Sytuacja rynkowa na świecie

W maju sesje na GDT charakteryzowały się niewielkimi spadkami notowań Indeksu Cen. Podczas sesji 4 maja Indeks obniżył się o 0,7%, natomiast na kolejnej (18 maja) obniżył się o 0,2%. Na ostatniej majowej sesji sprzedano łącznie ponad 21 tys. t produktów mleczarskich, a średnia ważona produktów wyniosła 4150 USD/t.

W kwietniu 2021 r. Indeks Cen Nabiału publikowany przez FAO wzrósł do 118,9 pkt. To już jedenasty miesiąc wzrostu Indeksu.

Produkcja mleka w marcu 2021 r. i w danym okresie, szacunki i prognozy:

USA: 8,9 mln t (+1,8% r/r), okres I 2021 – III 2021: 25,7 mln t (+1% r/r)

Australia: 628 mln l (-1,8% r/r), okres VII 2020 – III 2021: 6,9 mld l (+0,7% r/r)

Nowa Zelandia: 1,8 mln t (+9,8% r/r), okres VI 2020 – III 2021: 19,9 mln t (+1,8% r/r)

Notowania GDT

18 maja Indeks Cen na GDT obniżył się o 0,2 %. Podczas sesji cena masła wyniosła 4929 USD/t (spadek o prawie 900 USD/t od szczytu marcowego). W stosunku do ceny na początku br. cena masła była o 17% wyższa. Cena PMP notowana była na poziomie 4123 USD, co oznacza wzrost od początku roku o 28%. Cena OMP wyniosła 3447 USD/t, a sera cheddar 4321 USD/t, co oznacza wzrost odpowiednio o 18% i 11%.

Sytuacja w UE

Produkcja

W marcu 2021 r. skup mleka w EU27 wyniósł prawie 12,9 mln t, tj. był o 0,7% większy niż w marcu 2020 r. Po pierwszym kwartale br. unijny skup mleka obniżył się o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. W przypadku grupy Top 7 unijnych producentów mleka (77% unijnego skupu mleka) spadek wyniósł 1,4%. Największy wzrost skupu mleka odnotowano w Irlandii, gdzie dostawy do skupu zwiększyły się o 9,5%, natomiast największy spadek wystąpił we Francji, gdzie skupiono o 3,5% mniej mleka.

Produkcja wybranych produktów mleczarskich w UE27

Po pierwszym kwartale 2021 r. produkcja masła obniżyła się o 2,5% w stosunku analogicznego okresu 2020 r. Obniżyła się również produkcja OMP (-6,1%) oraz PMP (-8,2%), natomiast o 2,1% zwiększyła się produkcja serów.

Handel

Po pierwszym kwartale 2021 r. eksport OMP oraz serów z EU27 wzrósł o 5% w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. , natomiast o 13% obniżył się eksport masła. Eksport PMP zwiększył się o 1%, natomiast wysoki wzrost na poziomie 18% odnotowano w przypadku serwatki w proszku.

Ceny

Według wstępnych danych średnia unijna (UE27) cena mleka surowego w skupie w marcu 2021 r. wyniosła 35,02 EUR/100 kg i była o 0,1% wyższa niż w poprzednim miesiącu, natomiast w stosunku do ceny z marca 2020 r. cena mleka była o 1,5% wyższa. KE przewiduje, że w kolejnym miesiącu średnia cena będzie na podobnym poziomie.

Ceny tygodniowe wybranych produktów mleczarskich 16 maja 2021 r. wyniosły (w nawiasie zmiana r/r): masło 410 EUR/100 kg (42%), OMP 254 EUR/100 kg (28%), PMP 320 EUR/100 kg (20%), ser cheddar 312 EUR/100 kg (+3%), serwatka w proszku 99 EUR/100 kg (+34%).

Rynek mleka w Polsce

Skup mleka

W kwietniu skup mleka wyniósł 1036 mln l, tj. był o 1,4% większy niż w kwietniu 2020 r. Po pierwszych czterech miesiącach br. skup mleka wyniósł 4 mld l, co oznacza, że był tym samy poziomie jak w analogicznym okresie 2020 r.

Ceny

W kwietniu 2021 r. średnia krajowa cena mleka krowiego w skupie wyniosła 152,27 zł/hl, co oznacza, że w stosunku do poprzedniego miesiąca była o 0,5% wyższa, natomiast w stosunku do kwietnia 2020 r. była wyższa o 14,6% (+19,38 zł/hl).

Handel

Po pierwszym kwartale br. polski eksport produktów mleczarskich wyniósł ponad 542 mln euro i był o 1,7% mniejszy niż w analogicznym okresie 2020 r. Import był o 5,2% mniejszy i wyniósł 240 mln euro (dane wstępne MRiRW). Saldo handlowe wyrażone w euro w porównywanych okresach było o ponad 1,3% wyższe, natomiast wyrażone w polskim złotym było o ponad 7% wyższe.

Komentarz

Od początku roku produkcja mleka w EU27 była mniejsza niż rok temu w analogicznym okresie. Mniejsza podaż surowca skutkowała wzrostem cen mleka i jednocześnie produktów mleczarskich. Ożywienie związane z luzowaniem ograniczeń dotyczących przemieszczenia się oraz działalności sektora HoReCa przebiega wolniej, niż wcześniej oczekiwano. Taka niepewność nie sprzyja długoterminowemu planowaniu produkcji i zakupów. Na rynkach międzynarodowych ceny na GDT ustabilizowały się, a ceny produktów europejskich sprzyjają konkurowaniu z produktami z krajów Oceanii. Najkorzystniej wygląda sytuacja na rynku serów, co może spowodować zwiększenie produkcji tego produktu w UE.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl