Wstęp

Zapadający na dniach listopadowy kontrakt na kukurydzę w pierwszej połowie października przekroczył na krótko 250 €. W kolejnych dniach doszło jednak do korekt. Bieżące stawki kształtują się powyżej 240 € na trzy najbliższe notowania i są ok. 8% wyższe niż przed miesiącem. Znacznie większa różnica jest widoczna przy porównaniach z analogicznymi kontraktami na kukurydzę sprzed roku. Niektóre z nich zbliżają się do granicy 30% (zob. tab.).

MATIF notowania kontraktów
(w EUR/t)
Kukurydza
listopad'21 styczeń'22 marzec'22
27.10.21 244,00 242,50 243,50
27.09.21 225,00 225,25 225,75
zmiana m/m 8,4% 7,7% 7,9%
  listopad'20 luty'21 maj'21
27.10.20 197,50 189,50 189,50
zmiana r/r 23,5% 28,0% 28,5%

Produkcja

Źródło: USDA

Świat: W październikowym raporcie USDA (Departament Rolnictwa USA) prognozy dotyczące bieżącego sezonu 2021/22 zostały utrzymane. Zarówno światowa produkcja, jak i wydajność oraz produkcja kształtują się podobnie jak przed miesiącem (zob. tab.). Oznacza to, że aktualny wolumen zbiorów jest o ponad 7% wyższy niż przed rokiem, co jest wynikiem wyższego średniego plonu, który oscyluje blisko 6 t/ha wobec niespełna 5,7 t/ha w sezonie 2020/21.

Handel

Świat: Najnowsze dane wskazują na nieznaczny spadek eksportu w stosunku do wcześniejszych wartości. Eksport poniżej 191 mln t jest o niespełna 1% niższy niż przed miesiącem, jednak wciąż pozostaje na pułapie o ponad 4% wyższym niż w ubiegłym sezonie. Przyczyną spadku m/m jest przede wszystkim korekta wolumenu z Brazylii (z 33 do 31 mln t).

UE: W pierwszych szesnastu tygodniach sezonu 2021/22 (od lipca do połowy października) z krajów UE wyeksportowano ponad 945 tys. t kukurydzy, czyli o 80% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu. Głównym odbiorcą był Egipt (20%). Import ziarna pozostaje na niższym poziomie. Aktualna wartość to 3,9 mln t, o 1 mln t mniej niż przed rokiem. 65% sprowadzanej do Wspólnoty kukurydzy pochodziło z Brazylii.

Polska: W pierwszych ośmiu miesiącach 2021 r. zgodnie ze wstępnymi danymi MRiRW wyeksportowano z Polski 1 292 tys. t kukurydzy. To o 78% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Najwięcej surowca trafiło do Niemiec (niemal połowa). Import kształtuje się na poziomie niższym niż przed rokiem. W analizowanym okresie styczeń-sierpień 2021 r. trafiło do Polski prawie 145 tys. t, to o 47% mniej niż przed rokiem. Największy udział w dostawach ziarna do Polski miała Słowacja (65 tys. t).

Zużycie i zapasy

Świat: Amerykański Departament Rolnictwa utrzymał projekcję globalnej konsumpcji kukurydzy bez zmian w porównaniu z wrześniowymi danymi. W dalszym ciągu kształtuje się ona powyżej 1 186 mln t. To o blisko 5% więcej niż w sezonie 2020/21.

Kolejny miesiąc przyniósł ponowną aktualizację zapasów końcowych prognozowanych po sezonie 2021/22. Wartość ponownie wzrosła, przekraczając 301 mln t. To o ponad 1% więcej niż we wrześniowym raporcie i o 4,1% więcej niż na koniec ubiegłego sezonu. Największy przyrost wolumenu wystąpił w USA (o 2,5 mln t do 38,1 mln t).

Ceny

Przełom sierpnia i września wyróżnił się trendem spadkowym. W połowie miesiąca notowania osiągnęły minimum 211 EUR/t. Po tym czasie nastąpił powrót do wzrostów. Europejska giełda podążała za amerykańskim CBoTem. Pod koniec września listopadowy kontrakt osiągnął poziom 225 EUR/t.

Na początku października kukurydza na Euronext/Matif kontynuowała swój trend. W połowie miesiąca kontrakt listopadwy przekroczył pułap 251 EUR. Jednak szybko doszło do korekty, podczas której notowania straciły ponad 10 EUR.

Cena kukurydzy konsumpcyjnej w UE (EUR/t)

Źródło: Market Prices, DG AGRI – Unit C4, KE

Ceny w Polsce

Według danych MRiRW w tygodniu kończącym się 17 października 2021 r. cena tony suchej kukurydzy paszowej wyniosła 915 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. stawka jest wyższa o 30% (209 zł). Z kolei w stosunku do drugiej połowy października 2019 r. aktualna cena jest wyższa o ponad 50% (307 zł).

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego opublikował stawki oferowane przez skupy na terenie województwa dolnośląskiego w połowie października 2021 r. Kukurydza sucha maksymalnie kosztowała do 1000 zł. Stawki za mokrą rozpoczynały się od 580 zł wzwyż.

Zgodnie z systemem informacji MRiRW średnia miesięczna cena kukurydzy paszowej we wrześniu 2021 r. wyniosła 1087 zł za tonę. W ujęciu miesięcznym jest to wzrost o 54 zł. W porównaniu do września 2020 r. stawka jest wyższa o 250 zł/t (30%).

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

 

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

artur.waraksa@ing.pl

 

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych

artur.markowski@ing.pl