Wstęp

Aktualnie najbliższy kontrakt na kukurydzę (sierpień 2021 r.) po wzrostowej końcówce maja tracił przez większość czerwca. Złożyły się na to sygnały zza oceanu m.in. poprawa stanu zasiewów w USA i taniejąca pszenica z uwagi tamtejsze na żniwa. Te czynniki wywoływały presję na europejskie notowania. Ponadto prognozy dotyczące nadchodzących zbiorów wskazują na rekordowy wolumen w sezonie 2021/22. Taniały także dwa kolejne kontrakty (listopad 2021 r. i styczeń 2022 r.). Jednak w stosunku do analogicznych kontraktów sprzed roku aktualne ceny są na znacznie wyższym poziomie (zob. tab.).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
sierpień'21 listopad'21 styczeń'22
28.06.21 239,00 169,50 197,75
28.05.21 261,00 202,00 202,25
zmiana m/m -8,4% -2,7% -2,2%
  sierpień'20 listopad'20 styczeń'20
29.06.20 166,00 160,50 163,50
zmiana r/r 44,00% 22,4% 20,6%

Produkcja

18/19

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

19/20
szac.

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

 

20/21
progn.
VIII'20 

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

20/21 progn. IX'20

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

Zmiana m/m

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

 

Zmiana

r/r

Kukurydza
dane globalne mln t
18/19 19/20
szac.

20/21
progn.
VIII'20 

20/21 progn. IX'20 Zmiana m/m

Zmiana

r/r

powierzchnia (mln ha) 192,01 193,17 196,14 196,76 0,3% 1,9%
plon (t/ha) 5,85 5,76 5,97 5,91 -1,0% 2,6%
produkcja 1123,62 1112,84 1171,03 1162,38 -0,7% -0,7%
zużycie 1144,54 1121,20 1164,87 1164,74 0,0% 3,9%
eksport 171,90 175,22 184,64 184,97 0,2% 5,6%
zapasy końcowe 320,09 311,30 317,46 306,79 -3,4% -1,4%

Źródło: USDA

Świat: Według czerwcowego raportu USDA (Departament Rolnictwa USA) wartości dotyczące produkcji, jak i powierzchni oraz wydajności dotyczące rozpoczynającego się sezonu 2021/22 nie uległy zmianom w stosunku do danych sprzed miesiąca.

Handel

Świat: W najnowszej prognozie na rozpoczynający się sezon USDA utrzymała prognozę na poziomie z ubiegłego raportu. Eksport ma przekroczyć 196 mln t. Największymi dostawcami będą USA (62 mln t), Brazylia (40 mln t) i Argentyna (38 mln t).

UE: W okresie od lipca 2020 r. do połowy czerwca wyeksportowano z krajów Unii Europejskiej 2,6 mln t kukurydzy. To o niecałą połowę mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2019/20. Najwięcej eksportowano do Iranu i Libanu (odpowiednio 20% i 9% ogółu). Import ziarna do UE jest o wiele wyższy, jednak podobnie jak w przypadku eksportu obniżył się r/r. W analizowanym okresie było to 14,3 mln t, co jest wartością niższą o 26% niż przed rokiem. Głównym dostawcą na europejski rynek była Ukraina (45% ogółu), a na drugim miejscu uplasowała się Brazylia (25%).

Polska: W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. zgodnie ze wstępnymi danymi MRiRW wyeksportowano z Polski 780 tys. t kukurydzy. To o 46% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Prawie połowa surowca trafiła do Niemiec (383 tys. t). Import z kolei zmniejszył si się. W analizowanym okresie styczeń – kwiecień 2021 r. trafiło do Polski ponad 93 tys. t, o blisko 13% mniej niż przed rokiem. Największy udział w dostawach ziarna do Polski miała Słowacja (53,5 tys. t).

Zużycie i zapasy

Świat: W porównaniu do zeszłomiesiecznych danych globalna prognoza konsumpcji nieznacznie spadła. Wciąż jednak pozostaje powyżej poziomu 1 181 mln t. Głównym konsumentem kukurydzy niezmiennie pozostają USA (blisko 313 mln t) i Chiny (294 mln t).

Prognoza zapasów końcowych po sezonie 2021/22 w czerwcowej publikacji USDA została zredukowana do poziomu poniżej 290 mln t. W dalszym ciągu jest to o ponad 3% więcej niż przed rokiem. Do korekty zapasów doszło głównie w USA (z 38,3 mln według danych z maja do 34,5 mln t aktualnie).

Ceny

Początek maja to utrzymanie wzrostów na Euronext/Matif. Czerwcowy kontrakt przekroczył 260 EUR/t, ustanawiając maksium na poziomie 263 EUR/t w pierwszym tygodniu maja. Kolejna część miesiąca przyniosła odwrócenie trendu. Po opublikowaniu raportu USDA (Departament Rolnictwa USA) doszło do sporej korekty na amerykańskim parkiecie, co naturalnie pociagnęło za sobą także reakcję europejskiej giełdy. To właśnie kukurydza odnotowała największy spadek spośród wszystkich notowanych zbóż. W drugiej części maja i po obniżce cen czerwcowego kontraktu poniżej 250 EUR/t notowania zaczeły odrabiać wcześniejszą stratę. Kontrakt zamknął się w kwocie 269,75 EUR/t.

Najbliżej notowanym kontraktem stał się kontrakt sierpniowy. Po krótkiej korekcie na początku czerwca kontrakt ponownie podrożał do poziomu ponad 260 EUR/t. W drugiej połowie miesiąca przeceny utrzymywały się dłużej, a notowania spadły poniżej 240 EUR/t.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 20 czerwca 2021 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 1005 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. stawka jest wyższa o 34% (254 zł). Z kolei w stosunku do połowy czerwca 2019 r. aktualna cena jest wyższa o 44% (306 zł).

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie czerwca 2021 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 940 zł/t, od 780 zł/t do maksymalnie 1000 zł/t. To o 4% więcej niż przed miesiącem.

Zgodnie z systemem informacji MRiRW średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej w maju 2021 r. wyniosła 1002 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 70 zł (7,5%). W porównaniu do maja 2020 r. stawka jest wyższa o 251 zł/t (33%).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl