Produkcja jęczmienia

Majowa publikacja USDA dotycząca światowej produkcji jęczmienia w bieżącym sezonie nie wniosła istotnych zmian. Prognoza zbiorów wynosi 159,7 mln t (-0,3 mln t m/m), natomiast zainteresowanie budziła pierwsza prognoza światowych zbiorów jęczmienia w najbliższym sezonie. Na tym etapie prognoz USDA przewiduje zbiory na poziomie 157,3 mln t, tj. mają być mniejsze o 2,4 mln t niż w bieżącym sezonie. Na tym samym poziomie mają być zbiory jęczmienia w EU (55,3 mln t). W Rosji prognozowane są zbiory na poziomie 19,8 mln t, tj. o 0,8 mln t mniejsze niż były w bieżącym sezonie. Wyższe zbiory spodziewane są w Kanadzie, gdzie mają wynieść 12,5 mln t (+1,8 mln t r/r). Zbiory w Australii – najważniejszego producenta jęczmienia na półkuli południowej – zbiory mają wynieść 10 mln t, tj. mają być o 3 mln t mniejsze niż w bieżącym sezonie. Jednak w przypadku Australii prognoza jest na bardzo wczesnym etapie.

źr. USDA 05.2021 r.

EU27

Na koniec kwietnia przewidywania KE dotyczące powierzchni zasiewów jęczmienia utrzymały się na poziomie poprzedniej prognozy tj. 11,4 mln ha. Najbliższe zbiory mają wynieść 56 mln t, co oznacza, że mogą być o prawie 1,3 mln t większe niż w bieżącym sezonie.

Zużycie jęczmienia

Według majowej prognozy USDA światowe zużycie jęczmienia w bieżącym sezonie będzie niemal identyczne jak wielkość produkcji, tj. ma wynieść 159,8 mln t. Jednak w przyszłym sezonie ma wzrosnąć o 1 mln t, co oznacza, że na tym etapie prognozy jest o prawie 1,5 mln t większe niż wielkość przewidywanej produkcji. Nieznaczenie w przyszłym sezonie ma zmaleć zużycie jęczmienia w UE (do 49,7 mln, -0,2 mln t sezon-do-sezonu) oraz w Rosji (do poziomu 14,8 mln t, -0,1 mln t sezon-do-sezonu). W Turcji zużycie obniży się do 8,2 mln t, tj. o 0,8 mln t w stosunku do bieżącego sezonu, natomiast w Arabii Saudyjskiej przewidywane zużycie jest na poziomie 7,5 mln t (podobnie jak w bieżącym sezonie). Duży wzrost zużycia jęczmienia ma miejsce w Chinach. W bieżącym sezonie ma wynieść 9,9 mln t, tj. aż o 3,2 mln t więcej niż w poprzednim sezonie, natomiast w sezonie 2021/22 ma wynieść 11,1 mln t.

EU27

Według KE w bieżącym sezonie przewidywane zużycie jęczmienia w EU27 ma wynieść 44,4 mln t. W przyszłym sezonie przewiduje się zwiększenie zużycia do poziomu 44,8 mln t.

Handel jęczmieniem

Według majowej prognozy USDA światowy handel jęczmieniem ma przekroczyć 32,6 mln t w bieżącym sezonie. W przyszłym sezonie wolumen handlu ma zwiększyć się do 33 mln t. Na ten wynik duży wpływ ma import Chin. W bieżącym sezonie import ma osiągnąć poziom 9,2 mln t (sezon wcześniej 6 mln t), natomiast w przyszłym prognozowany import jęczmienia przez Chiny ma wynieść 10 mln t, tj. o 2,5 mln t więcej niż import Arabii Saudyjskiej.

EU27

Prognoza eksportu jęczmienia poza UE pozostała na poziomie 10,5 mln t. Do połowy maja największym importerem jęczmienia z UE27 były Chiny z wynikiem 2,7 mln t. Do Arabii Saudyjskiej z Unii wyeksportowano 1,2 mln t. W przyszłym sezonie KE przewiduje spadek eksportu do poziomu 9,3 mln t.

Zapasy jęczmienia

Po korekcie bilansu przewidywane przez USDA światowe zapasy jęczmienia mają wynieść w bieżącym sezonie 21,6 mln t, co oznacza zbliżony poziom do zapasów końcowych w poprzednim sezonie. W przyszłym sezonie USDA przewiduje spadek zapasów końcowych do poziomu 20,1 mln t.

EU27

Na koniec bieżącego sezonu KE przewiduje zapasy jęczmienia na poziomie prawie 5,2 mln t, co oznacza, że mają być o 0,8 mln t większe niż w poprzednim sezonie. W przyszłym sezonie zapasy mają wzrosnąć do 8,4 mln t.

Ceny jęczmienia

Według danych KE 19 maja średnia tygodniowa cena jęczmienia w porcie Rouen we Francji wyniosła 236 EUR/t, natomiast w portach Morza Czarnego 202 EUR/t.

Sytuacja w Polsce

Według danych MRiRW w kwietniu br. miesięczna średnia krajowa cena jęczmienia paszowego wzrosła do 847 zł/t, co oznacza, że była o 173 zł/t (+26%) wyższa w stosunku do ceny z kwietnia 2020 r. Wzrosły również bieżące ceny jęczmienia paszowego w krajowych skupach i firmach przetwórczych. Na koniec 2KW maja ceny utrzymywały się zwykle w przedziale 830-900 zł/t.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl