Wstęp

Najbliższe kontrakty na kukurydzę na giełdzie Euronext/Matif utrzymują tempo wzrostu od połowy lipca. Na przestrzeni miesiąca drożały średnio o ponad 7%. Są też na poziomie o 30% wyższym niż analogiczne notowania sprzed roku (zob. tab.). Europejska kukurydza pozostaje pod wpływem ziarna zza oceanu. Amerykańscy producenci obawiają się o wolumen zbiorów z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe i niski poziom opadów.

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
listopad'21 styczeń'22 marzec'22
27.08.21 221,25 222,50 224,25
27.07.21 205,75 207,25 208,00
zmiana m/m 7,5% 7,4% 7,8%
  listopad'20 luty'21 maj'21
27.08.20 168,50 171,00 173,00
zmiana r/r 31,3% 30,1% 29,6%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat: W sierpniowej publikacji USDA (Departament Rolnictwa USA) zmniejszyła w niewielkim stopniu wartość globalnej produkcji kukurydzy w rozpoczętym sezonie 2021/22 w porównaniu z danymi lipcowymi. W dalszym ciągu jednak w stosunku do zeszłorocznych zbiorów bieżąca prognozowana wartość jest o ponad 6% wyższa (zob. tab.). Zmiany w poszczególnych krajach objęły m.in. USA (spadek m/m z 385,2 do 374,7 mln t) oraz Ukrainę (wzrost z 37,5 do 39 mln t).

Ukraina: USDA prognozuje, że zbiory kukurydzy na Ukrainie w sezonie 2021/22 wyniosą 39 mln t. Oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu z danymi z poprzedniego miesiąca i o 29% w stosunku do zeszłego roku. Przewiduje się, że plony wyniosą 7,2 t/ha, czyli o 7% więcej m/m i 28% więcej r/r. Obszar zbiorów szacuje się na 5,4 miliona hektarów, czyli podobnie do stanu z 2020 r.

Handel

Świat: Kolejny miesiąc z rzędu USDA koryguje w dół prognozę eksportu w bieżącym sezonie 2021/22. Bieżąca wartość wynosi nieznacznie powyżej 191 mln t. Spadki objęły m.in. Brazylię, UE i USA. W dalszym ciągu wolumen jest wyższy niż ubiegłoroczny (+4%).

UE: W pierwszych siedmiu tygodniach sezonu 2021/22 (od lipca do połowy sierpnia) z krajów UE wyeksportowano prawie 166 tys. t kukurydzy, czyli 2,5 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Głównym odbiorcą była Korea Południowa (53%). Import ziarna z kolei zmniejszył się o 17%. Aktualnie jest to 1,5 mln t wobec 1,8 na starcie sezonu 2020/21. Blisko połowa dostaw pochodziła Brazylii, na drugi miejscu uplasowała się Ukraina (33,5%).

Polska: W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. zgodnie ze wstępnymi danymi MRiRW wyeksportowano z Polski 780 tys. t kukurydzy. To o 46% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Prawie połowa surowca trafiła do Niemiec (383 tys. t). Import z kolei zmniejszył się. W analizowanym okresie styczeń-kwiecień 2021 r. trafiły do Polski ponad 93 tys. t, o blisko 13% mniej niż przed rokiem. Największy udział w dostawach ziarna do Polski miała Słowacja (53,5 tys. t).

Zużycie i zapasy

Świat: Podobnie jak w przypadku produkcji konsumpcja prognozowana na sezon 2021/22 nieznacznie obniżyła się względem lipcowych poziomów. Jednak w stosunku do okresu 2020/21 jest o 3,6% wyższa. Największe zużycie widoczne jest w USA (311,2 mln t) i Chinach (294 mln t).

Szacunki dotyczące zapasów końcowych po sezonie 2020/21 zostały skorygowane względem lipcowej publikacji USDA. Spadek wynika głównie ze zmian w USA i Brazylii. Wolumen jest jednak w dalszym ciągu wyższy niż analogiczny sprzed roku (zob. tab.).

Ceny

Początek czerwca był kontynuacją spadków. Po osiągnięciu minium (235 EUR/t) sierpniowy kontrakt zaczął jednak odrabiać straty. Sygnał do wzrostów dały notowania kukurydzy na chicagowskiej giełdzie CBoT, która zwyżkuje po pozytywnych sygnałach dotyczących prognoz pogody w kluczowych regionach upraw. Ostatnie dni kontraktu wyróżniły się silnymi wzorstami powyżej 300 EUR/t.

Najbliższy kontrakt na listopad 2021 r., czyli już na nowe zbiory, zyskiwał od początku sierpnia. Niepewność związana z pogodą w USA i Ameryce Południowej sprzyjała wzrostom cen. Korekta nadeszła w połowie miesiąca, jednak stawki nie spadły poniżej 215 EUR/t.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 15 sierpnia 2021 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 1040 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. stawka jest wyższa o 26% (212 zł). Z kolei w stosunku do połowy sierpnia 2019 r. aktualna cena jest wyższa o 50% (345 zł).

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie sierpnia 2021 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 925 zł/t, od 880 zł/t do maksymalnie 970 zł/t. To o 6% mniej niż przed miesiącem.

Zgodnie z systemem informacji MRiRW średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej w lipcu 2021 r. wyniosła 1010 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to spadek o 14 zł. W porównaniu do czerwca 2020 r. stawka jest wyższa o 234 zł/t (30%).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl