Produkcja i pogłowie

Pogłowie: Według wstępnych danych GUS, w czerwcu 2021 r. pogłowie bydła wynosiło 6,4 mln sztuk i było o 57,2 tys. sztuk (0,9%) wyższe niż przed rokiem. Pogłowie krów w porównaniu z czerwcem 2020 r. spadło o 79,6 tys. sztuk (-3,2%) do poziomu 2 388,5 tys. sztuk.

Skup: Wolumen skupu bydła między styczniem a sierpniem 2021 r. przekroczył 300 tys. t. Mimo spowolnienia w ostatnich miesiącach wciąż pozostaje na wyższym poziomie niż przed rokiem (+6,3%).

Uboje: W pierwszym półroczu uboje bydła w Polsce osiągnęły poziom blisko 907 tys. t. Poziom jest nieznacznie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (+0,6%).

Handel

Polska: W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r., według wstępnych danych MRiRW, eksport żywego bydła osiągnął poziom 8,5 tys. t. W stosunku do 2020 r. to spadek o ponad 5%. Najwięcej sztuk trafiło do Włoch. W przypadku wołowiny w badanym okresie mamy do czynienia ze spadkiem przekraczającym 2%. W okresie styczeń-lipiec 2021 r. eksport tego surowca wyniósł 219 tys. t. W tym przypadku największym odbiorcą również były Włochy. Import żywego bydła do Polski zwiększył się z 19,7 do ponad 27 tys. t (15%). Najwięcej zwierząt, które trafiły z zewnątrz na krajowy rynek, pochodziło z Holandii i Słowacji. Import wołowiny z kolei nieznacznie zmniejszył się. W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r. było to 11,3 tys. t wobec 11,8 tys. t w 2020 r. (-3,8% r/r). Najwięcej mięsa pochodziło z Niemiec.

UE: Eksport bydła i żywca wołowego w ekwiwalencie tusz od stycznia do lipca 2021 r. wyniósł blisko 418 tys. t. To o 4,8% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Struktura odbiorców jest bardzo zdywersyfikowana. Największy udział ma Izrael (9,4%), na kolejnych miejscach są Hongkong (7,2%) i Ghana (6,9%). W badanym okresie import z kolei zmniejszył się. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej od stycznia do lipca 2021 r. import do UE osiągnął 126 tys. t – to o 2% mniej r/r. Ponad 36% surowca pochodziło z Brazylii, drugim dostawcą był Urugwaj (22%), a następnie Argentyna (22%).

Ceny

Polska: W drugiej połowie września średnia cena żywca wołowego wyniosła 7,88 zł/kg (dane MRiRW). To o 17 groszy (2,3%) więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku cena jest o ponad 26% wyższa. W stosunku do ubiegłego miesiąca wszystkie grupy bydła drożały (zob. tab.).

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 19 IX 2021 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 8,40 11,4% 25,0%
byki 12-24 m-ce (A) 8,81 2,7% 28,4%
byki > 24 m-cy (B) 8,79 2,8% 28,7%
krowy (D) 6,26 4,1% 25,7%
jałówki > 12 m-cy (E) 8,08 3,6% 22,6%
Bydło ogółem 7,88 2,3% 26,1%

Źródło: MRiRW

Lipcowa korekta była jedynie jednorazowym spadkiem. Ceny żywca miesiąc później ponownie wzrosły. Zgodnie z danymi GUS stawka w sierpniu 2021 r. wyniosła 7,83 zł/kg. To o 21 groszy więcej (5,7%) niż przed miesiącem. W porównaniu do danych sprzed roku bieżąca stawka jest o blisko 28% wyższa (1,69 zł).

Unia Europejska: Trend wzrostowy utrzymuje się u głównych producentów wołowiny w UE. W połowie września średnia stawka przekroczyła 394 € i była o 2% wyższa niż przed miesiącem. Najdroższy surowiec notowany jest obecnie w Niemczech (ponad 412€/100kg).

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 13- 19 VIII 2021 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 391,20 0,4% 1,7%
Niemcy 412,20 0,9% 2,8%
Hiszpania 383,87 1,5% 3,4%
Polska 379,78 0,4% 4,8%
UE 394,43 0,7% 2,0%

*Średnia dla MPC
Źródło: KE

W sierpniu średniomiesięczna stawka za bydło (MPC) w krajach Unii Europejskiej wyniosła blisko 387 €/t. W porównaniu z lipcem jest to wzrost o 1,4%. Stawki w analizowanym okresie umacniały się w większości krajów (zob. wyk.).

Aktualna sytuacja i przewidywania

W dalszym ciągu utrzymuje się trend zwyżkowy na krajowym rynku bydła. Praktycznie co tydzień stawki za żywiec wołowy regularnie rosną o co najmniej kilka groszy. Polskie mięso utrzymuje dobrą pozycję w handlu międzynarodowym. Bieżąca sytuacja jest także wynikiem obniżonej podaży, która powstała po rezygnacji części producentów z hodowli bydła. Kolejne miesiące mogą przynieść zachowanie wzrostów cen z uwagi na stopniowe zwiększanie liczebności stad u największych hodowców.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl