Sytuacja rynkowa

Ceny soi w Polsce rosną. Od początku września przez okres 3 tygodni cena były w trendzie rosnącym. Oprócz wyższych cen soi na rynkach międzynarodowych w Polsce słabnąca złotówka w stosunku do USD i EUR wspierała dodatkowo wzrost cen soi.

Ceny skupu drobiu w Polsce obniżyły się, zarówno ceny kontraktacyjne jaki i wolnorynkowe. Po spadku produkcji w 2kw br. od czerwca skup żywca jest rosnący i zbliża się do poziomów w 2020 r. W sierpniu skup był już o 6% mniejszy niż w sierpniu 2020 r. natomiast największy spadek skupu odnotowano w czerwcu, w którym skupiono o 25% mniej żywca niż w czerwcu 2020 r.

Według stanu na 23 września ostatni przypadek ptasiej grypy w Polsce odnotowano 9 sierpnia br. Wcześniej ognisko ww. choroby potwierdzono 28 czerwca. Sytuacja jest więc stabilna i obecnie branża, a zwłaszcza eksporterzy oczekują na odzyskanie przez Polskę statusu kraju wolnego od grypy ptaków.

Produkcja w UE

Według skorygowanych danych KE na podstawie Eurostatu w okresie od stycznia do maja br. przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w ubojniach w EU27 była średnio o ponad 4,9% niższa niż w analogicznym okresie 2020 r. W Niderlandach produkcja obniżyła się o ponad 17,9%, w Niemczech o 4%, w Polsce o 7%, a we Francji o ponad 5%.

Pasze (soja)

We wrześniu USDA przewiduje globalną produkcję soi na poziomie 384,4 mln t, tj. o 0,8 mln t większą niż w sierpniowej prognozie oraz o 21 mln t większą niż w sezonie 2020/21. Przewidywane zbiory w Brazylii i Argentynie pozostały na zeszłomiesięcznych poziomach (odpowiednio 144 i 119 mln t), natomiast o 1 mln t wzrosła prognoza zbiorów soi w USA do poziomu 119 mln t. Prognoza światowego eksportu soi wzrosła we wrześniu do poziomu 173,2 mln t (+0,8 m/m), co oznacza, że w stosunku do poprzedniego sezonu ma zwiększyć się o 7,4 mln t.

Ceny soi i śruty sojowej

Według danych KE 22 września średnia ceny soi USA w portach Zatoki Meksykańskiej w ciągu miesiąca obniżyła się i wynosiła 458 EUR/t. W przypadku Argentyny i Brazylii ceny wzrosły i wyniosły odpowiednio 469 i 475 EUR/t.

W Niemczech śruta sojowa (44%) w dostawach we wrześniu na dzień 23 września br. wyceniana była na poziomie 387 EUR/t, w kolejnym miesiącu na poziomie 392 EUR/t, natomiast w ostatnich dwóch miesiącach roku na poziomie 376 EUR/t.

21 września na giełdzie w Hamburgu cena śruty sojowej (44/7) w dostawach we wrześniu na dzień 21 września br. notowana była na poziomie 379 EUR/t. W kolejnych miesiącach, aż do końca roku cena jest stabilna - na poziomie 379-378 EUR/t.

W porcie Gdynia od początku września cena śruty Hi-Pro rosła i po dwóch dekadach miesiąca przekroczyła poziom 2000 zł/t (wzrost o około 200zł/t). 23 września śruta była wyceniana na poziomie 2020 zł/t.

Handel

Po pierwszym półroczu 2021 eksport mięsa drobiowego z EU27 wyniósł 718 tys. t w wadze tuszki (dane bez Wielkiej Brytanii z uwagi na dostępność danych jedynie do maja). W analogicznym okresie 2020 r. eksport wyniósł 829 tys. t, co oznacza, że w pierwszym półroczu 2021 r. eksport był o ponad 13% mniejszy. Import mięsa drobiowego do EU27 wyniósł 251 tys. t i był o 11% mniejszy (dane bez Wielkiej Brytanii). Eksport mięsa drobiowego w wadze tuszki do Wielkiej Brytanii w okresie od stycznia do maja wyniósł ponad 261 tys. t (-19% r/r), natomiast import 97,6 mln t (-25% r/r).

Ceny

Według wstępnych danych KE w sierpniu br. w EU27 miesięczna średnia ważona cena sprzedaży tuszki kurczaka (65%) wyniosła 199,3 EUR/100 kg. W ciągu miesiąca cena obniżyła się o 2,7%, natomiast w stosunku do sierpnia 2020 r. cena była o 7% wyższa.

Sytuacja w Polsce

W sierpniu 2021 r. przemysłowy skup drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł niecałe prawie 229 tys. t, tj. mniej o 5,8% w stosunku do sierpnia 2020 r. Po pierwszych ośmiu miesiącach br. skup był o 18,1% (-382 tys. t) mniejszy niż w analogicznym okresie 2020 r.

Według wstępnych danych GUS przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w sierpniu wyniosła 233 tys. t, tj. była o ponad 1 % mniejsza niż w sierpniu 2020 r. Po pierwszych ośmiu miesiącach br. produkcja mięsa drobiowego była o 3% mniejsza niż w analogicznym okresie 2020 r.

Według wstępnych danych MRiRW w okresie od stycznia do lipca 2021 r. wolumen eksportu mięsa drobiowego w wadze produktu (CN 0207) był o 4% mniejszy niż w analogicznym okresie 2020 r. Import był o 16% większy. Wolumenowe saldo wymiany handlowej Polski mięsem drobiowym było dodatnie i wyniosło ponad 770 tys. t, tj. było o 4,5% mniejsze niż w porównywanym okresie 2020 r. Mimo spadku wolumenu eksportu jego wartość wyrażona w euro była o 3% wyższa, a w PLN o 7% wyższa.

W sierpniu 2021 r. krajowa średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów (publikacja MRiRW) wyniosła 4,17 zł/kg, tj. była o 7 gr/kg niższa niż w poprzednim miesiącu. W relacji r/r cena była o 94 gr/kg wyższa (+29%). Na koniec drugiej dekady września ceny kontraktacyjne były najczęściej w przedziale 3,8 – 3,95 (spadek śr. cen ok. 0,3 zł/kg m/m). Natomiast na wolnym rynku ceny skupu kurcząt brojlerów zwykle utrzymywały się w przedziale 3,5-3,7 zł/kg (spadek śr. cen ok. 0,3 zł/kg m/m).

W sierpniu br. krajowa średnia miesięczna cena skupu indyków była poziomie 5,07 zł/kg, co oznacza, że obniżyła się o 64 gr/kg (-11%) w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca. W porównaniu do ceny z sierpnia 2020 r. była o 0,84 zł/kg wyższa (+20%).

Komentarz

W Polsce produkcja brojlerów systematycznie rośnie, co również wpływa na spadki cen skupu żywca drobiowego. To także okres, w którym hodowcy sprzedający na wolnym rynku już otrzymują niższe stawki niż hodowcy kontraktujący odbiór żywca. Z drugiej strony spadek cen nie powinien być zaskoczeniem, gdyż przełom sierpnia i września zwykle rozpoczynał cykliczny okres coraz niższych stawek za dostawy kurcząt rzeźnych do skupu. Kolejne dane dotyczące skupu odpowiedzą na pytanie jak i czy zmieniła się wielkość produkcji po bardzo trudnym okresie dla branży. Skutki pandemii, wyjątkowo nasilona grypa ptaków w Polsce oraz wzrost kosztów produkcji mogły wykluczyć z rynku słabsze podmioty.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl