Sytuacja rynkowa

KE w jesiennej prognozie przewiduje poprawę produkcji mięsa drobiowego w drugim kwartale br., co po bardzo trudnym pierwszym półroczu pozwoli uzyskać wynik jedynie o 0,9% gorszy od zeszłorocznego. W 2022 r. produkcja mięsa drobiowego może wzrosnąć o 1%. W 2021 r. spożycie mięsa drobiowego ma utrzymać się na stabilnym poziomie, natomiast w kolejnym roku ma wzrosnąć o 1,2%. W całym 2021 r. eksport mięsa drobiowego poza Unię ma być o 5% mniejszy niż w 2020 r., co jest związane z dużą ilością przypadków grypy ptaków i związanych z tym ograniczeniami produkcyjnymi i eksportowymi. Warunkiem stabilizacji na rynku w przyszłym roku będzie skuteczne zlikwidowanie ognisk choroby, co pozwoli na odzyskanie pełnych możliwości produkcyjnych i eksportowych.

Niestety wbrew powyższej prognozie walka z grypą ptaków jeszcze nie jest w pełni zakończona. Utrudnieniem w tej sytuacji jest okres migracji ptaków, ponieważ wówczas ryzyko zachorowań jest większe. Na początku października GIW wydał alarm o zagrożeniu grypą ptaków w Polsce. W Europie wykryto we wrześniu kilkanaście przypadków HAPI, a ostatnio w Czechach w gospodarstwie przyzagrodowym.

W Polsce ceny skupu brojlerów nieznacznie wzrosły na wolnym rynku i minimalnie wzrosły w umowach kontraktacyjnych.

Produkcja w UE

Według wstępnych danych Eurostat (brak danych Estonii, Niderlandów i Austrii) w okresie od stycznia do sierpnia br. przemysłowa produkcja mięsa drobiowego w ubojniach w EU27 była o 5% niższa niż w analogicznym okresie 2020 r.

Pasze (soja)

W październiku prognoza światowej produkcji soi została podwyższona do poziomu 385,1 mln t. Zmiana miesięczna wyniosła 0,7 mln t. Po korektach szacowana produkcja w poprzednim sezonie wyniosła 365,3 mln t, co oznacza, że w bieżącym sezonie produkcja ma być o prawie 20 mln t większa. Prognoza eksportu soi jest na zbliżonym jak miesiąc wcześniej poziomie i wynosi 173,1 mln t, tj. eksport ma być o 8 mln t większy.

Ceny soi i śruty sojowej

Według danych KE 20 października średnia ceny soi w USA w portach Zatoki Meksykańskiej w ciągu miesiąca obniżyła się i wynosiła 436 EUR/t. Podobnie było w Brazylii – cena obniżyła się do 453 EUR/t. W przypadku Argentyny cena minimalnie wzrosła, do poziomu 471 EUR/t.

W Niemczech śruta sojowa (44%) w dostawach natychmiastowych na dzień 21 października wyceniana była na poziomie 396 EUR/t (wzrost w ciągu miesiąca o 9 EUR/t), w kolejnych dwóch miesiącach na poziomie 385 EUR/t.

19 października na giełdzie w Hamburgu cena śruty sojowej (44/7) w dostawach październikowych była na poziomie 384,5 EUR/t. W kolejnym miesiącu cena była o 2 EUR/t niższa, a w grudniu na poziomie 372 EUR/t.

W porcie Gdynia, po spadku cen do poziomu około 1900 zł/t w drugiej dekadzie października, w trzeciej ceny ponownie wróciły do wzrostów. Na początku trzeciej dekady października cena przekroczyła 1950 zł/t.

 

Handel

Od stycznia do lipca br. eksport mięsa drobiowego z EU27 wyniósł 849 tys. t w wadze tuszki (dane bez Wielkiej Brytanii z uwagi na dostępność danych do czerwca), tj. był o prawie 14% mniejszy niż w analogicznym okresie 2020 r. Import mięsa drobiowego do EU27 wyniósł 288 tys. t i był o 9% mniejszy (dane bez Wielkiej Brytanii).

