Produkcja i pogłowie

Uboje: Liczba ubojów bydła we wrześniu 2018 r. była niższa niż w zeszłym roku. Od początku roku do tej pory łączny wolumen wyniósł 1 476,4 tys. sztuk i jest o ponad 3% wyższy niż 2017 r. 

Skup: Kolejny miesiąc z rzędu skup był niższy niż przed rokiem. Łącznie w pierwszych dziewięciu miesiącach wyniósł 321,5 tys. ton i jest nieznacznie (0,4%) niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Handel

Polska: Eksport żywego bydła między styczniem a wrześniem 2018 r. włącznie według wstępnych danych MRiRW wyniósł 8,3 tys. t (27% poza UE) i był o 19% niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W mniejszym stopniu zmniejszył się wywóz mięsa wołowego. W pierwszych 9 miesiącach 2018 r. było to 300,7 tys. t, czyli o 1% mniej niż przed rokiem.

Import żywych sztuk w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. wyniósł niewiele ponad 30 tys. t, czyli o ponad 2% więcej niż przed rokiem. Z kolei import wołowiny zmniejszył się, z 16,4 tys. t w ubiegłym roku do blisko 15 tys. t w bieżącym (-9,1% r/r).

Ceny

Polska: W tygodniu zakończonym 2 grudnia 2018 r. średnia cena bydła w skupach w wadze żywej wyniosła 6,63 zł/kg. W porównaniu z wcześniejszym tygodniem cena nie uległa zmianie, jednak w stosunku do ubiegłego miesiąca spadła o 10 gr.  

Ceny skupu bydła rzeźnego wg wagi żywej [zł/kg]

Kategoria bydła 2 XII 2018 [zł/kg] Miesięczna zmiana ceny Roczna zmiana ceny
bydło 8-12 m-cy (Z) 6,78 -8,7 % -8,3%
byki 12-24 m-ce (A) 7,38 -1,1% -3,5%
byki > 24 m-cy (B) 7,29 -1,6% -3,7%
krowy (D) 5,32 -3,1% -5,2%
jałówki > 12 m-cy (E) 6,89 0,3% 0,6%
Bydło ogółem 6,63 -1,5% -3,8%

Źródło: MRiRW

Średnia cena żywca wołowego we wrześniu 2018 r. według danych GUS wyniosła 6,51 zł za kilogram. W porównaniu z wrześniem 2018 r. stawka nieznacznie wzrosła – o 0,5% (3 gr). W stosunku do ubiegłego roku cena była wyższa o 1% (zob. wyk.).    

Unia Europejska: Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. przeciętna rynkowa cena bydła (MPC – masa poubojowa ciepła) wyniosła 375,39 EUR/100 kg. W stosunku do danych sprzed miesiąca stawka nieznacznie zmniejszyła się (zob. tab.). 

Ceny rynkowe bydła w UE [EUR/100kg]

Kraj 26 XI - 2 XII 2018 Tygodniowa zmiana ceny Miesięczna zmiana ceny
Francja 343,49 0,6% 0,9%
Niemcy 383,73 -0,8% -0,1%
Wlk. Brytania 415,62 -0,4% -2,1%
Hiszpania 385,35 -0,3% 0,8%
Polska 331,67 0,5% -
UE 375,39 -0,4% -0,5%

*średnia dla MPC
Źródło: KE

Aktualna sytuacja i przewidywania

Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych zaktualizował prognozy cen żywca wołowego na grudzień 2018 r. i marzec 2019. Opublikowane zostały następujące stawki dla bydła ogółem:

  • grudzień 2018 r.: 6,50 – 6,80 zł/kg,
  • marzec 2019 r.: 6,40 – 6,80 zł/kg.

Kontakt

Waldemar Raczkiewicz
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 65
waldemar.raczkiewicz@ing.pl

Artur Waraksa
Ekspert ekonomiczny

+48 77 401 35 67
artur.waraksa@ing.pl

Artur Markowski
Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych
Region Korporacyjny Opole

+48 77 401 35 05
artur.markowski@ing.pl