Produkcja i pogłowie

Skup: Po dwóch słabszych pierwszych miesiącach 2021 r., kiedy skup był na niższym poziomie niż przed rokiem, w marcu doszło do ożywienia na rynku. Jednak w przypadku całego pierwszego kwartału tego roku wolumen wyniósł niewiele ponad 111 tys. t, czyli o 1,3% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Uboje: Podobnie jak w przypadku skupu, uboje wzrosły w marcu 2021 r. Cały pierwszy kwartał zamknął się w wolumenie blisko 441 tys. szt. W dalszym ciągu jest to wartość poniżej tej z początku zeszłego roku (-6,1%).

Handel

Polska: Na pierwszym kwartale 2021 r., według wstępnych danych MRiRW, eksport żywego bydła osiągnął poziom 3,1 tys. t. W stosunku do 2020 r. to spadek o 7%. Najwięcej sztuk trafiło do Włoch (35%). W przypadku wołowiny w badanym okresie mamy do czynienia ze spadkiem sięgającym 14%. W okresie styczeń-marzec 2021 r. eksport tego surowca wyniósł 96,5 tys. t. W tym przypadku największym odbiorcą były Włochy, jednak struktura jest o wiele bardziej zdywersyfikowana.

Import żywego bydła do Polski zwiększył się z 8,0 do niecałych 8,4 tys. t (5%). Najwięcej zwierząt, które trafiły z zewnątrz na krajowy rynek, pochodziło z Czech i Łotwy. Import wołowiny zwiększył się nieznacznie. W pierwszym kwartale 2021 r. było to 5,7 tys. t wobec 5,6 tys. t w 2020 r. (+0,7% r/r). Najwięcej mięsa pochodziło z Niemiec.

UE: Eksport bydła i żywca wołowego w ekwiwalencie tusz w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 173,3 tys. t. To o 0,9% więcej niż w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. Struktura odbiorców jest bardzo zdywersyfikowana. Największy udział ma Izrael (7,7%), na kolejnych miejscach są Hongkong (7,3%) i Filipiny (7,2%). W badanym okresie import z kolei zmniejszył się. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej w pierwszych trzech miesiącach import do UE osiągnął 51,9 tys. t, czyli o prawie 10% mniej r/r. Ponad 40% surowca pochodziła z Brazylii, drugim dostawcą był Urugwaj (22%).

Ceny

Polska: W drugiej połowie maja średnia cena żywca wołowego wyniosła 7,04 zł/kg (dane MRiRW). To dokładnie tyle samo co przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku cena jest o prawie 22% wyższa. W stosunku do ubiegłego miesiąca najbardziej zdrożały krowy (1,6%).

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 16 V 2020 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,91 -2,1% 19,4%
byki 12-24 m-ce (A) 7,71 0,5% 23,1%
byki > 24 m-cy (B) 7,69 0,2% 25,7%
krowy (D) 5,71 1,6% 23,3%
jałówki > 12 m-cy (E) 7,16 -1,0% 13,3%
Bydło ogółem 7,04 -0,1% 21,7%

Źródło: MRiRW

Po marcowej korekcie średniomiesięczna cena żywca wołowego ponownie wzrosła. Zgodnie z danymi GUS w kwietniu 2021 r. wyniosła 7,19 zł/kg. To o 4,6% więcej niż w marcu 2021 r. W porównaniu do danych sprzed roku bieżąca stawka jest o 17,5% wyższa (zob. wyk.).

Unia Europejska: W maju stawki za żywiec wołowy u głównych producentów bydła w UE były pod wpływem dużych wahań. W pierwszej połowie miesiąca ceny były nieco wyższe niż przed rokiem, ale w porównaniu z wcześniejszym tygodniem doszło do niewielkiego spadku (zob. tab.).

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 3- 9 V 2021 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 375,02 -0,1% 0,5%
Niemcy 381,81 -1,4% -2,8%
Hiszpania 372,81 0,3% 1,1%
Polska 328,40 -0,8% -0,7%
UE 374,27 -0,2% 0,2%

*Średnia dla MPC
Źródło: KE

W kwietniu średniomiesięczna stawka za bydło (MPC) w krajach Unii Europejskiej wyniosła ponad 373 €/t. W porównaniu z marcem jest to wzrost o 1%. U większości głównych producentów stawka umocniła się, wyjątkiem były Niemcy (zob. wyk.).

Aktualna sytuacja i przewidywania

Na rynku bydła i wołowiny widać ożywienie. Cena żywca regularnie umacnia się, aktualnie stabilizując się na poziomie powyżej 7 zł za kilogram, co jest poziomem najwyższym od ponad trzech lat. Mimo spadku eksportu wołowiny w pierwszym kwartale na rynku dominują pozytywne nastroje powodowane wygasaniem pandemii i stopniowym otwieraniem sektora HoReCa.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl