Wstęp

Po kilku tygodniach stabilizacji notowań i niedużych korek, pod koniec września ceny ponownie wzrosły. Trzy najbliższe kontrakty notowane na Euronext/Matif przekroczyły poziom 225 €. Większe wzrosty mogą być ograniczane przez postępujące zbiory w USA, co będzie przekładać się na europejskie parkiety. W stosunku do danych sprzed roku aktualny poziom cen jest o ponad 30% wyższy (zob. tab.).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
listopad'21 styczeń'22 marzec'22
27.09.21 225,00 225,25 225,75
27.08.21 221,25 222,50 224,25
zmiana m/m 1,7% 1,2% 0,7%
  listopad'20 luty'21 maj'21
28.09.20 170,00 171,50 173,50
zmiana r/r 32,4% 31,3% 30,1%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat: Wrześniowa publikacja USDA wskazała nieznacznie podwyżki najważniejszych kategorii dotyczących upraw kukurydzy. W porównaniu z danymi z sierpnia produkcja ma być wyższa o 1%. W dalszym ciągu prognozowany wolumen jest na znacznie wyższym poziomie niż przed rokiem (zob. tab.). Wzrosła również wydajność.

Handel

Świat: We wrześniu prognozy eksportu w bieżącym sezonie uległy nieznacznemu zwiększeniu. Spodziewany poziom przekracza 192 mln t, to o 0,5% więcej m/m i 4,7% więcej r/r. Największy eksport prognozowany jest dla USA (62,5 mln t), Argentyny (39,5 mln t) i Brazylii (33 mln t).

UE: W pierwszych dwunastu tygodniach sezonu 2021/22 (od lipca do połowy września) z krajów UE wyeksportowano prawie 289 tys. t kukurydzy, czyli 8% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Głównym odbiorcą była Korea Południowa (33%). Import ziarna z kolei zmniejszył się o 18%. Aktualnie jest to 3,1 mln t wobec 3,8 na starcie sezonu 2020/21. 73 proc. dostaw pochodziła Brazylii.

Polska: W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r. zgodnie ze wstępnymi danymi MRiRW wyeksportowano z Polski 1 204 tys. t kukurydzy. To o 70% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Najwięcej surowca trafiło do Niemiec (560 tys. t). Import kształtuje się na poziomie niższym niż przed rokiem. W analizowanym okresie styczeń-lipiec 2021 r. trafiło do Polski ponad 147 tys. t, to o 38% mniej niż przed rokiem. Największy udział w dostawach ziarna do Polski miała Słowacja (69,5 tys. t).

Zużycie i zapasy

Świat: Analogicznie do pozostałych kategorii światowa prognoza konsumpcji ziarna uległa zwiększeniu w danych wrześniowych. Różnica nie jest duża i sięga 0,4% m/m i 4,4% r/r. Największy konsument czyli USA utrzymuje poziom 313 mln t, drugie Chiny notują 294 mln t w sezonie 2021/22.

Niższy wzrost zużycia w stosunku do podwyżki prognozowanej produkcji kukurydzy skutkował zwiększeniem szacunków zapasów końcowych po sezonie 2021/22. Według wrześniowych danych wolumen jest oceniany na blisko 298 mln t. To o 4,6% więcej niż w poprzednim miesiącu i o prawie 4% więcej niż po sezonie 2020/21.

Ceny

Najbliższy kontrakt na listopad 2021 r., czyli już na nowe zbiory, zyskiwał od początku sierpnia. Niepewność związana z pogodą w USA i Ameryce Południowej sprzyjała wzrostom cen. Korekta nadeszła w połowie miesiąca, jednak stawki nie spadły poniżej 215 EUR/t.

Przełom sierpnia i września wyróżnił się trendem spadkowym. W połowie miesiąca notowania osiągnęły minimum 211 €/t. Po tym czasie nastąpił powrót do wzrostów. Europejska giełda podążała za amerykańskim CBoTem. Pod koniec września listopadowy kontrakt osiągnął poziom 225 €/t.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 19 września 2021 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 1114 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. stawka jest wyższa o 26% (233 zł). Z kolei w stosunku do połowy września 2019 r. aktualna cena jest wyższa o ponad 62% (428 zł).

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie września 2021 r. Kukurydza sucha kosztowała średnio 968 zł/t, od 895 zł/t do maksymalnie 1050 zł/t. To o 43 zł więcej niż przed miesiącem. Mokra z kolei była notowana od 560 zł do 700 zł/t.

Zgodnie z systemem informacji MRiRW średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej w sierpniu 2021 r. wyniosła 1033 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 23 zł. W porównaniu do sierpnia 2020 r. stawka jest wyższa o 190 zł/t (23%).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

 

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

artur.waraksa@ing.pl

 

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych

artur.markowski@ing.pl