Eksport mięsa drobiowego w wadze tuszki do Wielkiej Brytanii po pierwszym półroczu wyniósł 319 tys. t (-18% r/r), natomiast import 125 mln t (-17% r/r).

 

Ceny

Według wstępnych danych KE we wrześniu br. w EU27 miesięczna średnia ważona cena sprzedaży tuszki kurczaka (65%) wyniosła 196,6 EUR/100 kg. W ciągu miesiąca cena obniżyła się o 1,3%, natomiast w stosunku do września 2020 r. cena była o 5,9% wyższa. Odczyty tygodniowe z 4 i 11 listopada wskazują na powrót cen do wzrostów.

Sytuacja w Polsce

We wrześniu 2021 r. przemysłowy skup drobiu rzeźnego w wadze żywej wyniósł niecałe prawie 244 tys. t, tj. mniej o 4,1% w stosunku do września 2020 r. Po 3 kw. br. skup był o 7,8% (-184 tys. t) mniejszy niż w analogicznym okresie 2020 r.

Według wstępnych danych GUS przemysłowa produkcja mięsa drobiowego po 3 kw. br. wyniosła 2,1 mln t i była o ponad 0,7 % mniejsza niż w analogicznym okresie 2020 r.

Według wstępnych danych MRiRW w okresie od stycznia do lipca 2021 r. wolumen eksportu mięsa drobiowego w wadze produktu (CN 0207) był o 4% mniejszy niż w analogicznym okresie 2020 r. Import był o 16% większy. Wolumenowe saldo wymiany handlowej Polski mięsem drobiowym było dodatnie i wyniosło ponad 770 tys. t, jednak było o 4,5% mniejsze niż w porównywanym okresie 2020 r. Mimo spadku wolumenu eksportu jego wartość wyrażona w euro była o 3% wyższa, a w PLN o 7% wyższa.

We wrześniu 2021 r. krajowa średnia miesięczna cena skupu kurcząt brojlerów (publikacja MRiRW) wyniosła 4,00 zł/kg, tj. była o 17 gr/kg niższa niż w poprzednim miesiącu. W relacji r/r cena była o 77 gr/kg wyższa (+24%). W połowie trzeciej dekady października ceny kontraktacyjne były zwykle w przedziale 3,9-3,95 zł/kg (minimalna poprawa w dolnym przedziale), natomiast na wolnym rynku wzrosły i zwykle były w przedziale 3,9-4 zł/kg (wzrost o 0,2 gr/kg).

We wrześniu br. krajowa średnia miesięczna cena skupu indyków była poziomie 4,89 zł/kg, co oznacza, że obniżyła się o 18 gr/kg (-3,6%) w stosunku do ceny z poprzedniego miesiąca. W porównaniu do ceny z września 2020 r. była o 0,73 zł/kg wyższa (+17,5%).

Komentarz

Na światowych rynkach eksport unijnego mięsa drobiowego jest znacznie obniżony, na czym korzysta największy światowy eksporter – Brazylia. W Unii sytuacja związana z grupą ptaków wciąż ciąży branży. Pojawiają się nowe ogniska, skutecznie ograniczając pełny potencjał eksportowy. W Polsce sytuacja normalizuje się, ale występuje duże zagrożenie nowymi ogniskami choroby. Wprawdzie skup powoli zwiększa się, jednak to eksport jest bardzo ważny dla rozwoju branży. Ostatnie dane wskazują, że eksport mięsa drobiowego jest wolumenowo mniejszy, ale eksporterzy uzyskali większe wpływy z handlu. To, jak dalej rozwinie się sytuacja krajowa, w dużej mierze zależy od utrzymania statusu bez grypy ptaków.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl