Produkcja jęczmienia

W lipcu USDA skorygowała w dół zeszłomiesięczne prognozy światowej produkcji jęczmienia w bieżącym sezonie o 3,7 mln t, do poziomu 153,5 mln t. W przypadku realizacji prognozy zbiory będą o prawie 6,3 mln t mniejsze niż w poprzednim sezonie. Większe zmiany przewidywanych zbiorów w stosunku do prognoz czerwcowych dotyczą Kanady i EU27. W przypadku Kanady zbiory mają wynieść 11,3 mln t (-1,2 mln t m/m), w EU27 54,8 mln t (-1,2 mln t).

źr. USDA 07.2021 r.

EU27

Podobnie jak w maju, również na koniec czerwca KE obniżyła prognozę zbiorów jęczmienia w EU27. Obecnie zbiory są przewidywane na poziomie 53,5 mln t, a więc o 1 mln t mniejsze niż miesiąc wcześniej oraz 1,2 mniejsze niż w 2020 r.

Zużycie jęczmienia

Światowe zużycie jęczmienia według lipcowej prognozy ma wynieść 156,2 mln t, to o prawie 2,9 mln t mniej niż w zeszłym miesiącu. W sezonie 2020/21 zużycie szacowane jest na poziomie 160,4 mln t, co oznacza, że w bieżącym sezonie ma być o 4,1 mln t mniejsze (-2,6%). Duży spadek zużycia jęczmienia przewidywane jest w Kanadzie, gdzie według prognozy ma wynieść 6,8 mln t wobec 8 mln t przewidywanych w czerwcu.

EU27

Zużycie jęczmienia w EU27 uległo minimalnej korekcie w dół do poziomu 44,4 mln t, co oznacza zbliżony poziom do tego z sezonu 2020/21.

Handel jęczmieniem

Po lipcowych korektach światowy handel jęczmieniem w sezonie 2020/21 szacowany jest wstępnie na poziomie 33,7 mln t. USDA prognozuje, że w obecnym sezonie handel jęczmieniem wyniesie prawie 34,3 mln t.

EU27

Na koniec czerwca KE prognozuje wielkość unijnego eksportu jęczmienia w sezonie 2021/22 na poziomie 9,3 mln t. W sezonie 2020/21 eksport wstępnie oszacowano na poziomie 10,5 mln t.

Zapasy jęczmienia

Według USDA światowe zapasy jęczmienia na koniec bieżącego sezonu mają wynieść 18,8 mln t, po korektach zapasy na koniec poprzedniego sezonu wyniosły 21,6 mln t. Lipcowa prognoza oznacza, że w przypadku realizacji zapasy jęczmienia są będą najniższe od kilku ostatnich sezonów.

EU27

Według prognozy z końca czerwca zapasy jęczmienia w EU27 na koniec sezonu 2020/21 wyniosły 5,1 mln t, natomiast na koniec bieżącego sezonu mają wynieść 6,1 mln t.

 

Ceny jęczmienia

Według danych KE 21 lipca średnia tygodniowa cena jęczmienia w porcie Rouen we Francji wyniosła 206 EUR/t (spadek w ciągu 4 tygodni o 3 EUR/t), natomiast w portach Morza Czarnego 180 EUR/t (spadek w ciągu 4 tygodni o 21 EUR/t).

Sytuacja w Polsce

W Polsce trwają zbiory jęczmienia ozimego. Zaawansowanie zbiorów przebiega pod dyktando pogody, co oznacza, że i tak opóźnione żniwa przebiegają wolniej niż zwykle. Okres zbiorów łączy się ze okresowym spadkiem cen, a rozpiętość cenowa jest duża – od 680 zł/t do nawet 750 zł/t w zachodniej części Polski.

Według danych MRiRW w czerwcu br. miesięczna średnia krajowa cena jęczmienia paszowego była na poziomie 886 zł/t, co oznacza, że była o 193 zł/t (+28%) wyższa w stosunku do ceny z czerwca 2020 r.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl