może skutkować czasowym wahnięciem podaży drobiu na rynku, co wiązałoby się ze wzrostem cen drobiu. W marcu średnie ceny brojlerów kurzych i indyków od kilku sezonów nie były na tak wysokich poziomach. Wyższe ceny to również efekt wzrostu kosztów żywienia oraz innych kosztów stałych, w tym mediów. Również niekorzystna jest perspektywa wzrostowego trendu ceny śruty sojowej – ważnego składnika paszowego. Mimo, że w drugim kwartale ceny skupu drobiu często obniżają się, to w bieżącym roku więcej jest argumentów za utrzymaniem, a nawet wzrostem cen niż drastycznym spadkiem, z jakim mieliśmy do czynienia rok temu. Tym bardziej, że oczekuje się stopniowego odmrażania działalności gastronomicznej w Unii, a co za tym idzie – ożywienia popytu na mięso drobiowe, co w sytuacji ograniczonej podaży sprzyja wzrostom cen surowca.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl