Produkcja i pogłowie

Skup: W maju wartość skupu uległa spowolnieniu. Jednak w dalszym ciągu tempo jest wyższe niż przed rokiem. W pierwszych pięciu miesiącach 2021 r. skup wyniósł blisko 814 tys. t. To o ¼ więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Uboje: W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. utrzymał się wyższy poziom ubojów. Między styczniem a kwietniem 2021 r. liczba ta wyniosła ponad 7,2 mln szt. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku można mówić o wzroście na poziomie 7,8%.

Handel

Polska: Według wstępnych danych MRiRW w pierwszych czterech miesiącach 2021 r. eksport wieprzowiny z Polski wyniósł prawie 141 tys. t i był o 20% wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r. Głównymi odbiorcami były Czechy, Słowacja i Wielka Brytania. Import mięsa do kraju na początku 2021 r. był minimalnie wyższy niż w 2020 r. i przekroczył 219 tys. t. Surowiec pochodził głównie z Niemiec, Belgii i Danii. Eksport żywych sztuk z Polski na początku 2021 r. miał bardzo niskie tempo, jednak spadek r/r zmniejsza się i obecnie wynosi 50%. Odbiorcami 947 t polskich świń były Słowacja i Holandia. Import świń do kraju z kolei zwiększył się z 69 tys. t w I-IV 2020 r. do 76,4 tys. t w I-IV 2021 r. (+10% r/r). Sztuki pochodziły przede wszystkim z Danii. Saldo handlowe zarówno w żywej trzodzie, jak i mięsie wieprzowym jest ujemne – wynosi odpowiednio -143 tys. t i -144 tys. t. W porównaniu z 2020 r. różnica zwiększyła się w obydwóch przypadkach.

UE: W pierwszych pięciu miesiącach 2021 r. eksport wieprzowiny z UE w ekwiwalencie masy tusz wyniósł 2 567 tys. t i był o 21% wyższy niż w okresie styczeń-maj 2020 r. 59% towaru trafiło do Chin (1 508 tys. t, to o 12% więcej niż przed rokiem). Kolejni odbiorcy mieli udział nie większy niż 6%. Import do UE nie był duży, ponad 17 tys. t (+9,9% r/r). Głównym dostawcą była Szwajcaria (46% ogółu).

Ceny

Polska: W lipcu ceny żywca wykazywały się stabilizacją lub niewielkimi spadkami. Przeciętna cena w drugiej połowie miesiąca ukształtowała się na poziomie poniżej poziomu 5 zł/kg. Najdroższy surowiec był skupywany w środkowo-wschodnim regionie Polski (zob. tab.).

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 18 VII 2021 [zł/kg] 11 VII 2021 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 4,98 5,04 -1,1%
środkowo-wschodni 5,09 5,09 0,0%
południowo-wschodni 4,99 4,96 0,4%
zachodni 4,95 4,95 0,0%
Polska 4,97 5,02 -1,1%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg MPC]

Klasa 18 VII 2021 [zł/kg] 21 VII 2021 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 6,46 6,41 0,8%
E 6,39 6,32 1,2%
U 6,05 5,93 2,0%
R 5,69 5,53 3,1%
O 5,04 7,88 3,4%
P 4,33 5,04 -14,1%
S-P 6,37 6,29 1,3%

Źródło: MRiRW

Średnia cena za kilogram żywca w masie poubojowej ciepłej (MPC) wyniosła w drugiej połowie lipca 6,37 zł. To o 7,7% (53 gr) mniej niż przed miesiącem i o 1,3% (8 gr) mniej niż w analogicznym okresie 2020 r. Najbardziej taniało mięso klasy P (14,1% r/r), a największy wzrost objął klasę O (3,4%).

Po kwietniowej korekcie średnia cena żywca w maju ponownie zaliczyła wzrost. Stawka za wieprzowinę w maju 2021 r. osiągnęła 5,33 zł/kg. To o 13 groszy więcej niż w kwietniu 2021 r. W porównaniu z majem 2020 r. (5,20 zł/kg) bieżąca cena jest o 13 gr wyższa (2,5%).

Unia Europejska: W czerwcu w zdecydowanej większości krajów UE ceny żywca wzrosły. Największe podwyżki były widoczne w Belgii (zob. tab.). W większości państw ceny są również wyższe niż przed rokiem, wyjątkami są jedynie Niemcy i Polska. Największy przyrost widać w Hiszpanii, która korzysta na zwiększaniu eksportu.

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (VI 2020) [EUR/100kg] Źródło: Pig Price EU, KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl