Produkcja i pogłowie

Skup: Po zwiększonym skupie w czerwcu, w lipcu ponownie doszło do spowolnienia. W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r. wolumen wyniósł blisko 1 118 tys. t. To o prawie 24% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Uboje: W pierwszych czterech miesiącach 2021 r. utrzymał się wyższy poziom ubojów. Między styczniem a kwietniem 2021 r. liczba ta wyniosła ponad 7,2 mln szt. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku można mówić o wzroście na poziomie 7,8%.

UE: W letniej prognozie Komisja Europejska oczekuje, że wzrost produkcji wieprzowiny w UE nieznacznie przyspieszy w 2021 r. (1,7% r/r). Utrzymuje się stały trend w kierunku zwiększania masy ubojowej zwierząt (średnio +1 kg rocznie od 2016 r.), a niektóre uboje zostały przeniesione z 2020 r. na 2021 r. Dodatkowa produkcja w Belgii, Danii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Holandii i Polsce powinna w dużej mierze zrekompensować niewielki spadek produkcji w Niemczech spowodowany ASF (-3% r/r). Największy wzrost produkcji prognozowany jest w Danii, przy niższym eksporcie żywca do Niemiec i stosunkowo dużej liczbie młodej trzody w 2020 r.

Ceny wzrosły w lutym i marcu oraz ponownie w maju i czerwcu, osiągając ponad 170 EUR za 100 kg w połowie 2021 r. dzięki utrzymującemu się popytowi na rynku krajowym i zapotrzebowaniu eksportowym, zwłaszcza do Azji. Wysokie ceny powinny złagodzić presję na marżę producenta ze względu na szczególnie wysokie koszty pasz. Przeciętny poziom konsumpcji na 1 mieszkańca UE może nieznacznie wzrosnąć, osiągając 32,5 kg w 2021 r. (+0,7% r/r).

Handel

Polska: Według wstępnych danych MRiRW w pierwszym półroczu 2021 r. eksport wieprzowiny z Polski wyniósł prawie 211 tys. t i był o 17% wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r. Głównymi odbiorcami były USA, Czechy i Słowacja. Import mięsa do kraju na początku 2021 r. był nieznacznie niższy niż w 2020 r. i wyniósł niecałe 327 tys. t. Surowiec pochodził głównie z Niemiec, Belgii i Danii. Eksport żywych sztuk z Polski utrzymuje wolne tempo. Spadek r/r zwiększył się i obecnie wynosi 60%. Odbiorcami 15,7 tys. szt. polskich świń były Słowacja, Włochy i Holandia. Import świń do kraju z kolei zwiększył się ze 108 tys. t w I-VI 2020 r. do 112 tys. t w I-VI 2021 r. (+3,7% r/r). Sztuki pochodziły przede wszystkim z Danii.

UE: W pierwszych pięciu miesiącach 2021 r. eksport wieprzowiny z UE w ekwiwalencie masy tusz wyniósł 2 567 tys. t i był o 21% wyższy niż w okresie styczeń-maj 2020 r. 59% towaru trafiło do Chin (1 508 tys. t, to o 12% więcej niż przed rokiem). Kolejni odbiorcy mieli udział nie większy niż 6%. Import do UE nie był duży, ponad 17 tys. t (+9,9% r/r). Głównym dostawcą była Szwajcaria (46% ogółu).

Ceny

Polska: W sierpniu na rynek cen żywca wróciły nieznaczne podwyżki. Przeciętna cena w drugiej połowie miesiąca ukształtowała się na poziomie powyżej poziomu 5 zł/kg. Najdroższy surowiec był skupywany w zachodnim regionie Polski (zob. tab.).

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 22 VIII 2021 [zł/kg] 15 VIII 2021 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 5,05 4,99 1,2%
środkowo-wschodni 5,11 5,10 0,3%
południowo-wschodni 4,87 4,94

-1,3%

zachodni 5,13 5,08 1,1%
Polska 5,07 5,05 0,5%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg MPC]

Klasa 18 VII 2021 [zł/kg] 21 VII 2021 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 6,46 6,41 0,8%
E 6,39 6,32 1,2%
U 6,05 5,93 2,0%
R 5,69 5,53 3,1%
O 5,04 7,88 3,4%
P 4,33 5,04 -14,1%
S-P 6,37 6,29 1,3%

Źródło: MRiRW

Średnia cena za kilogram żywca w masie poubojowej ciepłej (MPC) wyniosła w drugiej połowie sierpnia 6,50 zł. To o 2,2% (14 gr) więcej niż przed miesiącem i na tym samym poziomie co w analogicznym okresie 2020 r. Najbardziej taniało mięso klasy P (-7,5% r/r), a największy wzrost objął klasę O (2,1%).

W czerwcu cena utrzymała swój poziom. Stawka za wieprzowinę w połowie 2021 r. osiągnęła 5,32 zł/kg. To o 1 grosz mniej niż w maju 2021 r. W porównaniu z czerwcem 2020 r. (5,52 zł/kg) bieżąca cena jest o 20 gr niższa (-3,6%).

Unia Europejska: Lipiec wyróżnił się spadkami cen wieprzowiny u praktycznie wszystkich producentów. Największe dotknęły Polskę i Hiszpanię. Średnio żywiec taniał o 6,5% (klasa S). W porównaniu z zeszłym rokiem aktualna cena jest jednak wyższa, wyjątkami są Niemcy i Polska (zob. tab.).

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (VII 2020) [EUR/100kg] Źródło: Pig Price EU, KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl