Produkcja i pogłowie

Skup: Wolumen skupu w dalszym ciągu utrzymuje się znacznie powyżej stanu z ubiegłego roku. W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. wartość przekroczyła 600 tys. t. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wolumen jest wyższy o 27,5%.

Uboje: W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. utrzymał się wyższy poziom ubojów. Między styczniem a kwietniem 2021 r. liczba ta wyniosła ponad 7,2 mln szt. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest to wzrost o 7,8%.

Handel

Polska: W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. według wstępnych danych MRiRW eksport wieprzowiny z Polski wyniósł prawie 141 tys. t i był o 20% wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r. Głównymi odbiorcami były Czechy, Słowacja i Wielka Brytania. Import mięsa do kraju na początku 2021 r. był minimalnie wyższy niż w 2020 r. i przekroczył 219 tys. t. Surowiec pochodził głównie z Niemiec, Belgii i Danii. Eksport żywych sztuk z Polski na początku 2021 r. miał bardzo niskie tempo, jednak spadek r/r zmniejsza się i obecnie wynosi 50%. Odbiorcami 947 t polskich świń były Słowacja i Holandia. Import świń do kraju z kolei zwiększył się z 69 tys. t w I-IV 2020 r. do 76,4 tys. t w I-IV 2021 r. (+10% r/r). Sztuki pochodziły przede wszystkim z Danii. Saldo handlowe zarówno w żywej trzodzie, jak i mięsie wieprzowym jest ujemne – wynosi odpowiednio -143 tys. t i -144 tys. t. W porównaniu z 2020 r. różnica zwiększyła się w obydwóch przypadkach.

UE: W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. eksport wieprzowiny z UE w ekwiwalencie masy tusz wyniósł 2 107tys. t i był o 24% wyższy niż w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. 59% towaru trafiło do Chin (1 246 tys. t, to o 16,6% więcej niż przed rokiem). Kolejni odbiorcy mieli udział nie większy niż 6%. Import do UE nie był duży, ponad 14 tys. t (+9,4% r/r). Głównym dostawcą była Szwajcaria (47% ogółu).

Ceny

Polska: Po okresie stabilizacji stawki żywca zaczęły notować nieduże wzrosty. Średnie stawki we wszystkich regionach umocniły się powyżej 5 zł/kg. Średnia cena 5,09 zł/kg w drugiej połowie maja była o 9 gr. wyższa niż przed tygodniem (zob. tab.).

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 20 VI 2021 [zł/kg] 13 VI 2021 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 5,41 5,62 -3,6%
środkowo-wschodni 5,40 5,55 -2,6%
południowo-wschodni 5,35 5,49 -2,5%
zachodni 5,34 5,49 -2,8%
Polska 5,38 5,54 -2,8%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg MPC]

Klasa 20 VI 2021 [zł/kg] 14 VI 2021 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 7,01 7,24 -3,2%
E 6,92 7,15 -3,2%
U 6,58 6,79 -3,0%
R 6,24 6,42 -2,7%
O 5,51 5,47 0,8%
P 5,44 5,71 -4,7%
S-P 6,90 7,12 -3,1%

Źródło: MRiRW

Średnia cena za kilogram żywca w masie poubojowej ciepłej (MPC) wyniosła w połowie czerwca 6,90 zł. To o 5,7% (37 gr) więcej niż przed miesiącem i o 3,1% (22 gr) mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. Najbardziej taniało mięso klasy P (4,7% r/r), a wzrost był osiągnięty jedynie dla klasy O (0,8%).

Po kwietniowej korekcie średnia cena żywca w maju ponownie zaliczyła wzrost. Stawka za wieprzowinę w maju 2021 r. osiągnęła 5,33 zł/kg. To o 13 groszy więcej niż w kwietniu 2021 r. W porównaniu z majem 2020 r. (5,20 zł/kg) bieżąca cena jest o 13 gr wyższa (2,5%).

Unia Europejska: Majowe dane dotyczące cen u głównych producentów trzody w Unii Europejskiej są bardzo zróżnicowane. Przeciętna cena w przypadku najwyższej klasy (S) była wyższa zarówno w porównaniu do danych sprzed miesiąca jak i sprzed roku. Z kolei surowiec niższej klasy (E) był w analizowanym okresie tańszy. W maju najbardziej drożało mięso we Francji i Danii. Spadki z kolei odnotowano w Belgii i w Niemczech.

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (V 2020) [EUR/100kg] Źródło: Pig Price EU, KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl