Produkcja i pogłowie

Skup: Drugi miesiąc z rzędu skup trzody ulega spowolnieniu. W sierpniu wyniósł blisko 138 tys. t. Jednak w całym analizowanym okresie I-VIII 2021 r. bieżąca wartość jest znacznie wyższa niż przed rokiem (o ponad 20%).

Uboje: W pierwszym półroczu 2021 r. utrzymał się wyższy poziom ubojów. Między styczniem a czerwcem 2021 r. liczba ta wyniosła ponad 10,6 mln szt. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku można mówić o wzroście na poziomie 6,9%.

Handel

Polska: Według wstępnych danych MRiRW w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r. eksport wieprzowiny z Polski wyniósł prawie 245 tys. t i był o 15% wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r. Głównymi odbiorcami były USA, Czechy i Słowacja. Import mięsa do kraju na początku 2021 r. był nieznacznie niższy niż w 2020 r. i wyniósł niecałe 384,6 tys. t. Surowiec pochodził głównie z Niemiec, Belgii i Danii. Eksport żywych sztuk z Polski wciąż jest o wiele niższy niż w 2020 r. Spadek r/r wynosi obecnie ponad 32%. Odbiorcami 17,1 tys. szt. polskich świń były Słowacja, Włochy i Holandia. Import świń do kraju z kolei zmniejszył się z 4,2 mln szt. w I-VII 2020 r. do 3,8 mln szt. w I-VII 2021 r. (-2,0% r/r). Sztuki pochodziły przede wszystkim z Danii.

UE: W pierwszych siedmiu miesiącach 2021 r. eksport wieprzowiny z UE w ekwiwalencie masy tusz wyniósł 3 341 tys. t i był o 12% wyższy niż w okresie styczeń-lipiec 2020 r. 56% towaru trafiło do Chin. Wolumen wysyłki do Chin był jednak pierwszy raz niższy niż ten z roku 2020 r. Kolejni odbiorcy mieli udział nie większy niż 6%. Import do UE nie był duży, ponad 23 tys. t (+5% r/r). Głównym dostawcą była Szwajcaria (48% ogółu).

Ceny

Polska: Październik kontynuował spadkową tendencję. Przeciętna cena w drugiej połowie miesiąca ukształtowała się na poziomie powyżej poziomu 4,11 zł/kg. Najdroższy surowiec był skupowany w zachodnim regionie Polski, najtańszy na południowym wschodzie (zob. tab.).

Ceny skupu świń rzeźnych wg wagi żywej [zł/kg]

Region 17 X 2021 [zł/kg] 10 X 2021 [zł/kg] Tygodniowa zmiana ceny
północny 4,14 4,28 -3,2%
środkowo-wschodni 4,12 4,23 -2,7%
południowo-wschodni 3,90 3,96 -1,6%
zachodni 4,18 4,32 -3,3%
Polska 4,11 4,23 -3,0%

Źródło: MRiRW

Cena żywca wieprzowego wg klas [zł/kg MPC]

Klasa 17 X 2021 [zł/kg] 11 X 2021 [zł/kg] Roczna zmiana ceny
S 5,35 5,82 -8,1%
E 5,29 5,75 -7,9%
U 4,98 5,39 -7,7%
R 4,65 4,99 -6,7%
O 3,69 4,23 -12,8%
P 3,51 4,04 -13,0%
S-P 5,27 5,72 -8,0%

Źródło: MRiRW

Średnia cena za kilogram żywca w masie poubojowej ciepłej (MPC) wyniosła w drugiej połowie września 5,27 zł. To o 7% (38 gr) mniej niż przed miesiącem i o 8% mniej (45 gr) niż przed rokiem. Najbardziej taniało mięso najniższej klasy P (-13% r/r).

W sierpniu średnia cena nieznacznie zwiększyła się. Stawka za wieprzowinę przekroczyła poziom pięciu złotych zatrzymując się na 5,03 zł/kg. To o 5 groszy więcej niż w lipcu 2021 r. W porównaniu z sierpniem 2020 r. (4,91 zł/kg) bieżąca cena jest o 12 gr wyższa (2,4%).

Unia Europejska: We wrześniu kontynuowane były wcześniejsze spadki. Tym razem największa korekta objęła Polskę, która przed miesiącem jako jedyna odnotowała wzrost ceny żywca. U reszty głównych producentów dominowały obniżki, podobnie jak przed miesiącem. Średnie stawki były o ok. 5-7% niższe niż w sierpniu.

Ceny tuszy wieprzowej w wybranych krajach UE (IX 2021) [EUR/100kg] Źródło: Pig Price EU, KE

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl